Globální kampaň pro pomoc Ukrajině “Stand up for Ukraine” získala 9,1 miliardy dolarů

Globální kampaň „Stand Up for Ukraine“ získala celkem 9,1 miliardy eur pro lidi prchající před ruskou invazí na Ukrajině, další 1 miliardu eur přislíbila Evropské komise.

Globální kampaň „Stand Up for Ukraine“ získala celkem 9,1 miliardy eur pro lidi prchající před ruskou invazí na Ukrajině. Kromě toho Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila další půjčku ve výši 1 miliardy EUR na pokrytí potřeb lidí vysídlených invazí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla: „Solidarita zemí, společností a lidí na celém světě je tou potřebnou trochou světla v této temné hodině. Kampaň „Stand Up For Ukraine“ získala 9,1 miliardy eur pro lidi prchající před bombardováním na Ukrajině i mimo ni, přičemž další miliardu přislíbila EBRD(evropská banka pro obnovu a rozvoj). A další peníze určitě přibudou. V poskytování podpory budeme pokračovat. A jakmile přestanou padat bomby, pomůžeme lidem na Ukrajině znovu vybudovat jejich zemi.  Budeme se i nadále zastávat Ukrajiny."

Předseda kanadské vlády Justin Trudeau řekl: „Dnes jsme získali více než 12,4 miliardy CAD, abychom pokračovali v podpoře ukrajinského lidu, který byl vysídlen Putinovou pokračující a neospravedlnitelnou válkou. Ať už se jedná o jídlo, vodu, přístřeší nebo lékařskou pomoc – budeme vám i nadále hlídat záda a poskytneme vám pomoc, kterou v tuto chvíli potřebujete. Stavíme se za Ukrajinu."

Z těchto 10,1 miliardy EUR je 1,8 miliardy EUR určeno vysídleným osobám a 8,3 miliardy EUR je určeno uprchlíkům v předních členských státech EU a zemích, jako je například Moldavsko.


 

Příslib ve výši 9,1 miliardy EUR je rozdělen takto:

 

  • 4,1 miliardy eur jsou finanční příspěvky a věcné dary pro vysídlené osoby a uprchlíky. 
  • 5 miliard EUR představují půjčky a granty od evropských veřejných finančních institucí (Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy).

Dary ze soukromého sektoru a od jednotlivců budou směřovány především prostřednictvím agentur OSN.

Online příslibová akce Stand Up For Ukraine tak uzavírá širší kampaň na sociálních sítích, kterou zahájila Evropská komise spolu s vládou v Kanadě v sobotu 26. března.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky a další druhy podpory pro potřeby lidí prchajících před invazí na Ukrajině i mimo ni.

 

Zejména:

  • Pro více než 4 miliony lidí, kteří již vyhledali útočiště v EU, a pro další kteří k nim přibudou - finanční prostředky budou použity na pokrytí jejich krátkodobých a střednědobých potřeb v členských státech EU, od potravin, bydlení a zdravotní péče.
  • Pro 6,5 milionu lidí, včetně 2,5 milionu dětí, kteří museli opustit své domovy, ale zůstali na Ukrajině a nyní nemají domov - finanční prostředky a dary jim poskytnou životně důležitou humanitární péči.

Jako uznání zásadní role Polska při podpoře uprchlíků prchajících před invazí, se ve Varšavě konala příslibová akce Stand Up For Ukraine za osobní účasti polského prezidenta Dudy.

 

Zdroje: bloomberg.com; ec.europa.eu;unsplash

Nejnovější články