Autor: Radka Guzi

Čeká nás hromadné propouštění ve firmách?

Současná energetická krize a vysoká inflace jsou pádnými argumenty firem, které uvažují také o propouštění zaměstnanců, aby hospodářskou recesi zvládly přečkat.

Současná energetická krize a vysoká inflace jsou pádnými argumenty firem, které uvažují také o propouštění zaměstnanců, aby hospodářskou recesi zvládly přečkat.

S vysokými účty za energie již několik měsíců bojuje většina firem. Nejvíce jsou touto situací zatíženy firmy v oblasti průmyslu, jako jsou například pekárny, sklárny či jiné průmyslové podniky. Majitelé firem přiznávají, že se jejich měsíční náklady několinásobně zvýšily a z dlouhodobého hlediska není možné jejich podniky bez jakýchkoliv změn udržet v chodu.

Někteří drobní podnikatelé již k propouštění svých pracovníků přistoupili. Jedná se například o starší podnikatelé, kteří navíc museli řešit i jiné vícenáklady jako například opravy nebo malé výrobny domácích potravin.

Podle vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu i Asociace malých a středních podniků se propouštění zaměstnanců může týkat až 20 % firem.

Vede propouštění zaměstnanců k úspoře?

Úplné ukončení podnikání nebo jen rušení některých pracovních pozic nemusí ale vždy vést k úsporám. Takovým to zaměstnancům musí totiž zaměstnavatel vyplatit tzv. odstupné, které může být i ve výši řádově několik měsíčních mezd. Což v konkrétní situaci pro firmu činí bezpochyby značný náklad. Situace se může nadále zkomplikovat i tím, že firma přistoupí k zrušení pracovních míst, a ve chvíli kdy pomine hospodářská recese, bude mít tato firma velký problém opět nabrat dostatečnou pracovní sílu zpět.

Podle dostupných informací patří Česká republika mezi státy Evropské unie, které disponují s nejnižší mírou nezaměstnanosti a na trhu práce firmy stále poptávají velké množství pracovních sil, které jsou například pro svoji odbornost či zkušenost neobsazené.

Možná rekvalifikace či doplnění vzdělání a zkušeností se tak může stát novou cestou k jinému zaměstnání.

Dalším řešením změn pracovního trhu může být také vyšší odchod pracovníků do zahraničí, a to zejména v pohraničních oblastech. Kdy například méně kvalifikovaná pracovní pozice v Německu může být zajímavě finančně ohodnocena i bez nutnosti rekvalifikace zaměstnance.

Do kdy bychom se mohli dočkat propouštění?

Podle dostupné analýzy Hospodářské komory firmy zvažují propouštění zaměstnanců již v letošním roce, konkrétně v prosinci. Firmy ale nevylučují toto opatření uskutečnit i začátkem nového roku.

Od nového roku totiž končí fixace cen energií téměř 70 % firmám a bude velmi záležet na tom, jak firmy budou schopny zajistit nové podmínky pro zajištění energií. Naleznutí rozumného řešení nebude pro firmy vůbec lehkým úkolem. Velkou roli by za takových podmínek mohl sehrát vládní aparát, který by firmám mohl nabídnout pomocnou ruku ve formě smysluplné podpory.

Nejenom z dějin ekonomie víme, že žádné období není nekonečné. A takto lze pohlížet i na současnou ekonomickou recesi, která byla vyvolána vojenskými kroky Ruska. Z pohledu do minulosti v oblasti ekonomie je také patrné, že každá „krize“ či vyvolání nedostatku a nepohody vede jednoznačně k inovacím, které ve finále zlepšují aktuální ekonomickou situaci. Z těchto faktů se lze domnívat, že i nyní je určitý prostor, který jde vstříc těmto inovacím, které mohou bezpochyby přispět k ukončení recese.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články