Autor: Adam Spáčil

Investování vs Spekulace při nákupu akcií

Článek je pro všechny, kteří chtějí začít investovat, ale netuší, jaký je první krok k tomu uspět ve světě financí. Často noví investoři spekulují místo toho aby investovali.

Obrázek: unsplash.com

Investování, to musí být pro normálního pracujícího či studujícího člověka nedostupnou záležitostí. Donedávna jsem tomu také věřil, byl to pro mě pojem představující úspěšné obchodníky v oblecích s kufříkem peněz a luxusním autem. Jednoho večera jsem narazil na video o investování a v tu chvíli jsem si uvědomil, že se o tom chci dozvědět více. Po několika měsících každodenního učení o investování jsem si uvědomil dvě věci. Jednak to, že stát se finančně nezávislým není až tak nemožné, jak jsem se domníval. Tou další věcí bylo, že nejdřív, než začnu investovat se toho musím spoustu naučit, abych neskončil, jak všichni ti, kteří investování nechali na základě své nevědomosti maskující tím, že je to velice rizikové a bez stovek tisíců v kapse to nejde.

Co byste měli vědět do začátku vy?

V první řadě byste si měli uvědomit kdo vlastně jste, protože investování není pro každého. Pokud jste člověk, který začne prodávat své vlastnictví v tu chvíli, kdy jeho cena na trhu poklesne a vy se dostanete do potencionální ztráty, tak nejspíš není investování pro vás. Jestli si myslíte, že s tím nemáte problém tak pozorně čtěte dál.

Možná si mnozí z vás myslí, že je možné pouze nízké riziko s nízkým výnosem, nebo vysoké riziko a velký výnos. To je ale omyl, ke kterému se podrobně dostaneme později. Investovat se dá mnoha způsoby. Rozumí se tím koupě finančního aktiva v možnosti akcií, dluhopisů, nemovitostí, kryptoměn, a další) za účelem rozšiřování svého majetku a dosažení vámi zvoleným finančním cílem, nebo jen pokrytí znehodnocování peněz neboli inflace. Pokud byste například investovali do akcií, rozlišujeme dvě varianty. Můžete investovat do akcií jednotlivých společností (např. Amazon, Apple, Tesla), nebo do různých fondů, které obsahují více společností (např S&P 500 – 500 největších společností v USA). To už záleží na vaši preferenci, jak budete zhodnocovat své peníze.

U Investování důkladně rozlišujeme investici a spekulaci.
1) Investor je osoba, která se rozhodne své peníze vložit do společnosti po její důkladné analýze, srovnání s ostatními spolčenostmi a zjištění vnitřní hodnoty dané společnosti.
2) Spekulant je osoba, která spekuluje na růst daného aktiva. To znamená bez důkladné analýzy společnosti. Většinou se nechá uchvátit trendem, co je právě „in“. To ale neznamená, že nemůže dosáhnout zisků – může. Ale může také vše ztratit.

Investujeme v rámci měsíců, let až desítek let v jedné či více společnostech. Samozřejmě, že budoucnost směru, kam se bude trh ubírat nedokáže nikdo předpovědět na základě údajů z minulosti, ale zde uplatníme rčení „kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen ji opakovat“. Člověk, který nakoupí akcie tehdy, kdy o tom každý mluví, jak skvělá je to příležitost, že každý den hodnota akcií překonává rekordy, většinou nedopadne moc dobře. Můžeme se poučit z nejznámějšího krachu na burze z roku 1929. Každý chtěl zbohatnout na akciích na které si dokonce půjčovali peníze z bank, až dosáhly takové hodnoty, že je neměl kdo kupovat. Z tohoto je nutné si odnést poznatky. Není rozumné vložit své peníze do akcie, pokud si nejdříve nejsme jisti možným rizikem, které existuje při každé investici, ale po důkladné analýze ho dokážeme významně snížit. Je nutné si uvědomit, že jestli hodnota naší vybrané akcie výrazně spadne, kvůli například krátkodobému lockdownu, a my jsme si vědomi kvality naší vybrané společnosti do které chceme investovat své peníze, není důvod ihned prodávat, ale naopak je to nejlepší příležitost nakoupit dané akcie ve slevě a zajistit si tak v budoucnosti daleko větší zisky. Musíte si uvědomit, že investujeme dlouhodobě. Nevybíráme si společnosti na spekulace, protože tam je riziko ztráty peněz daleko větší. Samozřejmě ten, kdo již nějaké zkušenosti a vědomosti má a je ochoten podstoupit riziko, může spekulovat s malou částí svého kapitálu a doufat v úspěch svého rozhodnutí. Do začátku by toto riziko neměl nikdo podstupovat.

Co byste měli dělat?

Kdo nechce, poslouchat rady stejně nebude, ale v první řadě je nutností se seznámit podrobněji, jak celý systém investování funguje. Přece nekoupíte auto a až potom se zeptáte, jaký je v něm motor a kolik má najeto. Vzdělávejte se od lidí, kteří již něco v investování dosáhli. Můžeme zde uvést knihu „Inteligentní investor“ od Benjamina Grahama, o které nejznámější investor všech dob Warren Buffett pronesl, že je to nejlepší kniha o investování, co kdy četl. Je úplně jedno, zda jste student, zedník, doktor. Je úplně jedno, jaké máte vzdělání. Pro každého platí to stejné. Každý může uspět, pokud tomu obětuje svůj čas a nespustí svůj cíl nikdy z očí.

Nejnovější články