Autor: Adam Spáčil

Vysvětlení volatility akciového trhu

Volatilita trhu je nevyhnutelnou součástí procesu řízení investic. Kdyby volatilita trhu neexistovala, žádný finanční nástroj by nikdy nestoupal ani neklesal.

Volatilita trhu je nevyhnutelnou součástí procesu řízení investic. Kdyby volatilita trhu neexistovala, žádný finanční nástroj by nikdy nestoupal ani neklesal. Pokud by tedy někdo investoval 1000 dolarů, po určité době by měl stále jen 1000 dolarů. Tržní volatilita tak dává investorovi možnost vydělat nebo ztratit peníze. Tento základní zákon investování říká, že volatilita trhu je nezbytná pro růst portfolia s tím, že volatilita může vést i k záporným výnosům, tedy ke ztrátám.

Investor by měl s volatilitou trhu rozhodně počítat. Při volatilitě budou ceny jednotlivých akcií stoupat a klesat. Investor by mohl "načasovat" trh, tj. nakoupit akcie, když je cena nízká, a prodat, když je cena vysoká. Pro většinu investorů je obtížné trvale dosáhnout načasování trhu.

Tržní volatilita také znamená, že vývoj výnosů akcií má cyklický charakter. Tedy akcie, které půjdou nahoru, půjdou dolů a vše, co půjde dolů, půjde nahoru. Otázka se pak přenáší na to, na jaké úrovni se vzestupy a poklesy vyskytují. Pokud jsou vzestupy vyšší než poklesy, pak z dlouhodobého hlediska cena akcií roste. Je zřejmé, že platí i opačný postup, tedy že pokud jsou vzestupy nižší než pády, v dlouhodobém horizontu cena akcie klesá.

Některé finanční nástroje jsou zásadně vázány na volatilitu, například akciové opce. Čím větší je volatilita akcií, tím více je opce oceněna, protože majitel opce má možnost, nikoliv povinnost nakupovat akcie za danou cenu. Opce nejsou pro příležitostné investory, protože opce mají pákový efekt, který zesílí kladné i záporné výnosy.

Tržní volatilita je projevem míry nejistoty na trhu nebo lépe řečeno rizika. Pokud ekonomika způsobuje, že očekávání investorů ohledně hospodářských výsledků jsou nejednoznačná, trh bude vykazovat volatilitu. Nejistota pramení z úrokových sazeb (náklady na půjčení peněz na investování v rámci společnosti), ekonomické výkonnosti (některá odvětví očekávají růst, zatímco jiná pokles) a pravděpodobně nejdůležitější jsou politické a společenské události (vnímané narušení běžných podmínek). V průběhu loňského roku prezidentské volby, rasové protesty a pandemie způsobily, že trh vykazuje historicky vysokou míru volatility.

Jaké třídy aktiv se dlouhodobě vyznačují největší nebo nejmenší volatilitou?

Z dlouhodobého hlediska jsou nejméně volatilní bankovní vklady. Očekává se stálý nefázovaný růst hodnoty. Míra návratnosti je však při současné úrovni úrokových sazeb tak nízká a očekávání rostoucí inflace činí z bankovních vkladů nežádoucí třídu investičních aktiv.

Další v pořadí jsou akcie a dluhopisy podniků, které jsou vždy žádoucí, ale s výhradou, že některým podnikům se daří lépe než jiným. Blue-chip korporace historicky dosahují dobrých výsledků a přinášejí kladný výnos, zatímco korporace s malou tržní kapitalizací, které jsou více orientované na růst, mohou mít velké výnosy s obdobími vysoké volatility.

Nakonec se jako velmi volatilní s velkými výkyvy cen ukázaly penny stocks a kryptoměny. Vysoký růst je u jednotlivých akcií nebo tokenů možný, ale těžko předvídatelný. Investoři musí mít vnitřní odolnost a dlouhodobé přesvědčení, aby tato aktiva udrželi i v obdobích vysoké volatility.

Nakonec by extrémní volatilita měla vycházet z vlastní preference rizika a také z životního prostředí. Mladí investoři, kteří jsou generace od důchodu, si mohou dovolit být při plánování odchodu do důchodu méně averzní k riziku, zatímco investoři blížící se důchodu by měli být více averzní k riziku a začít plánovat konkrétní, jistější měsíční peněžní toky. Volatilita trhu je pro investory před důchodem nežádoucí. Ačkoli někteří starší investoři z volatility bezpochyby profitují, naprostá většina investorů v předdůchodovém věku hazarduje se svou budoucností v akciích s vysokou volatilitou. Investoři v blízkém důchodovém věku by měli investovat do bezpečných akcií s nízkou volatilitou a historicky silnými výsledky. Akciové indexy jsou skvělou sázkou s diverzifikací vyvažující volatilitu jednotlivých akcií. Také ETF poskytují diverzifikaci na úrovni sektorů.

Nakonec by měl každý investor investovat do takové úrovně volatility trhu, která mu vyhovuje. Finanční poradci by měli poskytnout možnosti, které odpovídají očekávaným výnosům na jednotku rizika. Trhy poskytují investorům vyšší výnosy při zvýšené volatilitě. Každá přijatá strategie vysokého růstu prostřednictvím vyšší volatility by měla výslovně chápat, že vzestupy jsou úžasné, ale pády mohou zničit majetek.

Zdroje: fool.com, Unsplash.com

Nejnovější články