Autor: Radka Guzi

Češi by se chtěli pojistit u zubaře proti nesoběstačnosti

Z letošního průzkumu pořádaným Českou asociací pojišťoven vyplývá, že by Češi ocenili více typů zdravotního připojištění, a hlavně by se rádi pojistili proti nesoběstačnosti.

Z letošního průzkumu pořádaným Českou asociací pojišťoven vyplývá, že by Češi ocenili více typů zdravotního připojištění, a hlavně by se rádi pojistili proti nesoběstačnosti.

88 % respondentů průzkumu potvrdilo, že by uvítali širší škálu nabídky zdravotního připojištění. Velké obavy vzbuzuje hlavně životní situace, kdy se stane člověk nesoběstačným. Obava z vysokých nákladů na zdravotní péči, odkázanost na sociální pomoc a prodlužující se věk jsou jedny z faktorů, proč se právě riziko nesoběstačnosti dostalo až na první příčku zmiňovaného průzkumu.

Výsledky průzkumu by mohly být vodítkem pro další směr, kterým by se mohli pojistitelé vydat. Je velmi pravděpodobné, že vzhledem i k tomu, že se oddaluje věková hranice pro odchod do důchodu, tak toto riziko bude získávat čím dál tím více na své popularitě. Ovšem nabídnout nové pojistné riziko, není úplně tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Nejprve musí být téma zpracované pojistnými matematiky, získat podporu managementu a zajistitele.

Jak se postavit riziku nesoběstačnosti?

Obava, že se ve stáří o sebe nebudeme moci postarat opravdu získává na síle. Vzhledem k současným politickým rozhodnutím a demografickému vývoji se zcela jistě nelze spoléhat na státní pomoc v této věci. Z dat vyplývá, že dnes máme zhruba 360 000 osob, které nejsou soběstačné a už v roce 2060 se toto číslo zvýší na 1 100 000 osob lidí, které se bez další péče neobejdou.

Riziko nesoběstačnosti lze z určité míry eliminovat tím, že budeme mít dostatečnou finanční rezervu. Tento „polštář“ není samospasný, ale dokáže nám otevřít mnohem více možností k řešení tohoto problému. Rozumnou cestou je využití státních příspěvků a jiných výhod z penzijního spoření, dále pak využít například pravidelné investování, které dokáže přinést vyšší výnosy. 

Případnou nabídku pojištění proti nesoběstačnosti by dle dat z průzkumu zvolilo téměř 70 % dotazovaných. Soukromé pojištění by pak mohlo zasanovat situaci, kdy stát nebude schopen poskytnout takové finance nebo možnosti, aby byla poskytnutá péče pro nesoběstačné osoby dostačující.

Připojištění ve stomatologii

Průzkum dále přinesl informace o tom, že by si Češi rádi připojistili také lepší zdravotní materiály nebo pomůcky. Ohlas zaznamenaly také obory jako je stomatologie a porodnictví. Toto pojištění by si dle analýzy pojistila třetina z nich.

A jaké jsou pravděpodobné motivace respondentů? Zřejmě se jedná o ceny ve stomatologii. Finanční náklady na péči o chrup včetně náhrady neustále rostou. Navíc dostupnost zubních lékařů se poslední dobou naopak zhoršuje. Není tedy výjimkou, že si Češi musí na zubařské ošetření počkat několik týdnů a poté vynaložit značné finanční prostředky.

Různé formy připojištění pro stomatologii nejsou ve světě žádnou novinkou, touto cestou to funguje například ve Francii, Slovinsku, Holandsku, Švýcarsku, Rakousku nebo v Belgii.

Co by si Češi určitě nepojistili?

Nejnižší pojistný zájem průzkum zaznamenal u oboru homeopatie, alternativní medicíny a kosmetické chirurgie.

Zdroje:

cap.cz

unsplash.com

Nejnovější články