VR jako nástroj k vizualizaci učení a rozvoji kreativity

Virtuální realita má potenciál zásadním způsobem změnit způsob, jakým se učíme a získáváme zkušenosti. Ačkoli VR nemůže zcela nahradit reálný svět a skutečné zážitky, umožňuje prožitky, které by jinak nebyly možné. Nabízí jedinečné a nezapomenutelné zážitky jež při běžné výuce nelze zprostředkovat.

Vzdělání je nezbytnou podmínkou vyspělé a prosperující společnosti. Učení, získávání zkušeností a předávání znalostí je prioritou ve všech civilizacích, není tak divu že lidé neustále hledají nové způsoby, jak tento proces urychlit, usnadnit, zefektivnit a samozřejmě i zpříjemnit. Ideálním nástrojem, jak toho dosáhnout jsou moderní technologie. Ty se v této oblasti v minulosti zaměřovali především na zprostředkování informací, nicméně mnohem důležitější je porozumění získaným informacím a umění s nimi dále pracovat a vnímat je v širším kontextu. S překonám těchto nedostatků by dle mnoha odborníků mohl pomoci meta-vesmír, tedy rozšířená a virtuální realita.  

Virtuální/rozšířená realita má potenciál zásadním způsobem změnit způsob, jakým se učíme a získáváme zkušenosti. Ačkoli VR/AR nemůže zcela nahradit reálný svět a skutečné zážitky, umožňuje prožitky, které by jinak nebyly možné. Nabízí totiž jedinečné a nezapomenutelné zážitky jež při běžné výuce nelze zprostředkovat. Díky tomu že se VR a AR neomezují na pouhé slovní popisy a knižní ilustrace, jsou efektivnější a méně nákladné než klasické výukové metody.

Jaké jsou přínosy VR a AR pro učení?

 • Dálkové studium - díky VR lze překlenout vzdálenost mezi studenty a pedagogy, případně hostujícími odborníky z praxe. Všichni se sejdou v jedné místnosti, kde se mohou společně učit a debatovat.
 • Skupinové učení - vzdělávání ve VR studentům umožňuje vzájemně komunikovat a spolupracovat. S dostatečným technickým zázemím se navíc aktivně zapojí všichni studenti najednou, což klasická výuka ne vždy dovoluje. 
 • Zrychlení procesu učení a snížení počtu chyb - VR a AR umožňují učení prostřednictvím zapojení všech smyslů, daná látka se tak lépe pamatuje a snižuje se množství času potřebné na její pochopení.
 • Větší bezpečnost - co se odehraje ve VR tam i zůstane. Díky tomu se nepovedené chemické či jiné pokusy rázem stávájí mnohem bezpečnějším, než by tomu bylo v reálném světě. 
 • Vizualizace těžko pochopitelných předmětů - skrze vizualizaci lze usnadnit a urychlit pochopení jinak těžko srozumitelné problematiky. 
 • Virtuální výlety kamkoli na světě - VR dovoluje cestovat do vzdálených nebo těžko přístupných míst, navštívit již neexistující místa nebo se dokonce setkat s již nežijícími osobnostmi. 
 • Téměř nekonečné možnosti - prostřednictvím VR/AR lze zprostředkovat nekonečné množství světů a simulací. 
 • Větší otevřenost k novým technologiím - díky používání VR a dalších zařízení si žáci již v útlém věku osvojí digitální gramotnost a budou více otevření nově vznikajícím technologiím.  
 • Rozvoj kreativity - využití VR nejen poskytuje předem připravený obsah, ale zároveň stimuluje tvořivost a pomáhá vytvářet vlastní obsah. 
 • Poměr velikosti a výkonu VR/AR zařízení - přestože jsou VR a AR zařízení malá, dokážou nahradit klidně celou chemickou laboratoř. Zároveň také umožňují měnit virtuální prostředí dle potřeb bez nutnosti dalšího prostoru či velkých výdajů. 
 • Emocionální reakce - VR/AR zprostředkovávají komplexní zážitky, které jsou zásadní pro vytváření vzpomínek.
 • Učení se prostřednictvím praxe - četné vědecké studie prokázaly, že lidé se nejlépe učí praxí a zároveň si získané znalosti déle pamatují.
 • Maximální pozornost - při výuce ve VR je jedinec tady a teď, tento způsob učení je proto mnohem efektivnější z hlediska pozornosti a vstřebávání nových informací. 
 • Úprava prostředí pro lepší koncentraci a učení - VR dokáže simulovat jakékoliv prostředí, které žák, student nebo případně zaměstnanec potřebuje. Může se tak  nejen upravit rušivé prostředí, ale také navodit prostředí pro hlubší prožitek a lepší zapamatování.

„Své žáky nikdy neučím, pouze se jim snažím poskytnout podmínky, ve kterých se mohou učit.“ Albert Einstein

Jaká jsou naopak omezení?

 • Technologie potřebné k výuce všech žáků v AR a VR jsou poměrně drahé - přestože samotný provoz nevyžaduje vysoké náklady, vstupní investice jsou vysoké a pro mnoho škol či jiný vzdělávacích institucí nedosažitelné.
 • Změna role vyučujícího - učitelé se místo na zprostředkování informací budou muset zaměřit na vytváření vhodných podmínek pro studium. 
 • Digitální demence - moderních technologie nám výrazně usnadňují život, vlivem toho však mnohdy ztrácíme kontakt s realitou a naše mozky degenerují.

Příklady možného využití VR a AR ve vzdělávání

 • Reálná konverzace v cizím jazyce - VR umožňuje vést skutečné rozhovory s reálnými lidmi, díky tomu lze rozšiřovat jazykovou zásobu a zlepšovat komunikační schopnosti. 
 • Prozkoumávání vesmíru a noční oblohy - VR lze využít také k pozorování hvězd, souhvězdí, planet, měsíců nebo dokonce satelitů. 
 • Výuka biologie - VR a AR lze použít pro poznání a pochopení všech živých organismů, včetně již dávno vyhynulých. V budoucnu by tak například nebylo nutné skutečně pitvat žáby nebo jiné tvory, ale stačilo by použít virtuální či rozšířenou realitu. 
 • Studium medicíny - obrovský potenciál má VR ve výuce studentů medicíny, lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Studenti mohou prozkoumávat jednotlivé části lidského těla, vyzkoušet si operaci a další lékařské zákroky.
 • Rozvoj soft-skills - za pomoci AR nebo VR lze cvičit prezentační dovednosti před virtuálním publikem, učit se pracovat v týmu atd..
 • Návštěva památek bez nutnosti cestovat - VR umožňuje zblízka si prohlédnou obrazy, sochy a stavby kdekoli na světě. Celá třída se tak rázem může ocitnout v Louvru, v táboře na Mount Everestu, na Eiffelově věži nebo v potopeném Titanicu.  
 • Lekce autoškoly, hodiny letectví nebo řízení lodí - VR a AR může být ideálním pomocníkem pro simulaci řízení nebo obsluhování dopravních prostředků.
 • Architektura a bytový design - VR/AR mají moc změnit způsob, jakým studenti architektury a designu přemýšlí o svých nápadech dlouho předtím, než začnou konstruovat fyzické modely.

 

ZDROJE: forbes.com, xd.adobe.com, vreducation.cz, freepik.com

Nejnovější články