Autor: Filip Kejval

Co je to dividenda?

Dividenda je částka, kterou společnost vyplácí svým akcionářům z výnosů zisku, které společnost v minulém období získala. Je to jedna z forem, jakým společnost může vyplácet svým akcionářům zisk, který vytvořila.

Dividenda je částka, kterou společnost vyplácí svým akcionářům z výnosů zisku, které společnost v minulém období získala. Je to jedna z forem, jakým společnost může vyplácet svým akcionářům zisk, který vytvořila. Většinou se dividenda vyplácí v hotovosti nebo formou akcií společnosti. Společnost může rozhodnout, že dividendu vyplatí, nebo že ji ponechá ve firmě a použije ji na další rozvoj nebo investice. Vyplácení dividendy je obvykle považováno za projev stability a úspěšnosti společnosti, což může přispět k zvýšení jejího tržního kapitalizace (tedy ceny akcií) na burze.

Co je to dividendové investování?

Dividendové investování je strategie investování, při které investoři hledají společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy, a následně nakupují jejich akcie. Cílem dividendového investování je získat pravidelné příjmy z dividend, které společnost vyplácí. Tento způsob investování se často využívá zejména pro pasivní příjem nebo jako součást dlouhodobého finančního plánování, například jako součást penzijního účtu nebo pro vytváření příjmů na důchod.

Při dividendovém investování je důležité vybrat společnosti s dobrými finančními výsledky a stabilním ziskem, aby byly schopny vyplácet pravidelné dividendy. Investoři by také měli zvážit, zda společnost má dostatečný finanční polštář, aby mohla pokračovat ve vyplácení dividend i v budoucnu. Někteří investoři mohou také využívat dividendové investování jako způsob, jak získat expozici na určitý sektor nebo trh, například prostřednictvím investice do dividendových fondů nebo akciových indexů s vysokou dividendovou výnosností.

Nejnovější články