Autor: Radka Guzi

Nejčastější chyby leadrů

Být opravdu výborným leaderem dnes již neznamená excelovat pouze v oblasti obchodních či pracovních výsledků, nýbrž také v oblasti svého soukromého života a osobního štěstí. Náplní práce leadera je v zásadě, aby zlepšovat životy lidí. Myšleno nejen lidí kolem něho, ale také svůj vlastní život.

Být opravdu výborným leaderem dnes již neznamená excelovat pouze v oblasti obchodních či pracovních výsledků, nýbrž také v oblasti svého soukromého života a osobního štěstí. Náplní práce leadera je v zásadě, aby zlepšovat životy lidí. Myšleno nejen lidí kolem něho, ale také svůj vlastní život.

Přesto se i u těch nejschopnějších leaderů setkáváme s chybami, kterých se vědomě či nevědomě dopouští. A mnohdy tyto chyby právě brání k naplnění hlavního poslání leadera.

Leadeři dělají nejčastěji chyby, jak u sebe, tak u ostatních lidí zejména v následujících oblastech:

1.      Fokus na slabé stránky a ignorování stránek silných

Každý disponujeme vlastnostmi a schopnostmi, které můžeme označit jako naše silné a slabé stránky. Ovšem poté dochází k jevu, kdy se zaměřujeme zejména na ty slabé stránky. Jaké jsou výsledky? Ztrácíme čas a energii, dáváme prostor pro stresové situace. Dochází k tomu, že sebe i ostatní nutíme se zlepšovat a posouvat v oblastech, pro které nemáme vlohy, nebo ve kterých se cítíme velmi špatně. Přičemž posun k lepšímu bude stát obrovské úsilí, které přinese pouze pár % zlepšení. Leader, který se dopustí této chyby, bude mít dříve nebo později velmi nespokojený a frustrovaný team. Pokud si uvědomíme sílu této chyby, můžeme ji obrátit ve svůj prospěch. To znamená, že u sebe i u ostatních se zaměříme především na silné stránky a využijeme jejich maximální potenciál. Slabé stránky nemusíme ignorovat, naopak můžeme se v rámci teamu doplnit s někým jiným, pro kterého bude moje slabá stránka tou silnou. Výsledek se rychle dostaví. Všichni budou mít výborný pocit a efektivita poroste. Navíc v rámci koordinace s ostatními se navzájem posílí i sociální vazby.

2.      Absence vlastního snu

Leader, který nemá vlastní poslání, nemůže očekávat, že sebe i ostatní někam dovede. Tuto situaci velmi dobře vystihuje přísloví: „Chceš-li něco zapálit, musíš sám hořet.“ Pokud leader nemá vyšší cíl, svůj sen a nebere svoji roli jako vyšší poslání, jen velmi těžko dovede celý svůj team do zdárného cíle. Leader, který má své poslaní vyzařuje úplně jinou energii a jeho schopnost motivovat ostatní vystřeluje do astronomických výšek. Stává se tak inspirací pro ostatní a dosažení jeho snu mu přinese do života štěstí.

3.      Řídí čas, neřídí energii

Čas je neobnovitelný zdroj, ale energie obnovitelná je. Podíváme-li se na time management z tohoto úhlu, zákonitě musíme změnit názor na dosavadní pracovní postupy. Leadeři si myslí, že když mají svůj diář přeplněný odshora dolů, že pracují efektivně a výkonně. Přitom se jedná o pravý opak. Leader musí jít svým lidem příkladem. A vhodným příkladem do šťastné lidi určitě není plnění pracovních úkolů od rána do večera s jazykem na vestě. Leader musí nají vhodný způsob, jak odčerpanou energii znovu nabrat a dobít si tak své emoční, mentální, fyzické, ale i spirituální baterie. Podívejte se tedy znovu na svůj diář a zopakujte si, že čas je neobnovitelný a přehodnoťte své úkoly tak, abyste do diáře vměstnali také události, maličkosti a aktivity, které vám vaše „baterie“ dobijí. Jestli si nevíte rady, zamyslete se nad tím, co vám energii přináší, a to potom aplikujte i do leadershipu. Co třeba dvacetiminutová procházka, útulné prostředí, svíčky, čtení, poslouchání podcastu, v tomto se hranice opravdu nekladou.

4.      Úspěch je víc než štěstí

Zisky a obchodní výsledky jsou jedna věc, ale osobní štěstí je věc druhá. Pokud se leader zaměří jen na úspěch, dostaví se materiální požitky. Bude mít vynikající obchodní čísla, finance a zisky. Bude mu ovšem chybět hlubší prožitky. Jestliže se leader stane člověkem, který je doslova poháněn štěstím pro sebe, pro své kolegy, pro své klienty, dostaví se nejen úspěch, ale i respekt a uznání. Leader má přeci v popisu práce zlepšovat životy lidem, a to je ta správná cesta, která vede ke štěstí a k následnému úspěchu.

Zdroje:

MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: Management Press, 2017. ISBN 978-80-265-0591-4.

unsplash.com

Nejnovější články