ICO: Co to je a jak se (ne)reguluje?

Initial Coin Offering (ICO) je obměna IPO pro kryptoměny. Nemálo technologických startupů a firem využívá ICO pro získání potřebných finančních prostředků. Podobně jako u jiných nových technologií však neexistují striktní právní řády, a tak je to oblíbený způsob podfukářů.

Obrázek: unsplash.com

Co to je ICO a jak funguje?

Jak už bylo zmíněno, ICO je inspirován od IPO. Aby firma získala prostředky pro své projekty, vytvoří své vlastní tokeny. Následně stanoví jejich cenu a celkové množství. Investoři si tyto tokeny kupují buď za fiat měnu, nebo kryptoměnu.

Na rozdíl od IPO, když investujete do ICO nějaké společnosti, nezískáváte podíl ve firmě ani hlasovací práva. Sázíte na to, že tokeny firmy v budoucnu dosáhnou vyšší hodnoty než nyní.

Jedná se tedy o hodně nejistou investici. Rozhodně je tedy třeba si projít všechny dostupné informace o společnosti a ujistit se, že nejde o podvod.

Firma by měla mít zveřejněný tzv. whitepaper, kde by měla mít detailně popsaný plánovaný projekt.

Společnost také musí uvést, jak dlouho bude ICO probíhat a pokud se jim nepodaří vybrat stanovené peníze, vrátí se zpět investorům.

ICO mohou být samozřejmě velmi výnosné. Můžete uhodit na zlatou žílu a dostat za poměrně malou částku tokeny, které mohou mít za pár let nebo i měsíců velkou hodnotu.

Příkladem úspěšných ICO je například Ethereum, Waves, nebo NEO.

Na druhou stranu se ve spojením s ICO objevilo nemálo podvodníků. Vylákali investory k podpoře jejich "projektů", jen aby potom zmizeli spolu s penězi.

Jedním z nejrozsáhlejších ICO podvodů jsou kryptoměny Pincoin a iFan. Kryptoměny vytvořila vietnamská společnost Modern Tech. Firmě se podařilo vylákat až 660 milionů dolarů.

Jak je ICO regulováno?

O regulaci ICO se začalo vážněji mluvit v roku 2017, a to hlavně díky velké popularitě tohoto způsobu financování.

Česká národní banka (ČNB) zahrnuje ICO pod zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF):

„Ustanovení § 98 ZISIF (zákaz pokoutných fondů) zakazuje shromažďování, jakož i pokus o shromažďování, prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování, pokud má být návratnost investice alespoň částečné závislá na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly tyto aktiva investovány, jinak než za podmínek, které připouští ZISIF."

ČNB

Podle ČNB je nutné mít příslušné povolení k „obhospodařování fondu kolektivního investování.“

Problematika regulace se vztahuje zejména na to, jak vnímat emitované tokeny.

Tokeny můžeme rozdělit na tyto tři druhy:

• utility tokeny

• platební tokeny

• investiční tokeny

Platební tokeny jsou v podstatě to stejné, co kryptoměny. Lze je vyměnit na fiat měnu na kryptoburzách. Investiční tokeny poskytují investorovi právo na pravidelné, nebo jednorázové platby od vydavatele tokenů. Příjmy však nejsou garantované.

Utility tokeny opravňují investora k přístupu k produktu nebo službě, kterou se společnost momentálně snaží financovat.

Někteří experti se domnívají, že typ ICO za použití utility tokenů se nebude regulovat podle výše zmíněného zákonu, jelikož se jedná o vytváření hodnoty.

ZISIF se totiž nevztahuje:

„na činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky“.

ČNB

Ohledně regulace ICO je pořád hodně otázek a není jisté, zda kvůli rostoucí popularitě kryptoměn vzniknou nové právní řády, nebo se budou upravovat ty stávající. Zda jsou stávající regulace dostatečné, je také velké téma na diskusi. Pro svou vlastní bezpečnost si proto dobře zvažte investování do ICO jakékoliv společnosti.

zdroje: cnb.cz, kriptomat.cz, hardyn.cz, bitcoinblog.cz, usplash.com, diplomová práce: právní regulace tzv. ICO (Maroš Kandrík)

Nejnovější články