Autor: Radka Guzi

Češi si nejvíce pojišťují domácnosti

Z průzkumu České asociace pojišťoven vyplývá, že u Čechů vede pojištění domácnosti. Ovšem podrobnější zpráva z tohoto průzkumu poukazuje na to, že až třetina pojistných smluv není správně nastavena.

Z průzkumu České asociace pojišťoven vyplývá, že u Čechů vede pojištění domácnosti. Ovšem podrobnější zpráva z tohoto průzkumu poukazuje na to, že až třetina pojistných smluv není správně nastavena.

Aby pojistná smlouva na domácnost byla správně nastavena, měla by především výše pojistného plnění nastavena dle skutečnosti. To znamená, že limit pojistného plnění by se měl rovnat majetku pojištěného. V případě pojistné události by pojistná částka domácnosti měla stačit na kompletní nové vybavení celého bydlení. Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že špatnou výši pojistného plnění má třetina pojistníků, přičemž jedna šestina má dokonce pojistný limit zcela nedostatečný.

Na druhém místě jsou pojištěné nevíce nemovitosti, opět se tedy jedná o majetkové pojištění.

Životní pojištění je dle uvedených dat až na třetím místě a jedná se o dlouhodobě sjednané pojištění, které využívá zhruba polovina obyvatel.

Češi se bojí více o majetek, nežli o sebe

Již dlouhodobě s uvedených statistik vyplývá, že Češi se více obávají o svůj majetek nežli o své zdraví. Není divu, že je tedy pojištění domácnosti u Čechů na prvním místě. Avšak v nesnadných životních situací, má životní pojištění svoje nezastupitelnou roli. V případě těžké nemoci, můžete přijít o svůj zdroj příjmu, a navíc může dojít i ke zvýšení stávajících nákladů, například v podobě odborné péče nebo speciálních lékařských pomůcek nebo léků. Během relativně krátkého času může být člověk zcela závislý na sociálních dávkách, které nejsou nikterak vysoké. Když už mají Češi sjednané životní pojištění, více sází na úrazy. Jednak může být pojištění pouze na úraz z hlediska placení pojistného levnější a zároveň se jich více bojíme. Z neúprosných čísel statistiky ovšem zcela jednoznačně vedou v pojistných událostech nemoci. Například z hlediska vyplácení pojistného plnění na sjednané riziko invalidity, je invalidit z úrazu pouhých 5 %. Zbylých 95 % jsou vyplacené invalidity z důvodu nemoci.

Jak si pojišťujeme domácnosti

Zajištěné bydlení je prioritou v naší domovině. Pojištění domácnosti má více než polovina populace, konkrétně se jedná o 65 %. Z časového hlediska se jedná o dlouhodobě stabilní zájem Čechů, který navíc má progresivní tendenci s vyšším věkem. U obyvatel nad 65 let dosahuje pojištěnost domácností dokonce o 8 % více, tj. 73 %.

Pojištění domácnosti i nemovitosti většinou řeší zájemci pojištění na začátku pořízení bydlení. Není ani výjimkou, že se jedná o povinnou podmínku například hypotečního úvěru nebo nájemní smlouvy. Bohužel se stává, že od pořízení bydlení se těmto pojistným smlouvám nikterak nevěnujeme a dostáváme se tak do situace, kdy jsou naše pojištění tak zvaně podpojištěna. Podpojištění znamená nedostatečnou výši pojistného limitu, který může mít navíc za následek i to, že se následné pojistné plnění při pojistné události krátí, a to procentním poměrem. Jinými slovy, přibývajícími roky máme čím dál tím více a kvalitnějšího nábytku, elektroniky, IT zařízení a neuvědomujeme si, že kdybychom si toto vybavení potřebovali pořídit celé znovu, peníze nastavené v pojištění by nám vůbec nestačily.

Podpojištění se přitom týká, jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti. Tomuto riziku tak čelí dvě nejčastěji sjednaná pojištění u Čechů. Současná ekonomická situace, kdy nejen česká ekonomika čelí inflaci, přitom celkovou situaci podpojištěnosti vůbec nezlepšuje, právě naopak. Pořízení nového bydlení je díky inflaci mnohem dražší a „propast“ mezi pojištěnou částkou domácnosti nebo nemovitosti a reálným znovupořízením bydlení se více prohlubuje.

Zdroje:

csu.cz

cap.cz

unsplash.com

Nejnovější články