Autor: Radka Guzi

Cestovní pojištění pro psy a kočky

Cestovní pojištění se již stalo nezbytnou součástí naší každé zahraniční dovolené, nyní si ovšem lze sjednat cestovní pojištění také pro domácího mazlíčka, respektive psa a kočku.

Cestovní pojištění se již stalo nezbytnou součástí naší každé zahraniční dovolené, nyní si ovšem lze sjednat cestovní pojištění také pro domácího mazlíčka, respektive psa a kočku.

Ano, opravdu se nejedná o žert. Doba je taková, že cestování je opět v plném proudu a čím dál tím více lidí cestuje i se svým mazlíčkem. Bohužel i domácímu mazlíčkovi se může stát na cestách nepříjemný úraz či nemoc, kdy jeho majiteli nezbude nic jiného než vyhledat veterinární pomoc. Právě pro tyto případy vzniklo cestovní pojištění pro psy a kočky.

K čemu pojištění slouží?

„Psí a kočičí cestovko“ slouží především pro pokrytí veterinárních nákladů při nenadálé pojistné události. Pojistitel se tak zavazuje uhradit výši vynaložených nákladů při neodkladné veterinární péči, a to do pojistného limitu určeným pojistníkem. V rámci zvoleného limitu může být uplatňována také spoluúčast, kterou se pak majitel mazlíčka spolupodílí na úhradě dané pojistné události.

Mezi hrazené náklady patří samozřejmě i případná hospitalizace mazlíčka, která právě v zahraničí může být poměrně finančně náročná.

Pojištění zahrnuje také například riziko odcizení nebo ztráty zvířete v zahraničí či náklady s tím spojené.

Čemu věnovat při pojištění pozornost

Zřejmě každé pojištění má svá „ale“, na která musí být pojistník více než obezřetný. Při sebemenší nepozornosti by se totiž majiteli mazlíčka mohlo stát, že k proplacení pojistné události nedojde, protože nebudou splněny dané pojistné podmínky.

K proplacení nepříjemné události, která skončí u veterináře je zapotřebí mít lékařskou zprávu a položkový účet. Bez těchto dokladů si s pojistnou událostí pojistitel zkrátka neporadí. Lékařská zpráva by měla být ideálně v anglickém jazyce, aby se předešlo případným komplikacím.

Pojištěný pes nebo kočka nemusí mít svůj vlastní pas či jiné „doklady totožnosti nebo původu“. Je ale nezbytné, aby zvířata měla identifikovatelný čip, který je navíc ve spoustě zemí také povinností.

Cestovní pojištění kryje pouze akutní stavy, které nastaly během dovolené. Jestliže mazlíčka trápila například tlapka ještě před cestou a na dovolené se mu výrazně zhoršila, není možné toto pojištění využít. Zvíře zkrátka nesmí danou nemocí či úrazem trpět před započetím cesty.

Rozhodující je také stáří zvířete. Zatím jediný pojistitel na trhu si stanovuje podmínku stáří zvířete, a to od věku 50 dnů do 10 let. To znamená, že pes nebo kočka starší 10 let mít toto pojištění bohužel nemůžou.

Není zapotřebí, aby domácího mazlíčka preventivně vyšetřil veterinář ještě před samotnou cestou. Je ale možné, že si pojistitel pro případnou pojistnou událost vyžádá předchozí zdravotní dokumentaci psa nebo kočky. Může se jednat i o případ, aby se prokázalo, že se u zvířátka nejednalo o nějakou chronickou nemoc či úraz, který nastal ještě před vycestováním.

Tak jako u každého cestovního pojištění je nutné se podívat pro jaké státy pojištění platí. Územním rozsahem je samozřejmě vyjma České republiky, Evropská unie a další státy, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách, jako je například Norsko nebo Bosna a Hercegovina.

Maximální možný počet dní, kdy je mazlíček na dovolené pojištěný je 30 dní. Pojištění tak nemůže suplovat například pobyt v zahraničí dlouhodobějšího charakteru.

Stačí psa a kočku pojistit a může se vyrazit

Cestovní pojištění pro psy a kočky je nyní k dispozici i pro opravdové milovníky domácích mazlíčků a díky této novince se lze vyhnout i nákladům na veterináře v zahraničí. Zbývá už jen hádat, co nového nás v oblasti financí ještě čeká pro naše psy a kočky.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články