Autor: Adam Spáčil

Co je to tržní kapitalizace?

Tržní kapitalizace je hodnota společnosti, která se určuje jako součin počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií.

Tržní kapitalizace je hodnota společnosti, která se určuje jako součin počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií. Je to jeden z ukazatelů, který se používá k vyjádření velikosti společnosti na finančních trzích. Vysoká tržní kapitalizace může být známkou silné pozice společnosti na trhu a může být považována za atraktivní pro investory, kteří hledají vysoké výnosy. Naopak nízká tržní kapitalizace může signalizovat, že společnost je menší nebo méně úspěšná a může být pro investory méně atraktivní. Je důležité si uvědomit, že tržní kapitalizace je pouze jedním z mnoha faktorů, které by měly být zváženy při rozhodování o investování do společnosti.

Nejnovější články