Autor: Radka Guzi

Sberbank aneb co se stane, když končí banka

Ukončení činnosti banky je velmi znepokojující situace, a to zejména pro její stávající klienty. Nejedná se přitom o žádnou běžnou praxi a legislativa pamatuje i na tyto případy a poskytuje ochranu klientů, kteří se tak dostanou do velmi nepříjemné situace.

Ukončení činnosti banky je velmi znepokojující situace, a to zejména pro její stávající klienty. Nejedná se přitom o žádnou běžnou praxi a legislativa pamatuje i na tyto případy a poskytuje ochranu klientů, kteří se tak dostanou do velmi nepříjemné situace.

Sberbank CZ patří do obchodní skupiny, kterou vlastní 100 % Sberbank of Russia. Jedná se o jednu z největších ruských bank, která obsluhuje přibližně 70 % ruského obyvatelstva. To je také důvodem, proč se banka rozhodla odejít nejen z českého trhu. Jedná se o jeden z důsledků aktuálního dění na Ukrajině a na následné reakce západních zemí.

Peníze na běžných účtech

První obavy se týkají především vkladů klientů, tedy vlastních finančních prostředků na běžném účtu končící banky. Sberbank zahájila 9. 3. 2022 výplaty náhrad vkladů svým klientům. Garanční systém finančního trhu ovšem myslí i na takovéto situace a v případě Sberbank CZ, a. s. budou výplaty vkladů vypláceny prostřednictvím poboček Komerční banky, a. s. Tento proces vyplácení vkladů budou fungovat po dobu 3 let. Klienti se tak nemusí o svoje finanční prostředky bát, pokud ovšem svoji situaci budou chtít řešit, co nejdříve, musí se připravit na možnost přetížení poboček Komerční banky, a. s. a na dlouhé fronty.

Výplaty se realizují dvojím způsobem, a to bezhotovostně či v hotovosti. V případě bezhotovostní realizace výplaty je nutné uvést bankovní účet, který je veden u jiné finanční instituce. V druhém případě si klienti musí vyhledat ty pobočky, které provozují pokladnu. Klientům Sberbank CZ tak nezbyde nic jiného, než si de facto založit účet nový a přejít tak k nové bance.

V České republice jsou pojištěny všechny vklady do výše 100 000 eur, tedy přibližně do 2,5 mil. Kč pro jednoho vkladatele. Do výše uvedeného limitu se vyplácí náhrady do 100% výše vkladu. Pouze vklady obcí a krajů za splnění zákonných podmínek jsou pojištěny do výše 500 000 eur. Kurz bude přepočten pro klienty končící banky podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, který je v případě Sberbank CZ 28. 2. 2022.

Půjčky u končící banky

Vedle služeb běžného platebního účtu, mohou klienty mít také rozčerpané tzv. úvěrové účty. To znamená, že mají podepsanou s bankou smlouvu o úvěru. Takovéto smlouvy se musí plnit, a to i v případě, kdy banka ukončuje činnost v daném státě. Dluh prostě jen tak nezmizí. Klienti Sberbank CZ se musí podívat do své smlouvy o úvěru, kde jsou uvedeny platební údaje ke splácení, a nastavit si platební příkazy z jiného bankovního účtu. Vzhledem k lepší přehlednosti a flexibilitě závazků, může klient Sberbank také uvažovat o možné konsolidaci půjček. To znamená, že nová banka klientovi nabídne, že dluh u Sberbank CZ zaplatí a klientovi zřídí nový úvěr. Jednoduše řešeno „přetáhne“ úvěr k sobě. Pro konsolidace je ovšem typické, že klientovi umí snížit měsíční splátku, nabídnout lepší úrokovou sazbu nebo prodloužit dobu splácení.

Daný postup se týká také hypotečního úvěru. U tohoto úvěru je případné refinancování složitější, protože se dlužníkovi nemusí vyplatit měnit banku mimo dobu fixace, ale to neplatí ve všech případech a jedná se velmi individuální záležitost.

Vyplácení důchodů a jiných dávek

Jestliže klientům chodil na stávající účet u Sberbank CZ důchod, nemocenská či jiná dávka, musí se obrátit na ČSSZ nebo OSSZ a zadat jim nové číslo bankovního účtu. Dané úřady totiž v rámci preventivních opatření přestaly pro končící banku realizovat platby za důchody, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou a jiné. I s tímto problémem poradí klientům Sberbank CZ jejich nová banka, která musí navíc dané potvrzení pro již zmiňované úřady úředně ověřit.

Nepříjemná situace, ale žádná panika

Ačkoliv se jedná o velmi nepříjemnou situaci, ukončení činnosti Sberbank nevyvolává žádnou větší vlnu emocí a paniky. Je patrné, že si odchod banky lidé spojují s událostmi, které se týkají Ruské invaze na Ukrajinu a že se nestrachují, že se tato aktivita může týkat také ostatních bank. I přesto, že to ve společnosti nevyvolává paniku, je nutné zdůraznit, že pro klienty této banky se jedná o velmi náročnou situaci. Mnozí z nich se museli vypořádat po pandemii s končícími energetickými společnostmi a ve chvíli, kdy čelí vysokým cenám na energie a pohonné hmoty a jiné komodity, mají problém se dostat ke svým virtuálním penězům na bankovních účtech odcházející banky.

 

Zdroje:

sberbank.cz

unsplash.com

Nejnovější články