Autor: Radka Guzi

Co je to „Margin of safety“?

Jeden z nejdůležitějších konceptů pro úspěšnou investici je koncept „Margin of safety“ , který investorům nabízí cestu k vyšším výnosům.

S tímto pojmem přišel americký ekonom, pocházející z Londýna, Benjamin Graham a jedná se volnou formou přeloženo o tzv. „bezpečnostní polštář“. Margin of safety je velmi jednoduchý, ale i účinný nástroj, který Benjamin Graham blíže popsal ve své knize The Intelligent Investor. Koncept bezpečnostního polštáře nám má pomoci k investici, která slibuje bezpečnost vkladu a přiměřený výnos.

Například pokud by si investor vypočítal vnitřní hodnotu akcie společnosti Volvo, že je 60 euro, mohlo by se zdát, že pokud ji nakoupí za 55 euro, bude se jednat o dobrou investici. Podle Benjamina Grahama by měl investor tyto akcie koupit pouze za cenu 30 euro, tedy za 50 % nižší cenu, než jaká je stanovena vnitřní hodnota. Právě zmiňovaná polovina rozdílu představuje onen bezpečnostní polštář.

Otázka procentní výše Margin of safety může být vnímána individuálně, pro tu 50 % výši hovoří několik faktů:

  1. Prvním úskalím může být stanovení vnitřní hodnoty akcie. Metod na stanovení vnitřní hodnoty je několik a způsoby nejsou zcela objektivně exaktní, protože jsou spjaty se subjektivními prvky. Vydali by se tak shodným postupem při stanovování vnitřní hodnoty dva odlišní investoři, výsledek by byl odchylný a na jedné vnitřní hodnotě by se s největší pravděpodobností neshodli. Tato úvaha pracuje s teorií správného postupu při výpočtu vnitřní hodnoty akcie, může se ovšem stát, že se investor dopustí při svém konání i chyb. Zde platí poučka, že čím má investor větší Margin of safety, tím mu dané chyby natropí méně škod.
  2. Vnitřní hodnota akcie není zkostnatělá a zmražená časem, naopak je proměnlivá a v čase se mění. Je-li stanovena tato hodnota akcie správně, neznamená to, že je neměnná. Nové události, inovace a jiné skutečnosti velmi často odrážejí i neočekáváný a dramatický vývoj na vnitřní hodnotu akcie. Mnohdy jsou tyto změny zcela nepředvídatelné. Koncept Margin of safety zde nabízí typ obrany. A tento fakt investorovi říká, že čím větší bude Margin of safety mít, tím větší má obranu proti těmto nepředvídatelným vlivům.
  3. Třetím argumentem je výnos. Má-li investor 50 % bezpečnostní polštář, může očekávat větší výnos, než kdyby jej měl pouze 25 %. Třetím faktem zastávající hranici 50 % je, čím vyšší Margin of safety, tím vyšší výnos.

Situace na celém trhu může být však značně komplikovaná. Pokud má jednotlivá akcie dostatečný prostor mezi cenou a vnitřní hodnotou pro Margin of safety, jedná v rámci celého trhu spíše o ojedinělou skutečnost. Vezmeme-li v potaz světový akciový trh, na kterém se obchodují tisíce akciových titulů, jak často se může stát, že všechny na všechny akcie budeme mít potřebných 50 %? Tyto situace určitě nebudou na denním pořádku, jelikož i trhy oscilují kolem své vnitřní hodnoty. Kupuje-li investor celý index nebo velmi obšírně diverzifikuje do rozsáhlých portfolií, nemá prakticky šanci mít dostatečný investiční polštář.

Margin of safety je nejdůležitější koncept pro úspěšnou investici. Uvážlivý investor by se měl nakupovat zejména ty akcie, u kterých je dostatečný Margin of safety. Hodnota bezpečnostního polštáře je individuální a investor by měl zvážit předcházející tři argumenty. Samozřejmě čím menší si hodnotu Margin of safety investor nastaví, tím pro něho bude méně náročné danou investiční příležitost nalézt. Ovšem ta náročnější cesta ve smyslu stanovení vyšší hodnoty bezpečnostního polštáře logicky povede k lepším investičním výsledkům a k lepšímu vnitřnímu klidu.

Zdroje:

GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-1205-5.

Freepik.com

Nejnovější články