Autor: Radka Guzi

Růst pojistných podvodů nezastavila ani pandemie, za rok 2021 si chtěli Češi přijít na 1,249 mld Kč

Češi si za rok 2021 nelegálně chtěli přijít na 1,249 mld Kč za pojistné podvody. Největší počet případů se týkalo pojištění vozidel. Nejvyšší objem pojistných podvodů byl v majetkovém pojištění.

Pojištění je služba poskytovaná pojistitelem pojistníkovi za úplatu. Tento smluvní vztah má svá práva a povinnosti na obou stranách a jestliže pojistník například záměrně zkreslí informace, či je dokonce zatají s úmyslem se obohatit prostřednictvím pojištění, vystavuje se trestnímu činu pojistného podvodu.

Pojistný podvod je již od 1. ledna 1998 trestným činem, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci nebo peněžitý trest. I přesto se Češi pojistných podvodů stále dopouštějí a čísla vypovídají o tom, že počet pojistných podvodů stále roste.

Česká asociace pojišťoven za minulý rok prověřila 11 407 podezřelých pojistných událostí, přičemž se jedná o téměř pětinový nárůst těchto případů. Odhalené pojistné podvody byly celkem za 1, 249 mld Kč. Oproti předešlému roku se tak jednalo o nárůst v hodnotě 17 milionů. A za jakou sumu jsou ochotni Češi riskovat? Motivace jednotlivých pachatelů je sice velmi individuální, ale z hlediska statistiky, můžeme konstatovat, že průměrný pojistný podvod je v hodnotě 249 tis. Kč.

Pojistné podvody v pojištění vozidel

Nejvíce prověřovaných pojistných událostí z hlediska pojistného podvodu bylo v pojištění vozidel. Jedná se o 50 %, celková suma ovšem není nejvyšší, jednalo se o necelých 300 milionů Kč. Pojištění vozidel již několik let patří k nejčastějším pokusům o pojistný podvod. Na vině ovšem nemusí být jen fyzické osoby vlastníci automobil, nýbrž také autoservisy, autoopravny a prodejci aut. Na tuto skutečnost také poukazuje spolupráce s leasingovými společnostmi, které odmítají spolupráci s podvodníky. Můžete se tak dostat do situace, kdy si budete chtít zakoupit nový vůz a využít přitom financování prostřednictvím leasingové společnosti, která vám ve finále vaše vybrané auto odmítne financovat právě z těchto důvodů.

Nejdražší pojistné podvody

Necelých 613 milionů bylo odhaleno v pojištění majetku. V majetkovém pojištění bylo sice prověřováno pouze 20 % z celkových případů, ale za to se zde jednalo o daleko vyšší finanční sumy. K této situaci také bezesporu přispěl růst cen nemovitostí na českém trhu.

V pojištění odpovědnosti byly odhaleny pojistné podvody za 227 milionů Kč a v pojištění osob se tato hodnota snížila na 130 milionů Kč. Důkazem negativní dynamiky pojistných podvodů například v pojištění osob je fakt, že v roce 2010 činily pojistné podvody v tomto pojištění 47 milionů Kč.

Pojistné podvody ani vzhledem k pandemii nezaznamenaly žádný pokles, spíše naopak, udávaná čísla ovšem dokazuji skutečnost, že jsou pojistitelé obezřetní a mají schopnosti tyto podvody identifikovat a čelit jim.

Více pojistných podvodů znamená vyšší náklady pojistitelů

Čím více pojistných podvodů se pojistníci nebo pojištění dopouštějí, tím logicky zvyšují náklady pojistitelů. Tyto náklady se zákonitě musí promítnout chtě nechtě na pojistném. Pokud by byli Češi více poctiví, možná by nemuseli každý rok řešit navýšení pojistného na jejich pojištění a vynakládat tak svůj čas a energii na přepočítávání pojištění od jiných pojistitelů a případné zrušení pojistné smlouvy a založení nové.

 

Zdroje:

cap.cz

freepik.com

Nejnovější články