Autor: Radka Guzi

Proč a jak si spořit na penzi?

Spoření na důchod je pro mnohé z nás jedna z posledních variant. Není se ani čemu divit, dnešní doba nás učí neustále žít v přítomnosti a budoucnost je přece tak tak vzdálená a nejistá.

Spoření na důchod je pro mnohé z nás jedna z posledních variant. Není se ani čemu divit, dnešní doba nás učí neustále žít v přítomnosti a budoucnost je přece tak tak vzdálená a nejistá. Ovšem s blížícím se věkem se teprve začneme zajímat, jaké jsou podmínky, abychom mohli jít například do předčasného důchodu či kolik finančních prostředků budeme dostávat. Tyto informace se k nám většinou dostanou, když už je poměrně pozdě. Respektive počet měsíců, které nás dělí do řádného důchodu je velmi malý a nenabízí dostatečný časový prostor pro vytvoření dostatečných finančních úspor.

Proč spořit na penzi?

Statistika nám ukazuje, že přibližně polovinu života strávíme v tzv. produktivním věku. Jedná se tedy o období, kdy jsme ekonomicky aktivní. A přibližně polovinu této doby, tedy jednu čtvrtinu života potom strávíme v důchodu. Čísla, uváděna statistikou a demografickou mapou obyvatelstva taktéž nejsou vůbec pozitivní a už teď je zřejmé, že poměr pracujících a důchodců se rapidně změní. Bohužel bude méně pracujících na více důchodců, a to je situace se kterou stát potažmo vláda musí už nyní pracovat. Oddalování důchodového věku nenabízí řešení celé situace. Není totiž jisté, jestli vám váš zdravotní stav vůbec dovolí vykonávat dané povolání dál. Z pohledu veřejných financí se důchod počítá mezi mandatorní výdaje, je jisté, že je stát musí vyplatit. Jenomže jejich výše a státní dluh je čistě politická věc, která je opravdu nejistá.

Při představě dobře zajištěného důchodce si mnohdy představíme seniory z Německa, kteří k nám jedou na dovolenou. V čem to ale je, že mohou ve svém věku cestovat do zahraničí? Odpovědní je, že jejich finanční gramotnost je na jiné úrovni než u nás. Například spoření na starobní penzi zakládají už dětem a jakmile nastoupí do svého prvního zaměstnání, automaticky si posílají vysoké finanční částky na penzijní spoření. Využijí tak celé období jejich ekonomické aktivity a pak na ně čeká příjemný finanční polštář. Proč by si pak nemohli pořídit například úplně nové auto? Nebo zaplatit vnoučatům studium v zahraničí?

Penzijní spoření se řídí zákonem a jeho podmínky jsou u všech poskytovatelů v naší republice stejné. Jeho založení je možné již od přidělení rodného čísla, v tom případě v dovršení plnoletosti je také možnost část finanční prostředků vybrat. Minimální příspěvek činí 100 Kč měsíčně, ovšem pokud platba neproběhne smlouva zaniknout nemusí a nemusí být uplatněna ani žádná sankce. Jelikož se jedná o strategický finanční produkt, podporuje ho také stát, který přispívá podle toho kolik si spoří účastník smlouvy. Státní příspěvky začínají na 90 Kč, když si účastník smlouvy spoří alespoň 300 Kč. Maximální příspěvek od státu činí 230 Kč, a to pokud si spoříte 1 000 Kč. Pokud si spoříte více, můžete využít i daňové úlevy. Maximální využití penzijního spoření je při pravidelném spoření 3 000 Kč měsíčně. Navíc vám na smlouvu může přispívat i zaměstnavatel. Tato částka se sice nepočítá k zmíněnému státnímu příspěvku, ale celkem vám může pomoci podstatně navýšit celkovou naspořenou sumu.

Penzijní spoření je bez poplatku, výši spoření nebo zvolenou spořící strategii můžete kdykoliv měnit. Pokud byste smlouvu chtěli předčasně zrušit, musíte spořit alespoň 24 měsíců. Penzijní spoření vám může pomoci s tzv. předdůchodem, to znamená, že můžete jít do důchodu dříve, aniž by vám stát krátil váš měsíční důchod. Nebo si pak můžete zvolit jednorázovou výplatu či formu renty. V případě, že se staří nedožijete, můžete si zvolit i tak zvanou obmyšlenou osobu, která dostane zbylé finanční prostředky, a to mimo dědictví.

Jak spořit na penzi?

Pro maximálního využití penzijního spoření je dobré zvolit výši měsíčního příspěvku ve výši 3 000 Kč. Existují ale i další finanční produkty, které vám mohou pomoci k lepší finanční situaci.

1.      Životní pojištění

Není pojištění jako pojištění. Na dnešním pojistném trhu jsou pojistitelé, které vám stále nabízejí nulové alokační poplatky. To znamená, že se zde vyplatí také spořit. Ale pozor, drtivá většina pojišťovacích zprostředkovatelů sjednává životní pojištění i s 60 % alokačním poplatkem, v takovém případě nikdy nespojujte slovo spoření s pojištěním. Pro úplnost je ještě nutné uvést, že i zde můžete využít daňovou úlevu.

2.      Pravidelná investice

Pravidelná investice je skvělá alternativa k doplnění spořící strategie. Jedná se o to, že si zvolíte částku, která se vám pravidelně přesouvá do investic. V dnešní době banky nabízejí spousty konzervativnějších fondů, u kterých si můžete vyzkoušet, jak to s investicí funguje. Budete-li odvážnější a zkusíte vyšší riziko s možností vyššího zisku, můžete pak vyzkoušet tímto způsobem přímo nákup akcí. Minimální částka je většinou 500 Kč. Výhodou je, že si tento druh spoření můžete kdykoliv vybrat a likvidita vašich finančních prostředků je v řádu dnech. Můžete tak tímto způsobem vykrýt nenadále výdaje vaší domácnosti, aniž byste museli rušit penzijní spoření. Ale i zde platí pravidlo, že čím dříve začnete, tím lépe.

3.      Stavební spoření

Možná vás zaskočí, že i stavební spoření, poměrně velmi konzervativní záležitost, vám může pomoci ke zlepšení finanční situace, ale je tomu tak. Stavební spoření je totiž také podporovaný produkt státem, který na něho může přispívat až 2 000 ročně. Navíc po 6 letech naspořenou částku nemusíte vůbec využít pro potřeby bydlení. Ovšem, kdo by nechtěl mít finanční prostředky ve staří, kdy si třeba budete muset předělat koupelnu kvůli zdravotním komplikacím?

4.      Jednorázová investice

Do jednotlivých finančních produktů můžete také využít možnosti jednorázové investice. Například jednorázová odměna od zaměstnavatele ve výši 20 000 Kč může být použita tímto způsobem. Každá částka se totiž počítá.

 

Zdroje:

Zákon č. 427/2011 Sb., Zákon o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění.

unsplash.com

 

 

Nejnovější články