Autor: Radka Guzi

Na co si dát pozor při sjednání cestovního pojištění?

Konec školního roku je již na spadnutí a doba prázdnin je již za dveřmi. Plno rodin se také chystá po delší covidové odmlce na zahraniční dovolenou a k té bezpochyby patří i sjednání cestovního pojištění. Na co si ale dát pozor při sjednávání tohoto pojištění?

Konec školního roku je již na spadnutí a doba prázdnin je již za dveřmi. Plno rodin se také chystá po delší covidové odmlce na zahraniční dovolenou a k té bezpochyby patří i sjednání cestovního pojištění. Na co si ale dát pozor při sjednávání tohoto pojištění? A vyplatí se nebrat cestovní pojištění jen jako nutnou formalitu pro výjezd z naší republiky?

Cestovní pojištění slouží zejména k tomu, že kryje finanční náklady spojené s poskytnutou lékařskou péčí v zahraničí. Může se jednat o zaplacení běžných lékařských úkonů jako je například ošetření úrazu, zubařský zákrok nebo zaplacení nákladů spojené s převozem zraněného pomocí vrtulníku. Vzhledem k takto široké škále možných nehod se ovšem může stát, že cestovní pojištění, které jsme si sjednali vůbec neodpovídá dané potřebě v konkrétní situaci. To potom znamená, že si náklady, které nejsou zahrnuty v cestovním pojištění, hradí cestovatel sám. Nemusí se přitom vůbec jednat o malé finanční částky. Jak se tedy této nepříjemné situaci vyvarovat?

Cestovní pojištění je složeno hned z několika „podkategorií.“ Může se jednat například o léčebné výlohy, asistence, pojištění zavazadel, pojištění ztráty dokladů, pojištění odpovědnosti nebo i pojištění domácnosti po dobu vaší dovolené. Skladba cestovního pojištění může být opravdu rozmanitá. Pro jednoduší orientaci pojistitelé nebo finanční instituce nabízející sjednání tohoto pojištění většinou nabízí klientům na výběr jen z několika variant či „balíčků.“ Laik tak velmi často rozhoduje nejprve podle ceny jednotlivých variant pojištění a konkrétní skladbu pojištění upozadí až na druhé místo.

Přesun do digitálního světa a absence poradenství

V dnešní době se navíc toto pojištění snaží čím dál tím víc pojišťoven, bank a jiné instituce zjednodušit tak, aby bylo pro zájemce o pojištění sjednání pojistné smlouvy opravdu dostupné za pár minut. Zjednodušení celého procesu a přesun do digitálního světa s sebou ovšem přináší také absenci poradenství. Nastudování veškerých informací potřebných k cestovnímu pojištění tak leží pouze na bedrech zájemce o pojištění, a právě zde může být také riziko, že některé podstatné informace budou opomenuty.

Digitalizace cestovního pojištění má bezesporu spousty pozitiv, jako například rychlou dostupnost, možnost sjednání smlouvy 24 hodin denně, úsporu času apod. Ovšem představuje také určitý druh zodpovědnosti, na který spotřebitel na pojistném trhu nemusí být zvyklí.

Na co si dát pozor při sjednávání cestovního pojištění

1.      Jestli ho již nemáte sjednané

Možná to zní až absurdně, ale stává se, že cestovní pojištění má cestovatel sjednáno i dvakrát na to samé časové období. Jak se to může stát? Tato situace může například nastat tak, že jste si již v minulosti sjednali cestovní pojištění k vaší platební kartě u banky, kde máte vedený účet. Pojistné se v tomto případě strhává jednou ročně a automaticky z bankovního účtu, proto bývá také často opomínáno. Je tedy nutné si ověřit jaké konkrétní služby opravdu již máte zřízené a co je důležitější, v jakém rozsahu.

2.      Covid omezení

I když pandemie není tím hlavním mediálním tématem u nás, neznamená, že se s ním nemůžete potkat ve vaší zvolené zahraniční destinaci. Je proto důležité si ověřit, že sjednané cestovní pojištění hradí finanční náklady také v případě pandemie. Tuto informaci nejrychleji zjistíte v tzv. výlukách, které jsou obsažený v pojistných podmínkách. Nezapomeňte se ovšem podívat nejen na výluky z pojištění obecné, ale i na výluky zvláštní, které jsou také popsané na stranách všeobecných pojistných podmínek daného cestovního pojištění.

3.      Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud způsobíte škodu třetí osobě, hradí se škoda z tzv. „blbenky“ neboli z pojištění odpovědnosti za škodu z obecného života. Jedná se o velmi často uplatňované pojištění, které se představovat opravdu vysokou finanční škodu. Důležité je si pohlídat, aby toto pojištění bylo součástí cestovního pojištění, a ještě důležitější je daný limit. Může se velmi lehce stát, že například limit 1 milion korun českých, nemusí vůbec stačit. Z této částky se totiž hradí poškozenému nejen například léčebné výlohy, ale i majetkové újmy, finanční ztráta, psychická újma apod. Pojištění odpovědnosti za škodu můžete mít sjednané například i ve vašem pojištění domácnosti, zde je nezbytné si ověřit územní rozsah tohoto pojištění, aby vás nepřekvapilo, že například vaše zvolená destinace je z tohoto pojištění vyjmuta. V případě, že v cestovním pojištění máte sjednán pojistný limit 2 miliony korun českých a v pojištění domácnosti máte sjednanou také odpovědnost za škodu se správným územním rozsahem například na 5 milionů korun českých a škoda v zahraničí bude činit 4 milióny, přistupují pojistitelé k tomu tak, že se plní z obou pojistek, ale pouze jen do výše vzniklé škody.

4.      Územní rozsah

Pár řádky výše jsme se dotkli tématu území, pro které potřebujete, aby vám cestovní pojištění platilo. Cestovní pojištění většinou rozlišuje pojmy pro tuto specifikaci: Evropa a Svět. Ovšem to nemusí znamenat, že tam daná země patří. Je jistější danou zahraniční lokalitu přímo vepsat do pojistné smlouvy, nebo si ověřit z pojistných podmínek, že daná země není vyjmenovaná ve výlukách.

5.      Rizikové sporty

Zahraniční dovolená nemusí být jenom ležení na pláži. Čím dál tím více jsou oblíbené různé atraktivní výlety a zážitky. Nemusí se zákonitě jednat o skákání na laně, ale o například takové potápění nebo turistika pro hřebenech pohoří. Pokud se stane úraz při těchto aktivitách, musíte to mít připojištěné ve vašem cestovním pojištění, jinak se z vaší dovolené stane opravdu drahá záležitost.

6.      Na koho se pojištění vztahuje

Pokud si sjednáte cestovní pojištění formou balíčku, kde si zvolíte například „pro celou rodinu“ a nemusíte striktně vypisovat všechny pojištěné, je dobré si ověřit na koho se pojištění opravdu vztahuje, respektive co se pod pojmem „celá rodina“ skrývá. Tato situace spíše nastává u cestovního pojištění, které máte sjednáno na celý rok a zjištění kdo je všechno pojištěn, nastává až při pojistné události. Může se totiž stát, že jste při sjednávání pojištění měli v domácnosti 2 dospělí a 2 děti. Na zahraniční dovolenou ovšem může jet v situaci, kdy jedete jako 2 dospělí, 1 dítě, kterému je již 18 let a druhému dítěti 15 let. V tu chvíli už pojištění nemusí zcela krýt celou vaši rodinu.

7.      Dostatečné limity

U cestovního pojištění musí zájemce o pojištění zvážit daná rizika a své potřeby. Mnohdy zde platí, že se zde nevyplácí šetřit. Platí také pořekadlo, že nejlepší pojištění je to, které nepotřebujete ve smyslu nejste nuceni využít. Správně zvolený pojistný limit vám dokáže ušetřit nemalé starosti a předejít i osobnímu bankrotu.

8.      Co s sebou z cestovního pojištění vzít na dovolenou

Ověřte si také, co vše potřebujete mít u sebe v zahraničí, abyste mohli cestovní pojištění využít. Může se jednat o kartičku pojištění s číslem smlouvy nebo i formulář pro lékaře. Některá zdravotní zařízení budou chtít nejdříve vidět, že jste pojištění, než vás ošetří, a to může být i váš zdravotní stav i fatální.

9.      Asistence

Je praktické si důkladně pročíst jaké asistenční služby máte zahrnuté ve sjednaném cestovním pojištění. Může se jednat například o překladatelské služby, o služby zajištění taxi, vyhledávání výletů, ale i právní pomoc při dopravní nehodě či policejní kontrole. Asistenční služby jsou neoddělitelnou součástí cestovního pojištění a mohou vám zpříjemnit dovolenou nebo usnadnit některé situace v zahraničí.

10.  Připojištění domácnosti nebo auta

Většinou při samém konci sjednávání cestovního pojištění vám daná finanční instituce ještě nabídne zabezpečit pojištěním i vaši domácnost nebo auto, kterým chcete vyrazit na dovolenou. V rámci připojištění vašeho vozu, tak můžete mít zajištěn například odtah až do místa bydliště nebo opravu vozidla v zahraničí či ubytování navíc spojené s nutnou opravou vašeho vozidla. I zde je vhodné si ověřit, jak máte nastavené pojištění domácnosti a pojištění vozu, abyste si za danou službu neplatili dvakrát. Limity na odtah můžete mít navýšené například i ve vašem havarijním pojištění.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články