Autor: Radka Guzi

Jak budou vypadat mzdy v roce 2023?

V dnešní ekonomicky napjaté situaci se čím dál tím více upírají naše zraky na příjmovou část našich rozpočtů. Jak to tedy bude v novém roce reálně vypadat i v oblasti mezd? Bude se na co těšit nebo hospodářská recese bude mít negativní dopady i pro oblast odměňování zaměstnanců?

V dnešní ekonomicky napjaté situaci se čím dál tím více upírají naše zraky na příjmovou část našich rozpočtů. Jak to tedy bude v novém roce reálně vypadat i v oblasti mezd? Bude se na co těšit nebo hospodářská recese bude mít negativní dopady i pro oblast odměňování zaměstnanců?

Reálná vs. nominální mzda

V oblasti odměňování pracovníků se rozlišují v ekonomii dva pojmy, a to reálná a nominální mzda. Rozdíl mezi těmito pojmy je zejména to, že reálná mzda je očištěna od inflačních změn, to znamená, že reálně ukazuje, co si za mzdu můžeme pořídit. Tudíž by nás pro rok 2023 měla zajímat zejména reálná mzda vzhledem k aktuální míře inflace.

Prognóza ekonomiky pro následující měsíce

Podle očekávání se má česká ekonomika potýkat spíše ve fázi stagnace. Neočekává se například ani významný růst HDP. Vzhledem k vysoké inflaci, která podle posledních dat ze 17 % klesla na 15 % kvůli státnímu zásahu na podporu domácností v energetické krizi, se predikuje nižší spotřeba domácností. Na druhou stranu ekonomové odhadují, že se míra inflace sníží pod 10 % a ceny již nebudou tak radikálně růst. Dokonce podle posledních pozitivních prognóz bychom se mohli ocitnout v ekonomice s dvou procentní inflací již v roce 2025.

Ekonomická recese by měla opouštět českou ekonomiku dle analýz v roce 2024, kdy by se hrubý domácí produkt mohl zvýšit skoro o 3 %.

Pro snižování inflace budou hrát hlavní roli ceny elektřiny a zemního plynu. Růst cen těchto dvou komodit je totiž fatální pro konečné ceny ostatního zboží a služeb. Dalším důležitým faktem díky globální ekonomice bude pro inflační situaci také následující vývoj vojenské agresi na Ukrajině.

Reálné mzdy 2023

Podle průzkumu, které pořídilo Ministerstvo financí České republiky bude rok 2023 ve znamení poklesu reálných mezd. Analýza nehovoří o tom, že by se mzdy neměly zvyšovat. Naopak mzdy by se zvyšovat měly, ale očekává se, že růst nepřekročí 9 %, což nepostačí na míru inflace. Můžeme tedy očekávat, že nominální mzda poroste, i když reálné mzdy zaznamenají svůj pokles.

Na druhou stranu je na růstu nominální mzdy pozitivní to, že „propast“ mezi reálnou a nominální mzdou se snižuje a lze potom rychleji očekávat, že když se zlepší kondice ekonomiky, tak se pracovníci dočkají také růstu reálné mzdy.

Podle informací vyplývající z daného průzkumu se reálné mzdy vrátí opět ke svému růstu v roce 2024.

Nezaměstnanost

V rámci nezaměstnanosti si Česká republika stojí stále nejlépe v celé eurozóně. Pokles reálné mzdy by s touto situací neměl nic změnit. Nízká nezaměstnanost je naopak měně pozitivní faktor pro firmy, které tím pádem mohou být omezovány na své expanzi vzhledem k nedostatku kvalifikovaných nových pracovníků.

Ekonomická recese

Vzhledem k aktuální situaci české ekonomiky nemusí být pokles reálných mezd až tak veliký důvod k negativním emocím. Z dějin ekonomie víme, že hospodářský vývoj má své cykly, které se střídají a z hlediska dlouhodobějšího horizontu nelze předpokládat, že by se ekonomika „zaseknula“ v nepříjemné ekonomické recesi na stálo.

Zdroje:

ct24.ceskatelevize.cz

unsplash.com

Nejnovější články