Počítačová kriminalita v popředí zájmu EU

Nově navrhovaný balíček opatření EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, je EHSV (Evropský hospodářský a sociální výbor) celkově hodnocen jako pozitivní krok k ochraně vlád, lidí a podniků před kybernetickými hrozbami a také k ochraně hospodářského růstu.

Nově navrhovaný balíček opatření EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, je EHSV (Evropský hospodářský a sociální výbor) celkově hodnocen jako pozitivní krok k ochraně vlád, lidí a podniků před kybernetickými hrozbami a také k ochraně hospodářského růstu. Tyto oblasti představují pro EU velkou zranitelnost. Ekonomický dopad počítačové kriminality je v rámci evropského prostoru odhadován na 0,84 % HDP ve srovnání s 0,78 % v Severní Americe.

Nedostatek odborníků

EHSV zdůrazňuje, že se Evropa potýká s kritickým nedostatkem dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poptávka po profesionálech v odvětví kybernetické bezpečnosti v posledních letech roste a s pandemií prudce stoupá. Předpokládá se, že na území Evropské unie bude do roku 2022 nabízeno nejméně 200 000 volných pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pro většinu společností v Evropě, zejména pak pro malé a střední firmy, představuje prohlubující se nedostatek těchto dovedností obrovský problém.

V roce 2020 instituce přesunuly svou činnost do online prostředí a 40 % pracovníků v EU přešlo na práci na dálku. Odhadem 40 % uživatelů pak narazilo na problémy související s bezpečností a více než 12 % podniků bylo postiženo kybernetickými útoky. Potřeba zabezpečit data a odrazit přetrvávající hackerské incidenty se stala naléhavější a najímání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti nejvyšší prioritou.

Navrhované strategie

Philip von Brockdorff (zpravodaj stanoviska EHSV) ke strategii uvádí, že Evropa naléhavě potřebuje vyškolené odborníky v kybernetické bezpečnosti, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru pro zajištění bezpečnosti jednotlivců, podniků a samotné unie. Evropský hospodářský a sociální výbor tak důrazně doporučuje koordinovat profesní dráhu v odvětví kybernetické bezpečnosti s cílem pomoci řešit zvětšující se propast nedostatečných znalostí tohoto odvětví.

Jako příklad je zmiňována USA a její interaktivní nástroj Cyber Security Career Pathways Tool. Tento nástroj má pomoci lidem, uvažujícím o kariéře v kybernetickém bezpečnosti. EHSV navrhuje vyvinout vlastní celoevropský nástroj, který by měl fungovat na principu trénování pracovní síly a ve výsledku uspokojit poptávku v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví.

Druhé stanovisko, které vypracoval Maurizio Mensi (člen EHSV), poukazuje na potřebu posílit průmysl a inovační kapacitu, prostřednictvím strategie založené na 4 pilířích: ochrana údajů, základní práva, bezpečnost a kybernetická bezpečnost. Dle Mensiho by měla být přesněji definována kritéria pro rozlišení základních a důležitých subjektů v odvětvích, označených jako kritická pro hospodářství a společnost. Rovněž je nutné zajistit, aby rozdílné přístupy na vnitrostátní úrovni neměly za následek překážky obchodu nebo volný pohyb zboží a služeb, které by mohly ohrozit podniky a obchod.

Zatímco první stanovisko zohledňuje především kybernetickou bezpečnost, druhé se zaměřuje na fyzickou bezpečnost a některá ustanovení se také překrývají. Z tohoto důvodu a také v zájmu racionalizace a zjednodušení, vyžaduje EHSV obě stanoviska sloučit do jednoho dokumentu.

Zdroje: eesc.europa.eu, pixabay.com

Nejnovější články