Autor: Radka Guzi

Silný vítr v posledních dnech prověří, v jakém stavu máte pojištění majetku

Nepředvídatelné počasí dokáže napáchat mnoho škod, od odstávky elektřiny až po ztráty střechy. Těmto nečekaným situacím můžeme snadněji čelit pomocí pojištění majetku, které ovšem musí být dobře nastavené.

Nepředvídatelné počasí dokáže napáchat mnoho škod, od odstávky elektřiny až po ztráty střechy. Těmto nečekaným situacím můžeme snadněji čelit pomocí pojištění majetku, kdy nám daný pojistitel dokáže uhradit vzniklé škody nebo například proplatit náhradní ubytování po dobu, než dáte svůj majetek do původního stavu.

Ovšem není pojištění jako pojištění. Mnohdy až po velké vichřici, pojištěný zjistí, jak má pojištěný svůj dům. Na koho se ale potom zlobit, když pojišťovna zaplatí málo nebo vůbec?

„S pojištěním to je jako s navigací. Není špatné navigace, vždy záleží, jak si ji uživatel nastaví.“ U pojištění majetku to bohužel platí dvojnásob. Pojištění našeho domova vám většinou zprostředkuje nějaký pojišťovací agent a my už si jen nastavíme trvalé platby a čas plyne vesele dál. Na co si ale dát pozor, aby bylo pojištění „dobře nastavené?“ Zde je několik bodů, jak to poznat.

1.      Správná pojistná částka

Váš dům či byt či jiný majetek je vždy v pojistné smlouvě specifikován. Vedle specifikace je zde uvedená i tak zvaná pojistná částka, tedy horní hranice pojistného plnění. V určení této částky se pojištění může vystavit riziku jménem podpojištění. Jedná se o situaci, kdy je majetek pojištění na nižší částku, než která odpovídá skutečnosti. Při pojistné události se tak pojištěnému stane to, že mu poskytnutá finanční částka nebude stačit na opravu jeho majetku. Jestliže pojistitel podpojištění zjistí, krátí navíc už tak malé pojistné plnění a vyplacená částka se tím pádem zmenšuje.

Správná pojistná částka se určuje na základě metrů čtverečních celkové zastavěné plochy, a to všech podlaží včetně sklepa a střechy. Přesné metry si můžete spočítat také samy pomocí katastru nemovitostí. Nutno podotknout, že hodnota majetku roste v čase, tudíž tento přepočet by se měl konat nejméně jednou za dva roky, pokud nemáte v pojistné smlouvě nastavenou automatickou valorizaci pojistné částky.

2.      Stáří pojistné smlouvy

V pojistných smlouvách bohužel neplatí jednoduché pravidlo, že čím je smlouva starší, tím je horší. Situace je složitější, protože některé starší pojistné smlouvy mohou obsahovat pojistná nebezpečí, která už například nejdou sjednat. Může se jednat o pojištění domu ve 4. záplavové zóně, který je stále pojištěný na pojistné nebezpečí povodeň a záplava, přičemž nové pojistné smlouvy už takový dům pojistit na povodeň nemohou. Avšak pokud se výslovně nejedná o takovéto výjimky, je spíše starší pojistná smlouva opravdu zastaralá. Například starší pojistné smlouvy nemusely řešit pojištění mobilních telefonů, sklokeramických desek, elektrokotlů, tepelných čerpadel a podobně. Dříve totiž byly úplně jiné potřeby, které se časem změnily. Tyto změny pojistitelé zahrnuly do pojistných smluv, ovšem do těch novějších.

3.      Starý typ pojištění odpovědnosti

Součástí pojištění majetku bývá také pojištění odpovědnosti za škodu, myšleno z občanského života. Pojištění odpovědnosti prošlo po roce 2014 podstatnou změnou a starší pojistné smlouvy tyto legislativní změny nereflektují. V případě starší smlouvy pojištění odpovědnosti je vždy nutná její rekapitulace, aby se nestalo, že když vám něco silným větrem odletí na sousedův majetek, že to pojišťovna nezaplatí.

4.      Kompletní výčet majetku

Pojištění majetku kromě samotného pojištěného domu musí obsahovat komplexní výčet majetku. To znamená, že by pojistná smlouva měla myslet také například na garáž, stodolu, bazén, studnu, altán, terasu, plot, vrata, chatku na nářadí, fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, zahradní architekturu a jiné. Pokud výčet majetku v pojistné smlouvě není kompletní, opět se pojištěný vystavuje riziku, že pojistná částka neodpovídá výši jeho celkového majetku.

5.      Správné formální údaje

Lidi nejsou stroje a proto, kde je lidský faktor, mohou být i chyby. Možná vám to přijde i úsměvné, ale nejednou se stalo, že v adrese pojištěného majetku byla chyba, například v čísle popisném, a pojištěný byl tedy celou dobu dům sousedů.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články