Autor: Radka Guzi

Proč pravidelně investovat?

Mít finanční rezervu je v dnešním světě naprosto nezbytnou a nepostradatelnou záležitostí. Ovšem v situaci, kdy je inflace vyšší než 5 %, některá čísla uvádějí i o 11 %, jsou možnosti pro efektivní spoření značně omezené. Jednou z možností je právě pravidelné investování.

Mít finanční rezervu je v dnešním světě naprosto nezbytnou a nepostradatelnou záležitostí. Ovšem v situaci, kdy je inflace vyšší než 5 %, některá čísla uvádějí i o 11 %, jsou možnosti pro efektivní spoření značně omezené. Jednou z možností je právě pravidelné investování. Pravidelná investice nabízí totiž takové možnosti zhodnocení, které dokážou být vyšší než samotná inflace.

Pravidelná investice, znamená pravidelná měsíční úložka v hodnotě například 500, 1 000, 2 000 Kč do vybraných investičních fondů a akcií. Přičemž hodnota pravidelné investice je čistě na volbě investora. Volba investičních fondů a akcií by měla odpovídat konkrétnímu investičnímu profilu investora, který prostřednictvím investičního dotazníku volí dle svůj individuálních postojů k rizikům a dle svých znalostí a zkušeností z oblasti investování. Pravidelnou investici můžete nakupovat na přímo, přes makléřské společnosti nebo přes jiné finanční instituce, jako jsou například banky.

Výhody pravidelného investování

1.      Nemusím být bohatý, abych investoval

Do pravidelné investice se vkládají zejména nižší finanční částky. Investor si tak například už od měsíční úložky 500 Kč může vyzkoušet, jak funguje investování, jak se chovají trhy a akcie. To znamená, že investor nemusí nutně disponovat vyšším finančním obnosem, aby mohl investovat. Naopak může investor pravidelných investic začít doslova od nuly, aby získal vyšší finanční obnos.

2.      Nemusím řešit vhodnou dobu nákupu

Pravidelná investice odebírá investorovi starost s tím, kdy je nejlepší a nejvhodnější čas k nákupu dané investice. Díky pravidelnosti investice se tak investor dostane do situace, kdy se křivka na grafu investice tzv. zplošťuje. To znamená, že se snižuje rozkolísanost investice z hlediska času nákupu. Kolísání trhu se tak stává příležitostí pro pravidelného investora.

3.      Likvidita investice

Při otázce spoření, je vždy jednou z důležitých otázek, také likvidita naspořené částky. Neboli, za jak dlouho lze naspořenou částku vybrat. U pravidelné investice investor nemusí čekat několik měsíců, jako je tomu například u stavebního spoření. Likvidita se u pravidelné investice pohybuje v řádech dnů, například do 3 až 5 dnů.

4.      Výnosnost investice

Dle investičního profilu si investor může vybrat pravidelně investovat například do akcií, které přinášejí vyšší riziko, ale i vyšší výnos. Investor může využít také různých kombinací, kdy pravidelně investuje například 500 Kč do akcie a 1 000 Kč do konzervativnějšího fondu. Celková výnosnost všech pravidelných investic, tak může přinést vyšší výnos. Nutno podotknout, že zde hraje roli také časový horizont. Obecně platí, že čím delší časový horizont investice má, tím má více času k vyšším výnosům. Díky pravidelné investici se tak investor může podílet na úspěchu jednotlivých společností.

5.      Možnost detailního sledování investice

Svoji pravidelnou investici může sledovat takřka na denní bázi. Nicméně zde je ovšem opět nutné myslet na již zmíněný časový horizont investice. Sledování by tedy mělo být spíše z edukativních důvodů.

Podíváme-li se na pravidelnou investici s určitou dávkou kritiky a nadhledu, dojdeme i k jistým omezení, která má pravidelné investice. Jedná se například o to, že pouze pravidelná investice není vhodná, pokud máte vyšší finanční obnos. Na druhou stranu se ale jedná o ideální doplněk k jednorázové investici. I když se pravidelná investice profiluje jako spoření, zůstává ovšem investicí, která s sebou nese konkrétní rizika. Pro začínajícího investora se může stát pravidelná investice výbornou příležitostí, musí být však doplněna dostatečným investičním poradenstvím.

Pravidelná investice nabízí možnost efektivního vytvoření finanční rezervy, a to i v dnešní době, kdy je naše ekonomika zkoušená inflací.

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články