Autor: Adam Spáčil

Základní slovník investora

Chcete se stát dobrým investorem, který nebude hned od začátku prodělávat? Znát základní pojmy a vyznat se v nich je první krok k úspěchu.

Obrázek: unsplash.com

Jaké pojmy jsou ty nejdůležitější?

Člověk, který chce investovat musí znát celou řadu pojmů proto, aby se mohl co nejvíce orientovat ve světě investic. Znalost důležitých pojmů vám velice usnadní práci a pomůže si vytvářet obrázek o jednotlivých společnostech a následně vyvození výsledků a jejich porovnávání. Základní pojmy, který by měl investor znát, jak když jde s papírkem na nákup si nyní uvedeme.

EPS (earnings per share) jsou zisky na akciích. Je to nejdůležitější ukazatel, který nám určuje cenu akcie a ukazuje nám rentabilitu společnosti. Vypočítá se způsobem, kde vezmeme volné cash flow společnosti, to znamená její volný podíl zisku po zdanění a počet akcií.

P/E poměr (price to earnings ratio) je poměr ceny akcie a zisku na akcii (EPS). Znamená to, jaký násobek zisku na akcii je investor schopen zaplatit za jednu akcii. Slouží nám k výpočtu aktuální návratnosti akcie. Čím nižší je, tím vyšší je aktuální návratnost. To ale hned neznamená, že akcie s nízkým P/E poměrem budeme hned kupovat. Důležité je zohlednit i další faktory, zejména zadlužení, konkurenční výhodu, vyhlídky společnosti do budoucnosti, finanční situaci, managment a další vlivné faktory. V Rusku to je například i politika.

Pojem „Tržní kapitalizace“ udává jaká je aktuální cena společnosti na burze, lépe řečeno to znamená ocenění vlastního kapitálu. Pokud znám tržní kapitalizaci, mohu ji vydělit cenou akcie a vyjde mi počet akcií dané společnosti, tedy na kolik částí je vlastnictví společnosti rozděleno. Číslo tržní kapitalizace je důležité znát pro výpočet očekávané návratnosti.

Na co se soustředit?

Je důležité koupi akcií neuspěchat. Měli bychom se nejdříve soustředit na náš investorský „jazyk“. Kdo jím bude mluvit, ten se dorozumí ve světě investic lépe.

Nejnovější články