Autor: Filip Kejval

Jsou pro vás dividendové akcie vhodné?

Pasivní výnosové nástroje mají své výhody, ale stejně tak i růstové akcie. Výprodej na trhu posunul dividendový výnos indexu S&P 500 z 1,2 % na začátku roku na 1,7 %.

Pasivní výnosové nástroje mají své výhody, ale stejně tak i růstové akcie.

Výprodej na trhu posunul dividendový výnos indexu S&P 500 z 1,2 % na začátku roku na 1,7 %. Navíc mnoho jednotlivých akcií má nyní nejvyšší výnos za posledních několik let. Investice do akcií, které vyplácejí konzistentní a rostoucí dividendy, jsou vynikajícím způsobem, jak si doplnit příjem v důchodu nebo zvýšit svůj zdroj pasivních příjmů. S klesajícími cenami akcií a neměnnými dividendami se výnos zvyšuje.

Vytváření pasivního příjmu bez nutnosti prodávat akcie je lákavé. A může to být ta správná strategie i pro vás. Dividendové akcie však mají i své nevýhody. Pojďme si projít výhody a nevýhody, které vám pomohou sladit investiční plánování s vaší tolerancí k riziku a finančními cíli.

Proč společnosti vůbec vyplácejí dividendy?

Nejjednodušším důvodem, proč společnosti vyplácejí dividendy, je návrat hodnoty akcionářům - což lidi motivuje k tomu, aby si akcie dlouhodobě drželi. Aby společnost mohla vyplácet stabilní a rostoucí dividendu, potřebuje, aby její volný peněžní tok (FCF) a zisk pravidelně vysoce převyšovaly výplatu dividendy, takže i v případě poklesu výkonnosti si společnost nemusí půjčovat peníze na podporu dividendy.

Příklad společnosti Procter & Gamble (PG -1,90 %) a Coca-Cola (KO -0,97 %) nejenže pravidelně vytvářejí FCF a zisk převyšující dividendu. Ale také jim chybí investiční možnosti.

V zájmu růstu příjmů mohou tyto vyspělejší společnosti dokončit fúze a akvizice, zvýšit ceny nebo se snažit prodávat více produktů. Prodávat více výrobků znamená zvyšovat výrobu, budovat dodavatelský řetězec a najímat více pracovníků, což může být nepraktické, pokud není poptávka. Společnost s nízkým růstem má tendenci odkupovat své akcie a vyplácet dividendy, protože má omezené možnosti efektivního využití kapitálu. Není to ve své podstatě špatný přístup, je to jen dáno tím, jak je společnost vyspělá, jakou má pozici na trhu a v jakém odvětví působí.

Pro srovnání, společnost jako Apple vyplácí podle výnosu skromnější dividendu. Většinu svého kapitálu však používá k reinvesticím do svého podnikání a ke zpětnému odkupu vlastních akcií. Přestože je tedy Apple vyspělou společností, má díky svým vyhlídkám na organický růst lepší možnosti, jak zvýšit hodnotu pro akcionáře, než je zvyšování dividendy. Zpětný odkup vlastních akcií byl také efektivním krokem, protože zvýšil zisk na akcii a zároveň byl pro Apple a jeho akcie s vysokou tržní výkonností vynikající investicí.

Menší společnosti, které jsou nekonzistentně ziskové nebo se nacházejí v režimu rychlého růstu, nemají tendenci vyplácet dividendy ani odkupovat vlastní akcie, protože kapitál je lépe alokovat na organický růst.

Shrnem lze říci, že investor může rozdělit společnosti do tří základních skupin. První z nich je vyspělá společnost, která nemá dostatek investičních příležitostí, ale generuje dostatek přebytečných FCF a zisků na podporu dividend. Druhým je společnost, která má určité růstové příležitosti, ale je lepší kombinovat růst s dividendami nebo zpětnými odkupy. A třetí je společnost, která má více růstových příležitostí než kapitálu, takže si nemůže dovolit alokovat kapitál mimo svůj provoz.

Úskalí některých dividendových akcií s vysokým výnosem

V minulé části jsme předpokládali, že rostoucí FCF a zisky mohou podpořit zvyšování dividend. Koneckonců Procter & Gamble a Coca-Cola jsou dividendoví králové, což jsou součásti indexu S&P 500, které vyplácejí a zvyšují dividendy nejméně 50 let po sobě.

Spousta společností má však dividendové výnosy "uměle" vysoké, protože cena jejich akcií, zisky a tržní podíl klesají, ale výplatu dividend zatím nesnížily. Tento minulý zdroj pasivních příjmů je však málo platný, pokud společnost stejně plánuje dividendu brzy snížit. A pokud kapitálové ztráty převýší příjem z dividend, budete celkově stále ztrácet peníze.

Zjednodušené investování

Krása dnešní doby spočívá v tom, že frakční akcie, obchodování s nulovými náklady a přístup k informacím umožňují snadno přizpůsobit portfolio, které je pro vás vhodné. Investoři, kteří se vyhýbají riziku a kterým jde spíše o zachování kapitálu než o růst, mohou dát přednost vlastnictví dividendového krále, jako je Procter & Gamble nebo Coca-Cola, protože rostoucí výplata jim vynahradí společnosti s nízkým růstem. Naproti tomu někteří investoři mohou dát přednost vlastnictví rychle rostoucí společnosti se zajímavým sortimentem produktů nebo služeb, i když mohou být výnosy volatilní a nedochází k vyplácení dividend nebo zpětnému odkupu.

Zdroje: fool.com, Unsplash.com

Nejnovější články