Jaký je aktuální stav České ekonomiky?

Vývoj hospodářství loni poznamenala omezení obchodu, služeb nebo pohybu zaváděná státem kvůli nemoci covid-19.

Česká ekonomika se řadí mezi vyspělé země a mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě.
V roce 2019 byl český HDP na obyvatele paritě kupní síly 39.477$.
Česká ekonomika předběhla v roce 2005 ekonomiku Portugalska, Řecka, Kypru, Španělska, Itálie a nyní se blíží úrovni Japonska.

HDP – Hrubý domácí produkt.
Je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

Česká ekonomika v roce 2020 propadla nejvýrazněji za dobu samostatné České republiky, když hrubá domácí produkt (HDP) klesl o 5,6 procent. Bylo to ale méně, než odhady ekonomů, ministerstva financí nebo české národní banky. Vývoj hospodářství loni poznamenala omezení obchodu, služeb nebo pohybu zaváděná státem kvůli nemoci covid-19.

V letošním roce by se podle analytiků měla ekonomika vrátit k růstu. Evropská unie si loni vedla hůř než ČR. HDP EU klesl o 6,4 %.

K celoročnímu poklesu přispěl podle statistiků pokles zahraniční poptávky v první polovině roku. Podle ČSÚ nejvýrazněji pokles ovlivnil vývoj v obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství. Analytik Miroslav Novák řekl že; ,,Jde sice o nejhlubší propad HDP v historii ČR, avšak vzhledem k okolnostem v průběhu roku je výsledné číslo nad očekávání."

Česko je na světě na 13 místě v narovnaném indexu lidského rozvoje. 
Hlavní odvětí průmyslu jsou automobilová výroba, elektronika, high-tech technologie, výroba oceli, strojírenství, dopravní zařízení, chemická výroba a léčiva.
Hlavními zemědělskými produkty jsou obiloviny, rostlinné oleje a chmel.

HDP                 Mzdy                 Inflace
2,8°%             38 275 KČ              5,8%
3Q/21               2Q/21               10/21

Nezaměstnanost         Průmysl        Stavebnictví 
        3,4%                         -4%                   2,2%
       10/21                       9/21                   9/21

Očekávaný nárůst HDP o 3,2% v letošním roce byl tažen všemi složkami domácí poptávky. Nejvíce investicemi a spotřebou domácnosti. Díky pokračujícímu oživení soukromé spotřeby by mohl hospodářský růst v roce 2022 zrychlit na 4,2%.

Zdroje: pixabay, cnbc.com

Nejnovější články