Autor: Petr Jůn

Švédská společnost Northvolt ohrožuje dominanci Tesly

Elektromobilový průmysl je již nějaký pátek na výrazném vzestupu. Pomáhá tomu i švédská firma Northvolt AB, která se specializuje na vývoj a výrobu lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla. Tato společnost v pátek oznámila, že se jí podařilo vyrobit svůj první bateriový článek obsahující 100

Elektromobilový průmysl je již nějaký pátek na výrazném vzestupu. Pomáhá tomu i švédská firma Northvolt AB, která se specializuje na vývoj a výrobu lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla. Tato společnost v pátek oznámila, že se jí podařilo vyrobit svůj první bateriový článek obsahující 100% recyklovaný nikl, mangan a kobalt.

To že společnost Tesla dokáže recyklací získat zpět až 92% cenných kovů ze starých baterií je všeobecně známo. Nyní se v tomto ohledu dočká výrazné konkurence. Ve švédském Stockholmu totiž její bývalý zaměstnanec Peter Carlsson spolu s Paolem Cerrutim založili společnost Notrhvolt, do které, s cílem narušit dominanci Tesly v elektromobilovém odvětví, investoval i německý automobilový gigant Volkswagen.

Nyní společnost založená v roce 2016 oznámila, že v rámci jejího recyklačního programu Revolt se jí podařilo vyrobit nikl-mangan-kobaltovou katodu článku z kovů získaných recyklací bateriového odpadu. Navíc testy ukázaly, že výkonnost tohoto článku je shodná články vyrobenými z čerstvě vytěžených kovů.

Pro recyklaci materiálů se společnost rozhodla vybudovat závod Revolt Ett, jehož provoz má být spuštěn v roce 2023 a kde se budou znovuzískávat vzácné kovy z vyřazených baterií. Kovy jako lithium, kobalt, mangan a nikl se následně budou převážet do gigafactory Northvolt Ett, kde se znovu využijí pro výrobu baterií nových.

Kromě kovů se budou v nové továrně zpětně získávat i plasty, měď a hliník, které se „prostřednictvím místních třetích stran vrátí zpět do výrobních toků“.

Recyklace bateriových článků se netočí pouze okolo snahy dosáhnutí bezemisního provozu automobilů či zmírnění dopadů těžby surovin na životní prostředí. Znamená to také, že se tímto způsobem lze vyhnout velmi likvidnímu trhu s potřebnými materiály a s tím souvisejícími dodatečnými náklady.

Společnost Northvolt navíc navázala spolupráci s mladou švédskou společností Cinis Fertilizer, která se zabývá výrobou udržitelných hnojiv z odpadních průmyslových produktů, jež získává právě od výrobců baterií či papíru. Výsledkem by měla být výrazná dekarbonizace průmyslových hnojiv.

Spolupráce spočívá v dodávce 200 000 tun síranu sodného ročně. Ten lze získat při výrobě baterií z odpadní vody obsahující čpavek a kovy. Notrhvolt dokáže pomocí své technologie získat z této vody čpavek pro další využití ve svém výrobním procesu. Po následné filtraci se z vody odstraní i kovy a zůstane suspenze vysoce koncentrovaného síranu sodného. Tato suspenze se po vysušení a krystalizaci odešle společnosti Cinis pro výrobu hnojiv.

Díky opětovnému využití chemikálií, které jsou v jiných průmyslových odvětvích považovány za odpad, vyprodukuje výroba tohoto hnojiva o 75% méně oxidu uhličitého než konveční ekvivalenty. „Díky tomuto novému partnerství budeme vyrábět hnojivo bez fosilních paliv s téměř nulovou uhlíkovou stopou a jedinečným způsobem přispějeme k zajištění udržitelnějšího zemědělství“ uvedl generální ředitel společnosti Cinis Jakob Liedberg.

Zdroje: cnbc.com, pv-magazine.com, unsplash.com

Nejnovější články