Autor: Radka Guzi

Jak investováním můžete podpořit zodpovědné firmy?

Otázka trvalé udržitelnosti je čím dál tím více skloňovaným tématem v naší společnosti. Investorům, a to i prvoinvestorům zkrátka čím dál tím více záleží na životním prostřední, životních a pracovních podmínkách. Zřejmě právě proto roste také atraktivita tzv. zodpovědné investice.

Otázka trvalé udržitelnosti je čím dál tím více skloňovaným tématem v naší společnosti. Investorům, a to i prvoinvestorům zkrátka čím dál tím více záleží na životním prostřední, životních a pracovních podmínkách. Zřejmě právě proto roste také atraktivita tzv. zodpovědné investice, tedy investice do firem, která splňují poměrně přísná kritéria, aby naplnila tyto zodpovědné cíle. Investor má tak možnost upřednostnit ty obchodní společnosti, které například nevyužívají ve svých fabrikách děti jako levnou pracovní sílu.

Jak poznat zodpovědnou firmu

Proto, aby se dalo hovořit o zodpovědném podnikání daného podnikatelského závodu musí obchodní společnost splňovat následující kritéria:

1.      Obnovitelnost zdrojů

Otázka využívání energií a zacházení s obnovitelnými zdroji patří bezesporu k šetrnému a ekologickému chování firem. Hledat řešení v obnovitelnosti zdrojů nebo v recyklaci, ať už výrobků firmy samotných nebo při jejím výrobním procesu je prioritním kritérium ke zodpovědnému podnikání. Trvalá udržitelnost se nemůže zkrátka obejít bez toho, aniž by společnost řádně řešila likvidaci a recyklaci svých odpadů. S ohledem na velikosti firem se tak jedná bezpochyby o velmi cenné snížení zatížení životního prostředí. Do trvale udržitelného přístupu firem ovšem nepatří pouze nakládaní s odpady, ale také zacházení s vodou. To znamená, jestli firma dbá, aby se vodou neplýtvalo, aby byla zachována její kvalita nebo aby nemizela z původního přírodního prostředí. Problémy se správným zacházením s vodou mají například ty firmy, které vodu využívají velmi neefektivně při pěstování na plantáží, například kávy nebo avokáda. Tyto firmy se navíc i velmi často podílejí v rámci rozšiřování svých plantáží na devastaci a úbytku deštných pralesů. Udržitelnost a obnovitelnost zdrojů se tak týká samozřejmě odvětví zemědělství.

2.      Uhlíková stopa

Používání recyklovaných obalů, vhodné využívání efektivní dopravy je jedním z ukazatelů, které vlastní zodpovědná firma. Využívání například lodní dopravy před kamionovou apod. vede k nižší uhlíkové stopě firmy a k ekonomičtějšímu výsledku, který se promítne také v ekologii. Mnoha firem řeší svojí uhlíkovou stopu například tím, že vhodně vybírá nové služební vozy pro své zaměstnance a volí ekologičtější řešení. Snižování emisí skleníkových plynů je také jedno z témat EU a patří i mezi závazky jednotlivých států.

3.      Pracovní podmínky a vhodné odvětví podnikání

Zodpovědná firma zcela určitě nebude taková, která se zabývá výrobou například zbraní či výrobou kontroverzních chemikáliích. Podnikatelské působení firmy směrem ven nemůže v žádném případě podporovat tyto obchodní činnosti. Stejně tak je ale důležité i působení firmy směrem dovnitř, například to, jak daná firma má nastavenou zaměstnaneckou politiku, jestli v ní funguje rovnoprávnost bez jakékoliv diskriminace a jestli vytváří „zdravé a harmonické“ prostředí pro své pracovníky. Do zodpovědného podnikání jednoznačně nepatří využívání dětské práce, nerovné postavení mužů a žen v práci, korupce či jinak nevhodné pracovní podmínky.

Zodpovědné investování

Zodpovědně investovat tedy znamená promítnou své osobní názory a pohled na život i do světa financí, a to především investováním do firem, které jsou šetrné k ekologii, etické, sociální a jdou cestou trvalé udržitelnosti, jak ve smyslu šetrnosti k životnímu prostředí a kvalitě života, tak ve smyslu ekonomické udržitelnosti a dynamice.

Výběrem těchto firem tak investor přímo podporuje „zdravé“ firmy a zároveň motivuje či vybízí ostatní firmy, aby i oni se snažily zařadit do té „lepší“ kategorie a dostat tak hodnocení, že jsou zodpovědné. Na obchodní společnosti tak zodpovědní investoři mohou svými investicemi vyvíjet určitý tlak k tomu, aby upustili od nešetrného chování.

„Výčet“ zodpovědných firem tak nikdy nemůže být zcela stabilní a neměnný, jelikož obchodní společnosti mohou být ve svých postojích k zodpovědnosti progresivní či naopak regresivní. Nabídku zodpovědných firem si tak investor musí buď ověřit sám, nebo může využít různá poradenství, která mu tento aktuální výčet poskytne či přímo umožní rovnou investovat.

Mezi zodpovědné firmy můžeme řadit například společnosti jako Visa, Nike, Microsoft, Mercedes Benz nebo i Walt Diseny.

Zodpovědné investování tedy začíná u zodpovědného výběru investice zodpovědného investora, který má nejenom možnost získat výnosy ze svého investování, ale má i reálnou možnost přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články