Exekuční milost - co si představit pod pojmem “Milostivé léto” a na koho se vztahuje

Jistě jste již alespoň zaslechli pojem Milostivé léto. 28. října totiž vstoupí na 3 měsíce v platnost a my si teď trochu podrobněji posvítíme, co se pod tímto pojmem skrývá a kdo všechno může této “exekuční milosti” využít.

Poslanci v červenci schválili tuto exekuční změnu v pozměněné verzi, tu původní jim v červnu neschválenou vrátili senátoři. Původně se mělo omilostnění od poplatků týkat nejen veřejnoprávního sektoru, ale také soukromých jednorázových dluhů. To se ale právě senátorům příliš nezamlouvalo, tak musela poslanecká sněmovna vypracovat již onu novou verzi, kde jsou i soukromé dluhy vyškrtnuty a počítá se jen s těmi veřejnoprávními.

Skončit by měly až stovky tisíc marných exekucí, které běží bezvýsledně více jak tři roky a jedná se o tzv. veřejnoprávní dluh. Pro představu se jich v Čechách nachází asi několik stovek tisíc. Nejedná se tedy o zanedbatelné číslo,proto si jistě zaslouží se podívat na toto téma blíže a podrobněji ho prozkoumat.

Marek Výborný, jeden z navrhovatelů této novely zákona, se k celé věci vyjádřil takto: „Považuji to za jedno z klíčových opatření celé novely. Je to součást řešení problémů, které si v systému vlečeme z minulosti, kdy docházelo u často bagatelních dluhů k astronomickému růstu příslušenství v podobě úroků, penále, nákladů exekuce a tak dále. Toto opatření má tedy s přiměřenou mírou spravedlnosti pomoci vyřešit historické dluhové pasti.”V novele se počítá i s částečným odškodněním pro věřitele a exekutory.

Možnosti využít milostivého léta mohou využít všechny fyzické osoby, které mají veřejnoprávní dluh. Veřejnoprávní dluh je dluh fyzické osoby například vůči veřejnoprávní instituci, nebo dopravnímu podniku a nebo dokonce i například vůči energetické instituci. Jedná se tedy o případ, kdy jste jednou je-li načerno tramvají a na dluh zapomněli. Ten se pak navýšil o mnohonásobně převyšující poplatky než výše  původní jistiny.

Milostivé léto má tudíž plnit funkci, aby zvýšilo šanci věřitelů dostat se ke svým mnohdy i roky bez odezvy vymáhaným penězům. Exekutoři z celé situace nejsou zrovna nadšení, protože tak přijdou o velkou část ze své odměny.

Na druhé straně umožní tato novela vykoupit se ze zbytečných dluhů řadě lidí, kteří k těmto dluhům z opomenutí přišli.Ti dostali příležitost splatit si v tomto termínu tří měsíců dluh za výrazněji příznivějších podmínek. Jedná se o termín od 28.10.2021 až 28.1.2022. Již teď před vstoupením v platnost je možné obrátit se na exekutora s žádostí o vyčíslení jistiny. Počínaje 28.10. uhradí lidé pouze toto vyčíslení jistiny plus 750 Kč+ DPH(908,30 Kč). Exekutorovi musíte také doporučeným dopisem sdělit, že chcete využít právě milostivého léta dle části 2, článek  IV, odstavec 25, zákona č.286/2021 sb.Exekutor vám následně vydá rozhodnutí, že byla exekuce splacena a ukončena a vy jste osvobozeni od jejího dalšího placení.

Ukažme si ještě jeden modelový příklad : Před rokem jste neuhradili jeden nájem v obecním bytě ve výši 8000. Za onen rok se dluh vyšplhal různými správními poplatky a dalším penále až na 63000 Kč. Pokud využijete milostivého léta, tak stačí uhradit pouze těch neuhrazených 8000 Kč + 908,30 Kč a dluh je splacen.

V příloze najdete ještě vysvětlení, čeho všeho se omilostnění od poplatků týká a můžete na tyto případy použít právě milostného léta.


 

Co je veřejnoprávní dluh? Tzn. dluh fyzické osoby vůči: 

 

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek (tzn.obec), včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“

Zdroj: freepik.com

Nejnovější články