Autor: Radka Guzi

Češi mají největší strach z nesoběstačnosti ve stáří a z úrazu

Česká asociace pojišťoven uvedla průzkum, který informuje o tom, že se Češi nejvíce bojí nesoběstačnosti ve stáří a úrazu. Představa, že ve stáří na vše zůstaneme sami a nebudeme schopni se o sebe postarat nejen fyzicky, ale především i finančně, je tím největším strašákem Čechů.

Česká asociace pojišťoven uvedla průzkum, který informuje o tom, že se Češi nejvíce bojí nesoběstačnosti ve stáří a úrazu. Představa, že ve stáří na vše zůstaneme sami a nebudeme schopni se o sebe postarat nejen fyzicky, ale především i finančně, je tím největším strašákem Čechů. Z analýzy vyplývá, že tuto obavu má 73 % respondentů.

Zjištěná data překvapila i tím, že obava nesoběstačnosti ve stáří předčila i obavy z úrazu bez trvalých následků. Přitom obava úrazu v loňském průzkumu byla na prvním místě. Mezi dalšími obavami potom vede i strach z autonehod, které mohou respondenti zavinit sami.

Nesoběstačnost ve stáří

Jsou to právě nemoci, co nás ve stáří odkážou na nutnou cizí péči, které Čechy nejvíce trápí. Představa, že budeme „viset na krku“ příbuzným, nebo budeme odloženi do ústavů, je dle letošního průzkumu opravdovou noční můrou. Tato obava získala v analýze první příčku s 73 %. Je zřejmé, že dostupná a důstojná péče, je vnímána jako nezbytná. Ze zkušenosti respondentů vyplynulo, že až 25 % z nich pečují o své blízké v těchto těžkých situacích. Strach z nesoběstačnosti ve stáří se tak letos přesunula z druhého místa na místo první v průzkumu České asociace pojišťoven.

Demografické údaje nejsou vůbec optimistické a z dat vyplývá, že si to střední generace začíná také uvědomovat. Populace zkrátka stárne. Hovořilo se o tom, že na jednoho seniora připadají čtyři aktivně pracující. Demografové ovšem poukazují na to, že vzhledem k současnému trendu budeme muset čelit situaci, kdy na jednoho seniora připadne pouze jeden aktivně pracující. Jedná se přitom o časový horizont jen zhruba 15 až 20 let. Dle dat také vyplývá, že do 40 let se počet nesoběstačných seniorů až ztrojnásobí.

Tuto obavu navíc také umocňuje nízká důvěra ve vládní rozhodnutí a v sociálním zabezpečení. V situaci, kdy neustále čelíme tomu, že je státní rozpočet ve schodku se jen těžko spoléhá na to, že se o nás stát postará. Již nyní vnímáme, že důchody nejsou nikterak vysoké a stěží stačí na pokrytí základních potřeb. Demografové navíc informují i o tom, že roky v důchodovém věku se neustále prodlužují a není výjimkou, že budeme odkázáni na důchod i dvacet let.

Úrazy a nehody

Strach z úrazu se se 71 % umístil na druhém místě. S 65 % se Češi obávají dopravních nehod, kterou sami způsobí. Tato obava s sebou navíc nese i to, že při zaviněné autonehodě bude muset respondent uhradit také újmy na zdraví a majetku, které nejsou vůbec zanedbatelné.

Výše odškodnění újmy a nákladů z autonehod každoročně rostou. Tento fakt odpovídá ekonomické situaci a zkušenostem s novým občanských zákoníkem. V řádu let se výše škod více než zdvojnásobila.

Čeho se bojíme nejméně

Jako za nejmenší rizika, která vyplývají z průzkumu, považujeme: zdravotní indispozice (úraz, nemoc) při zahraniční dovolené, poškození či zničení domu nebo bytu v důsledku živelných škod (například vichřice), krádež vlastního vozidla, vytopení sousedů nebo vlastní domácnosti při havárii vody v místě bydliště a požár vlastního bydlení. Všechny tyto obavy byly pod 50 %.

Obava například z pracovní neschopnosti dopadla v průzkumu zhruba uprostřed s 56 %. Se stejným procentním skóre dopadl také strach z výpadku příjmu v případě závažného dlouhodobého onemocnění nebo invalidity.

Zdroje:

cap.cz

unsplash.com

Nejnovější články