Autor: Filip Kejval

Indický a čínský akciový trh by mohly do roku 2050 vzrůst čtyřnásobně, říká generální ředitel Abrdn

Podle generálního ředitele společnosti Abrdn Stephena Birda může kapitalizace indického a čínského akciového trhu do roku 2050 vzrůst čtyřnásobně, protože Asie se z "opozdilce stane lídrem" v oblasti změny klimatu.

Podle generálního ředitele společnosti Abrdn Stephena Birda může kapitalizace indického a čínského akciového trhu do roku 2050 vzrůst čtyřnásobně, protože Asie se z "opozdilce stane lídrem" v oblasti změny klimatu.

V dopise, který televize CNBC zveřejnila u příležitosti 30. výročí otevření první asijské pobočky britské investiční společnosti v Singapuru, Bird ocenil ekonomickou transformaci, která se v posledních třech desetiletích projevila tím, že se více než miliarda lidí vymanila z chudoby.

Poznamenal také, že podíl regionu na světové ekonomice se stal osmkrát větším než v době asijské finanční krize v roce 1997.

"Kapitálové trhy se také vyvíjely a region se změnil z destinace převážně pro zahraniční investory na region, kde na trzích převládají místní investoři," řekl Bird.

Dodal, že "příštích 30 let bude stejně vzrušujících jako těch minulých", a doporučil investorům, aby v obdobích volatility zůstali klidní a "sledovali dlouhodobou hru".

Čínské akcie zažily krušný rok, protože strategie prezidenta Si Ťin-pchinga "nulový Kovid" utlumila ekonomickou aktivitu a způsobila přetížení dodavatelského řetězce, které se projevilo na globálních trzích.

Analytici Goldman Sachs nedávno prohlásili, že "vidí světlo na konci tunelu", a Bird podpořil dlouhodobý názor, že asijské akcie se mohou z "opozdilců stát lídry", a to jak z hlediska výkonnosti, tak z hlediska jejich úlohy při řešení klimatické krize.

"Očekává se, že Čína a Indie se v příštím desetiletí stanou největší, resp. třetí největší ekonomikou na světě a jejich spotřebitelé budou stále více určovat světový vkus a trendy. Kapitalizace jejich akciových trhů by se také mohla do roku 2050 zvýšit čtyřnásobně nebo vícekrát," předpověděl Bird.

"I další země v regionu představují zajímavé příležitosti. Bangladéš, Indonésie a Vietnam mají jedny z nejvyšších potenciálních temp růstu na světě, zatímco stárnoucí populace Japonska a Jižní Koreje nashromáždila značné úspory, které je třeba lépe využít. A Singapur jako nejotevřenější globální finanční centrum v regionu bude v centru dění."

Bird nicméně připustil, že pokrok nebude lineární, neboť hrozí, že globalizace, která byla motorem hospodářského růstu Asie, ustane a změna klimatu představuje pro region "akutní výzvu".

"Vedlejším produktem asijského růstu je to, že Asie má lví podíl na nárůstu celosvětových emisí uhlíku v posledních třech desetiletích. Tato zvýšená lidská stopa se projevuje také v rostoucím znečištění ovzduší a ztrátě biologické rozmanitosti," uvedl.

Asie sama klimatickou krizi vyřešit nemůže, její velké ekonomiky však musí najít způsob, jak oddělit svůj hospodářský růst od fosilních paliv, navrhl Bird. Většina velkých ekonomik v regionu nyní přijala cíle čisté nulové spotřeby a Asie hraje také roli ve vývoji technologických řešení změny klimatu.

"Dekarbonizace, ať už v podobě solárních panelů, baterií pro elektromobily nebo zeleného vodíku, závisí na asijských inovacích," řekl Bird.

Společnost Abrdn, která podle posledních výsledků spravuje aktiva v hodnotě zhruba 464 miliard liber (586,35 miliardy USD), zaznamenala, že zájem o udržitelné investice mezi místními investory rovněž roste, stejně jako aktivní spolupráce mezi správci aktiv a společnostmi, což vytváří potenciální příležitosti pro nové formy "půjček a dluhopisů vázaných na udržitelnost".

Bird, který se vedení Abrdn ujal v září 2020 po 21 letech působení v asijských a latinskoamerických pobočkách Citigroup, vyzval asijské vlády, aby posílily důvěryhodnost svých závazků v oblasti čistých nulových emisí a nabídly investorům větší jistotu při přidělování kapitálu do regionu.

"Více zemí by mělo následovat příkladu Číny a zavést ceny uhlíku, které by přinesly jistotu a podpořily investice do nízkouhlíkových technologií a infrastruktury. Získané příjmy by mohly být recyklovány na zajištění spravedlivého přechodu na bezuhlíkové hospodářství," řekl.

"Podporovali bychom také větší využívání specializovaných nástrojů souvisejících s klimatem, jako jsou zelené dluhopisy; to by pomohlo sladit zájmy účastníků kapitálových trhů a zvýšená emise by také podpořila diverzifikaci portfolia."

Politická, obchodní a hospodářská fóra na tomto kontinentu by měla být příležitostí k harmonizaci norem v oblasti klimatu a udržitelnosti, řekl Bird a navrhl, že společný rámec pro celý kontinent by mohl posílit finanční toky do Asie.

"Toto století je stoletím Asie. Musí to být také století, ve kterém se hospodářské cíle sladí s cíli udržitelnosti," uzavřel Bird. "Finanční průmysl může a musí hrát klíčovou roli při sbližování těchto dvou priorit a řídit investice tak, aby podporovaly oba výsledky."

Zdroje: cnbc.com, Unsplash.com

Nejnovější články