Autor: Radka Guzi

Google musí zaplatit 400 milionů dolarů kvůli sledování polohy

Internetová společnost Google se sídlem ve Spojených státech amerických bude muset zaplatit téměř 400 milionů dolarů za to, že nelegálně sledovala polohy svých uživatelů.

Internetová společnost Google se sídlem ve Spojených státech amerických bude muset zaplatit téměř 400 milionů dolarů za to, že nelegálně sledovala polohy svých uživatelů.

Americká internetová společnost byla obviněna celkem 40 členskými státy Spojených států amerických za to, že neoprávněně sleduje polohu svých uživatelů, které používá k nekalým praktikám. Vzhledem k tomuto obvinění Google nabídnul dohodu, že zaplatí celkem 391,5 milionu dolarů, aby se vyhnula dalšímu jednání. Jedná se tak v přepočtu na naši měnu přibližně o sumu přesahující 9 miliard korun českých.

Spor o nelegálním sledování polohy uživatelů

Členským státům se totiž nelíbilo, že Google nezákonně manipuluje s informacemi ohledně míst uživatelů, které následně využívá ke komerčním účelům. I vzhledem k tomu, že je internetová společnost ochotná nabídnout tak vysokou finanční částku působí dojmem, že si svoje pochybení zcela uvědomuje a chce dál bojovat o své dobré renomé a minimalizovat dané škody z tohoto nezákonného jednání.

Podle informací poskytnutými generálními prokurátory, kteří společnost pro nezákonné jednání vyšetřovali se společnost dopouští této skutečnosti již od roku 2014.

Pouze nabídnuté peníze nestačí

Suma skoro 400 milionů dolarů nebude pro urovnání celé situace dostačující. Americká internetová společnost musí k finanční kompenzaci navíc napravit informovanost svých uživatelů. Konkrétně musí poskytnou zcela jednoznačné informace o tom, jak funguje sledování polohy. Google bude muset navíc poskytovat detailní údaje o sledování polohy na své speciální webové stránce.

Je zcela nezbytné, aby společnost dodržela přání jejich uživatelů o tom, jestli chtějí či nechtějí sdělit svoji konkrétní polohu. Zde společnost Google musí být nanejvýš transparentní.

Společnost Google zde zkrátka narazila na zákonné federální předpisy o ochraně osobních údajů.

Na vině je reklama

Proč se Google úplně neohlížel na zákonné předpisy ohledně ochrany osobních dat? Americká internetová společnost je gigantem ve světě internetu a zároveň ji také proudí příjmy z internetových reklam. Právě zmíněná poloha uživatele je pro cílené reklamní sdělení naprosto klíčová.

Internetová reklama se při znalosti polohy uživatelů dokáže konkrétně zaměřit například na určitou věkovou skupinu, či dokáže inzerovat místní firmu v dosahu uživatele a pro zadavatele inzerátů se tak skýtá velmi zajímavá cesta k novým zákazníkům.

Postoj Googlu

Společnost Google uvádí, že toto vyšetřování je založeno zejména na starých datech, ke kterým již společnost přistoupila tak, že chyby napravila. Právě pro transparentnost Google nabízí tuto finanční dohodu včetně dalších podmínek.

Data o sledování polohy jsou ta nejcitlivější a internetové společnosti včetně Googlu k tomu tak musí zkrátka přistupovat.

Zdroje:

ct24.ceskatelevize.cz

unsplash.com

Nejnovější články