Množství dat, ke kterým by měl Elon Musk přístup, kdyby zprivatizoval Twitter, se nedá srovnat s ničím, co kdy existovalo

Plány Elona Muska na privatizaci Twitteru vyvolaly obavy mezi odborníky na ochranu soukromí a výzkumníky v oblasti sociálních médií, včetně jednoho bývalého profesora z Harvardu, který deníku The Washington Post řekl, že ovládání sociální platformy jednou osobou "je katastrofou" pro soukromí uživatelů.

Plány Elona Muska na privatizaci Twitteru vyvolaly obavy mezi odborníky na ochranu soukromí a výzkumníky v oblasti sociálních médií, včetně jednoho bývalého profesora z Harvardu, který deníku The Washington Post řekl, že ovládání sociální platformy jednou osobou "je katastrofou" pro soukromí uživatelů.

Bývalá profesorka a autorka knihy "The Age of Surveillance Capitalism" Shoshana Zuboffová uvedla, že obrovské příjmy z reklamy a neregulovaný sběr dat o chování uživatelů změnily průmysl sociálních médií, který má nyní neuvěřitelný vliv na dění v reálném světě.

Protože obsah na sociálních sítích může ovlivnit veřejné mínění a vést ke změně chování, mají podle ní lidé, kteří tyto stránky ovládají, obrovskou moc.

Svěřit tuto moc do rukou jediné osoby by podle ní bylo "neslučitelné s demokracií".

"Neexistují žádné vnitřní ani vnější kontrolní mechanismy," řekl Zuboff deníku The Washington Post.

Pokud by Musk převzal vlastnictví Twitteru, měl by generální ředitel společnosti Tesla téměř úplnou kontrolu nad množstvím uživatelských dat, "které se nedá srovnat s ničím, co kdy existovalo, a umožňuje zasahovat do integrity chování jednotlivců a také do integrity kolektivního chování," řekl Zuboff.

Zdroje: businessinsider.com, Unsplash.com

Nejnovější články