Evropa přiznává, že bude muset spalovat více uhlí, protože se snaží odvyknout od ruské energie

Evropská komise upřesnila podrobnosti plánu na zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie v EU a snížení závislosti na ruských fosilních palivech, přičemž zároveň připustila, že stávající uhelná zařízení bude možná nutné využívat "déle, než se původně očekávalo".

Evropská komise upřesnila podrobnosti plánu na zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie v EU a snížení závislosti na ruských fosilních palivech, přičemž zároveň připustila, že stávající uhelná zařízení bude možná nutné využívat "déle, než se původně očekávalo".

Ve středu byl zveřejněn dokument, v němž Komise nastínila cíle plánu REPowerEU a zdůraznila význam úspor energie, diverzifikace dovozu energie a urychlení toho, co nazvala "přechodem k čisté energii v Evropě".

Celkově počítá s dodatečnými investicemi ve výši 210 miliard eur (220,87 miliardy USD) v letech 2022-2027. Pokud jde o podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu EU, Komise navrhla, aby se současný cíl 40 % do roku 2030 zvýšil na 45 %.

Návrhy Komise přišly ve stejný den, kdy vlády Dánska, Německa, Nizozemska a Belgie oznámily, že budou usilovat o dosažení společného cíle nejméně 65 gigawattů kapacity větrných elektráren na moři do roku 2030. Do poloviny století chtějí dosáhnout kapacity 150 GW.

V oblasti fosilních paliv je situace náročná. Podle údajů Eurostatu bylo Rusko v loňském roce největším dodavatelem ropných olejů i zemního plynu do EU.

Snaha EU zbavit se ruských uhlovodíků po invazi na Ukrajinu znamená, že bude muset hledat ropu a plyn v jiných částech světa, aby zaplnila mezery v dodávkách.

Komise uvedla, že k zajištění dodávek ropy bude zapotřebí investic ve výši 1,5 až 2 miliard eur. K dovozu dostatečného množství zkapalněného zemního plynu a plynu z plynovodů z jiných zdrojů bude do roku 2030 potřeba odhadem 10 miliard eur.

To vše se děje v době, kdy EU prohlásila, že chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Ve střednědobém horizontu chce snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 %, což EU nazývá plánem "Fit for 55".

Komise uvedla, že program REPowerEU nemůže fungovat bez toho, co nazvala "rychlou realizací všech návrhů Fit for 55 a vyšších cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost".

V této nové realitě by se spotřeba plynu v EU "snižovala rychleji, což by omezilo roli plynu jako přechodného paliva", uvedla Komise.

"Odklon od ruských fosilních paliv si však vyžádá také cílené investice do plynárenské infrastruktury pro zajištění bezpečnosti dodávek a velmi omezené změny v ropné infrastruktuře spolu s rozsáhlými investicemi do elektrické sítě a vodíkové páteřní sítě v celé EU," dodala.

"Souběžně s tím by mohly být některé stávající uhelné kapacity využívány déle, než se původně očekávalo, a určitou roli by mohla hrát i jaderná energie a domácí zdroje plynu," uvedla Komise.

Na středeční tiskové konferenci šéf EU pro klima Frans Timmermans připustil, že používání menšího množství zemního plynu v přechodné fázi by znamenalo, že "možná budete o něco déle používat uhlí - to má negativní dopad na emise".

"Pokud ale zároveň, jak navrhujeme, urychlíte zavádění obnovitelných zdrojů energie - solárních, větrných, biometanu -, dojde k opačnému pohybu," řekl.

Timmermans, který je výkonným místopředsedou Evropské komise pro evropskou zelenou dohodu, dále zdůraznil, že je důležité najít střední cestu.

"Pokud se nám skutečně podaří to, co říkám, tedy snížit spotřebu energie v kombinaci s rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů, snížíme emise ještě rychleji než dosud," řekl.

]

Uhlí má značný vliv na životní prostředí, organizace Greenpeace ho označuje za "nejšpinavější a nejvíce znečišťující způsob výroby energie".

Americká správa pro energetické informace uvádí celou řadu emisí ze spalování uhlí, včetně oxidu uhličitého, oxidu siřičitého, pevných částic a oxidů dusíku.

Oznámení Evropské komise vyvolalo kritiku řady ekologických organizací.

"Tyto plány mají urychlit přechod na čistou energii, ale nejnovější strategie Evropské komise jednou rukou dává a druhou bere," uvedla Eilidh Robbová, bojovnice proti fosilním palivům z Friends of the Earth Europe.

"Takzvaná REPowerEU obsahuje užitečné a nezbytné kroky směrem k obnovitelným řešením, ale zároveň umožňuje téměř 50 projektů a rozšíření infrastruktury pro fosilní paliva," řekl Robb.

Zdroje: cnbc.com, Unsplash.com

Nejnovější články