Amazon čelí velkému množství arbitrážních návrhů

Amazon pod záplavou arbitrážních návrhů ve svých podmínkách usnadnil řešení sporů.

Jak uvádí deník The Wall Street Journal společnost Amazon změnil podmínky služby a zákazníkům tak ulehčila podávání žaloby. K tomuto kroku přistoupila poté, co obdržela záplavu arbitrážních požadavků.

Donedávna byly zásady společnosti pro řešení sporů zákazníky směrovány skrytému soudu. Tyto rozhodčí řízení jsou společnostmi obvykle používány k prevenci potenciálně škodlivých rozhodnutí u soudu. Nyní Amazon čelí třem skupinovým návrhům, které by mohly vyústit ve velké platby několika žalujícím stranám. A to včetně květnového návrhu obviňujícího společnost ze zaznamenávání uživatelů Echo bez povolení. Na svou obranu Amazon dodává, že její zařízení Echo provádí zaznamenávání pouze při používání a zákazník může záznamy mazat nebo nastavit, aby se záznamy neukládaly.

Vynalézaví právníci

Změna politiky společnosti je údajně důsledkem vynalézavosti právníků. Ti Amazon zaplavili více než 75 000 individuálními arbitrážními požadavky jménem uživatelů Echo. Podány byly počátkem roku 2020 v souvislosti se zjištěním, že zařízení Alexa společnosti Amazon ukládají nahrávky uživatelů. V květnu právníci společnosti Amazon v tichosti informovali právníky žalobců o změně podmínek služby. Nově tak bude jakékoli řízení pro řešení sporů řešeno individuálně, podle pravidel Americké arbitrážní asociace (AAA) a to včetně doplňkových postupů, související se spotřebitelskými spory. Minule přitom platilo pravidlo řešení sporů u státních nebo federálních soudů v King County ve Washingtonu, prostřednictvím hromadné, konsolidované nebo reprezentativní žaloby.

Právníci, zastupující prodejce společnosti na svých oficiálních stránkách zveřejnili návod, jak podat návrh na arbitráž proti Amazonu a co mohou prodejci v rámci arbitráže požadovat. Pro zahájení procesu prodejci nejprve svou poptávku po arbitráži podají u Americké arbitrážní asociace a uhradí poplatek. Poptávkou po arbitráži se rozumí dokument, který popisuje strany, spory a uvádí, co má rozhodce nařídit. Od chvíle podání arbitráže u výše uvedené asociace je arbitráž vedena touto asociací a podle jejich pravidel. Poté se prodejci mají řídit směrnicí Amazonu.

Problémy i z jiného hlediska

V květnu tohoto roku se objevily informace o žalobách, které na Amazon podalo 5 zaměstnankyň společnosti za diskriminaci. Tři z těchto žen přitom stále ve společnosti pracují. Všechny ženy zastupuje právnická kancelář Widgor LLP. Ta, k již podaným žalobám přidala další za rasovou a genderovou diskriminaci.

Zdroje: finance.yahoo.com, amazonsellerslawyer.com, theverge.com, unsplash.com

Nejnovější články