Gazprom poslal evropským společnostem dopis ohledně vyjasnění plateb za plyn

Společnost Gazprom napsala svým evropským klientům vyjádření ve kterém je ujistila, že mohou i nadále platit za plyn, aniž by tím porušovali sankce.

Společnost Gazprom napsala svým evropským klientům vyjádření ve kterém je ujistila, že mohou i nadále platit za plyn, aniž by tím porušovali  sankce.

Evropské společnosti se snaží vyřešit, jak mohou pokračovat v rámci nákupu ruského plynu. Moskva totiž požaduje platby v rublech a Evropská komise uvedla, že takovým krokem by mohlo dojít k porušení sankcí. Polsko a Bulharsko již navíc od ruského plynu byly odříznuty.

V dopise společnost Gazprom svým klientům sdělila, že nový příkaz zveřejněný Kremlem 4. května „vyjasňuje celý postup“ stanovený v původním výnosu o platbách v rublech.

Není však zatím zcela jasné, zda nový příkaz bude stačit k utišení obav Evropské unie, která prohlásila, že zřízením účtu v rublech a jednáním s centrální bankou by došlo k porušení sankcí.

Nové vyjádření říká, že cizí měna přijatá od kupujících má být směněna na rubly prostřednictvím účtů u ruského Národního zúčtovacího centra.

Gazprom v dopise uvedl, že příkaz zajišťuje transparentnost peněžních toků od zahraničních kupců a vylučuje možnost, aby se do vyrovnání zapojila jakákoli „třetí strana“.  Tím by z celé transakce mohla být skutečně vyloučena sankcemi postižená ruská centrální banka.

Prezident Vladimir Putin uvrhl celý trh do chaosu, když vyzval k platbě za plyn v rublech. Polsko a Bulharsko byly jako první odříznuty, protože se odmítly řídit novými podmínkami, nicméně několik evropských společností se nadále snaží najít náhradní řešení. EU vydala 22. dubna několik pokynů a slíbila, že bude reagovat na žádosti společností o větší jasnost ohledně sankcí.

Samo Rusko vyzvalo společnosti, aby si otevřely dva účty – jeden v eurech a jeden v rublech – a stanovilo, že platba nebude uznána, dokud nepřijde platba v rublech. EU k tomuto požadavku důrazně uvedla, že to dává Moskvě příliš mnoho pravomoci a porušují se tím sankce vůči ruské centrální bance. EU tedy navrhuje společnostem jako náhradní řešení platit v eurech a požádat ruskou stranu o potvrzení, že tím celá transakce končí.


 

EU navrhuje společnostem, aby nadále platily za ruský plyn v eurech


 

Koncem dubna vydala ruská centrální banka vlastní objasnění původního Putinova příkazu.  Ruská centrální banka uvedla, že pokud zahraniční kupci plynu zaplatí v cizí měně, tak plyn nebude vypnut.

Guvernérka Elvira Nabiullina oznámila, že mechanismus také omezuje období pro přeměnu eur a dolarů na rubly na dva pracovní dny, ve snaze zmírnit obavy EU, že fondy v cizí měně by mohly skončit jako půjčka centrální bance.


 


 

Zdroje:bloomberg.com;cnbc.com;unsplash

Nejnovější články