Autor: Radka Guzi

Úsporný tarif na energie – Jak funguje a kolik ušetříte?

V posledních dnech již dodavatelé energií začínají promítat do svých cen také schválený příspěvek, úsporný tarif na energie. V následujících dnech byste si tak měli zkontrolovat svoje aplikace, telefony či poštovní schránky.

V posledních dnech již dodavatelé energií začínají promítat do svých cen také schválený příspěvek, úsporný tarif na energie. V následujících dnech byste si tak měli zkontrolovat svoje aplikace, telefony či poštovní schránky, kam vám zašle váš dodavatel energií veškeré informace.

Úsporný tarif na energie je automatický a jedná se o plošnou formu pomoci, kterou odsouhlasili naši politici. Zřejmě nedostatečná informační kampaň vede ale k tomu, že plno odběratelů vůbec neví, o co se jedná a co konkrétně to pro ně znamená. Dodavatelé energií jsou tak zahlceni dotazy na svých informačních kanálech a odběratelé si na své odpovědi mohou počkat i několik desítek minut.

Jak úsporný tarif funguje?

Výši příspěvku od státu promítne váš dodavatel energie přímo do nejbližších záloh. To znamená, že vaši zálohu o tuto finanční částku automaticky poníží. Pokud využíváte například online přístup, už nyní můžete vidět novou výši splátky, která zohledňuje státní podporu. Podle spotřeby se může tento státní příspěvek pohybovat od dvou až do tří a půl tisíce korun. Říjnová záloha tak již nově bude nižší, než jak jste si ji sami u svého dodavatele nastavili.

Výhody a nevýhody plošné pomoci

Úsporný tarif na energie je plošná finanční pomoc českým domácnostem, což s sebou nese své výhody, ale i nevýhody. Pozitivním prvkem této pomoci je jednoznačně rychlost. Plošná opatření umí být účinná právě proto, že odpadá značná část byrokracie a pomoc je tak z hlediska času efektivní. Pro využití této pomoci je nastaven automatický systém, to znamená, že odběratelům opět odpadá složitá byrokracie.

Na druhou stranu plošné opatření nikdy nemůže postihnout určitou individualitu potřeby. Jinými slovy nelze od sebe oddělit ty odběratele, kteří bez této finanční pomoci jednoduše nevyjdou se svým rozpočtem, a ty kteří pomoc vůbec nepotřebují. Neschopnost postihnout sociální stránku s sebou přináší, že se dostane zkrátka na všechny a dá se předpokládat, že za cenu nižší finanční pomoci.

Energetický úsporný tarif nás bude stát padesát miliard korun.

Pro koho je tarif určen?

Finanční dávka na energie je určena výhradně domácnostem. Finanční pomoc se tak netýká firem a nelze ji využít pro tarif na dobíjení elektromobilů, či tarif pro chalupu nebo jiný rekreační objekt. Úsporný energetický tarif tak bude promítnut v říjnové záloze těm domácnostem, které mají uzavřenou smlouvu s odběratelem energie.

Vše vyřídí automaticky dodavatel energie. Dodavatelé finanční pomoc automaticky započítají do následujících měsíčních záloh. Dokonce tímto příspěvkem může být zaplacen i případný nedoplatek za energie. Pro výpočet nové zálohy na energie tak domácnost nemusí udělat vůbec nic.

Platby záloh za energie

U trvalého příkazu je zapotřebí, aby si odběratel upravil jeho výši, to znamená, aby si finanční částku snížil podle rozpisu od svého dodavatele. Pokud si domácnost výši částky na trvalém příkazu neupraví, neznamená to, že by o státní pomoc přišla. Dodavatelé energie tuto částku posílanou navíc budou evidovat v přeplatku a zohlední jí v ročním vyúčtování. U plateb SIPO se vše provede automaticky a není zapotřebí žádné účasti odběratele energie.

Zdroje:

cez.cz

unsplash.com

Nejnovější články