Autor: Radka Guzi

Jak ochránit svoje investice? Zrevidujte si vaše pojištění

Úspory, investice a veškeré spoření dostávají poslední dobou opravdu zabrat. U spoření a zejména u investic se spíše více zaobíráme tím, jaké mohou být z daného finančního produktu výnosy. Už ale méně pozornosti vynakládáme na to, jak úspory ochránit před vnějšími vlivy.

Úspory, investice a veškeré spoření dostávají poslední dobou opravdu zabrat. U spoření a zejména u investic se spíše více zaobíráme tím, jaké mohou být z daného finančního produktu výnosy. Už ale méně pozornosti vynakládáme na to, jak úspory ochránit před vnějšími vlivy.

U každé investice je bezesporu důležitá doba, na kterou je investor ochoten danou spotřebu odložit. A podle této doby si investor i mimo jiné nejčastěji volí určitou investiční strategii. Jsou ovšem vnější okolnosti, které mohou zvolenou dobu investice narušit a přimět investora jednat k předčasnému odkupu a tím pádem přijít o očekávané výnosy.

1.      Životní pojištění

Životní pojištění vzhledem ke svým poplatkům nebývá vhodným finančním produktem na spoření. Na pojistném trhu sice existují výjimky, kdy si pojistitel neúčtuje tzv. alokační poplatky a v kombinaci s daňovou optimalizací lze zařadit toto pojištění i do spořící strategie, ovšem obecně vzato lze říci, že bychom toto pojištění nezahrnovali do investiční strategie. Avšak situace se mění, pokud se na životní pojištění podíváme z pohledu „ochrany investice.“ Z různých statistik totiž vyplývá, že v našem životě nastávají různé skutečnosti, které mají přímí finanční dopad do našeho ekonomického dění, jedná se například o pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, neschopnost vykonávat svoji práci z důvodu přiznání invalidního důchodu, ztráta zaměstnání, smrt blízké osoby v rodině, zvýšené náklady na léčení, které nehradí zdravotní pojišťovna apod. Pokud jsou v rodině také děti, tak rodič může být vystaven také tomu, že s dětmi bude muset být doma, když budou například nemocné. V těchto životních situacích je investor vystaven tomu, že jeho příjem se sníží na pracovní neschopnosti přibližně o 40 % nebo při ztrátě zaměstnání téměř o 100 %, bereme-li v potaz podporu v nezaměstnanosti. Tyto životní události jsou pro investora opravdovým rizikem, které ohrožují jeho investice a velmi často končí tím, že investor odkupuje své investice.

2.      Majetkové pojištění

Pojištění nemovitosti a domácnosti velmi často neodpovídá reálnému stavu majetku investora. Je to nejspíše způsobeno tím, že tento typ pojištění se zakládá například při koupi daného majetku, ale už se neaktualizuje v následném časovém období. Při první velké bouřce pak majitel nemovitosti zjistí, jak si jeho pojištění vlastně stojí. Pokud není pojištění majetku správně nastavené, škody vzniklé například vichřicí, přílivovým deštěm, požárem si pak musí pojištění zaplatit sám ze svých vlastních prostředků. Tyto škody se mohou řádově vyšplhat do poměrně vysokých položek.

3.      Pojištění vozidla

V dnešní době rodina mívá více než jedno automobilové vozidlo a s tím jsou samozřejmě spojeny různé náklady. Většina majitelů aut to řeší tak, že se snaží, aby tyto náklady včetně náklady na pojištění vozidla byly co nejmenší. Ovšem je patrný rozdíl mezi tím, jestli je pojištění levné nebo efektivní, protože efektivní pojištění nabízí nejlepší služby za nejnižší cenu. Vzhledem k četnosti automobilů a vysokému provozu na silnicích, je pojištěný vystaven vyššímu riziku vzniku škody. Mnohdy si ani neuvědomíme, jak časté je, že vám kamínek rozbije přední sklo vozu, nebo že vám vyběhne srna do silnice. Přitom škoda jenom na čelním skle může být například za 12 000 Kč. I pětiminutová bouřka, která s sebou přinese kroupy vás může stát přibližně 100 000 Kč. A parkujete-li před domem například třemi auty, vynásobte škodu třemi. Pokud je tedy investor také vlastníkem automobilu, musí brát v potaz i tato rizika, která mohou přímo ohrozit jeho zainvestované finanční prostředky.

4.      Pojištění platební karty, respektive vašich digitálních peněz

Možná jste si ani nevšimli toho, že u vašeho bankovního účtu, respektive u vaší platební karty máte sjednáno také pojištění. Zabezpečit pojištěním totiž nemusíte jen svoje zdraví, auto nebo dům, ale i přímo vaše finanční prostředky na vašem bankovním účtu. Četnost plateb platební kartou v obchodech, ale i online, je totiž opravdu vysoká a tím pádem přináší investorovi do rozhodování další možné riziko, které může vést k tomu, že ohrozí své výnosy v podobě zrušení dané investice. Velmi častým argumentem pro nezvolení tohoto pojištění je například, že si klient nenechává na účtu žádné finanční prostředky. Ovšem na tento účet mu ale chodí jeho jediný příjem. Navíc prolomením vašeho internetového bankovnictví si může daný pachatel na tento účet také načerpat úvěr, který si sjedná vaším jménem. Rizika z nikterak pojištěné platební karty nebo finančních prostředků jsou zkrátka také vysoká.

Zrevidujte si své pojištění

Pro efektivní investování je nezbytné zrevidovat jaké služby využíváte u vašich pojistitelů. Pojištění by mělo totiž být efektivní, což mimo jiné znamená, že by mělo odpovídat vašim aktuálním potřebám a požadavkům. Na tuto „inventuru“ pojištění nemusíte být vůbec sami, ale můžete se obrátit na vaši banku, bankovního poradce či jiného finančního konzultanta. Obecně se uvádí, že by tento servis k vašemu pojištění měl být minimálně každé dva roky, ale toto doporučení je opravdu pouze orientační, vždy totiž záleží na vaši aktuální situaci a potřebě. Zrevidováním svého pojištění si jako investor můžete ošetřit hned několik rizik, které by vás v budoucnosti připravily o výnosy z vašich zvolených investic.

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články