Autor: Adam Spáčil

Investiční strategie nejvýznamnějších investorů

Již jste se rozhodli začít investovat, ale nevíte, jak postupovat dále? Tento článek vám pomůže v orientaci v zemi investičních strategií.

Obrázek: unsplash.com

Benjamin Graham

Investiční strategie Benjamina Grahama spočívá v jeho hodnotném přístupu ocenění akcií. Nejdůležitější vlastností jeho investičních strategií je důkladná analýza společnosti do hloubky. Akcii oceňuje na základě vnitřní hodnoty akcie, zisků, stabilních dividend a kvality managmentu dané společnosti. Významně odděluje investici od spekulace. Zajímá se o dlouhodobé investice a po určité době vybírá zisky.

A jaké vlastně jsou nejdůležitější body jeho investiční strategie?

- Společnost by měla vykazovat kladné zisky minimálně posledních 5 let
- Vylučuje malé společnosti s ročními tržbami menší než 100mil. USD (v dnešní době menší než 500mil. USD)
- Stabilní dividenda po dobu posledních 20 let
- Nevybírat si společnosti, které se topí v dluzích
- PE poměr by neměl být vyšší než 25

Peter Lynch

Investiční strategie Petra Lynche se opírá o investice do společností, kterým investor dobře rozumí, zná faktory, které mohou cenu v budoucnosti ovlivnit a koupí akcii za dobrou cenu. Hledá akcie, které mají velký vnitřní potenciál budoucího růstu.

Jeho nejdůležitější opěrné body ve svém investičním paláci

- PE poměr by měl být nižší než historické průměrné hodnoty
- Zaměření na stabilní a konzistentní růst
- Nízká hodnota zadlužení vlastního jmění
- Stejně jako Graham považuje za důležitý při výběru dividendových společností dlouhodobé vyplácení rostoucích dividend
- Vysoké hodnoty čisté hotovosti na 1 akcii

Warren Buffett

Investiční strategie nynějšího neznámějšího investora Warrena Buffetta je dost podobná strategii pana Grahama, protože Buffett byl jeho žákem. Rozdíl mezi nimi je ten, že pro Buffetta je o mnoho důležitější disciplína a odhodlání. Buffett investuje s myšlenkou, že ze své investované pozice nikdy nevystoupí. Buffettovi příliš neimponuje diverzifikace, spoléhá se na investice do málo firem, nebo sektorů.

Zde jsou Buffettovy základy strategie pro výběr společností

- Silný růstový trend zisků
- Společností musí být předvídatelné a snadně pochopitelné
- Společnosti by neměly být závislé na jedné osobě, ale na silném managmentu
- Nízké provozní náklady společnosti

Ať už si vyberete jakoukoliv strategii, měli byste ji hlavně přizpůsobit sobě a svým schopnostem. Tito slavní investoři se k své „vyvolené“ strategii také museli dostat postupnými kroky na cestě k dosažení investičního vrcholu. Nepřeskakujte kroky, můžete spadnout dost hluboko.

Nejnovější články