Autor: Radka Guzi

Švédsko se připojuje k mezinárodní ropné a plynárenské alianci

Švédsko vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích a připojuje se ke spolupráci k Beyong Oil and Gas Allinace.

Mezinárodní ropná a plynárenská aliance, Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) je mezinárodní klimatická iniciativa vlád a zúčastněných stran, které svou spoluprací směřují k řízenému ukončení těžby ropy a zemního plynu. Aliance je vedená Dánskou a Kostarickou vládou a jejím cílem je také vyvolávání diskusi a dialogů klimatické problematiky na politické úrovni, zmobilizování opatření a závazků a vytvoření mezinárodního společenství.

BOGA odkazuje na dnešní klimatickou situaci, kdy vyhýbání se nebezpečným úrovním změny klimatu a plnění Pařížské dohody, jednoznačně vyžaduje změnu ve způsobu, jakým vyrábíme a využíváme energii. Otázka postupného ukončení těžby ropy a plynu tvoří podstatnou součást této výzvy. V posledních zprávách Programu OSN pro životní prostředí, Mezinárodní energetické agentury a Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, se jasně ukázalo, že k dosažení cílů Pařížské dohody je zapotřebí výrazně snížit a minimalizovat množství uhlí, ropy a zemního plynu. Odhaduje se, že v celosvětovém měřítku nemůžeme do roku 2050 spalovat více než 42 % současných zásob ropy a 41 % současných zásob plynu. Za předpokladu zvýšení současné těžby ropy a zemního plynu jsou odhady daleko kritičtější.

K této alianci se připojuje také Švédsko, bohužel několik hlavních ropných zemí se k této alianci zatím nepřipojilo. Rusko a USA tak stojí mimo dění této aliance.

Mezinárodní spolupráce je nyní složena z 10 zemí a regionálních vlád. Tato skupina vedená Kostarikou a Dánském zahrnuje Francii, Grónsko, Irsko, Nový Zéland, regionální vlády Kalifornie, Walesu, Quebecu a nyní i Švédsko. V tiskových zprávách se toto seskupení zemí a vlád označuje za alianci zemí, která chce přímo dosáhnout zrušení používání ropy a plynu, a to řádným a spravedlivým způsobem. Jedním z cílů je i podpora vlád, které chtějí postupně ukončovat používání fosilních paliv. Aliance je navržena tak, aby umožnila účast vlád, které nejsou připraveny se zavázat k úplnému zákazu těžby ropy a plynu. Idea je taková, že těmto vládám pomůže například tím, že zlepší jejich přístup k různým typům technické a analytické podpory související s postupným ukončování těžby.

Švédský ministr Per Bolund v tiskové zprávě hovoří o historickém konci využívání fosilních paliv a o tom, že budoucnost je obnovitelná. A jednoznačně se vyjadřuje k tomu, že během probíhající klimatické krize se nemůže pokračovat v těžbě ropy a plynu.

Otázka zní, jak velký vliv má aliance, když několik zemí s největší těžbou ropy je mimo. Rusko, USA ani Saudská Arábie s k ní totiž nehlásí. I přesto dánský ministr Dan Jörgensem věří, že se aliance rozroste a otázka ukončení těžby ropy a plynu bude i nadále tabu. Taktéž hovoří o tom, že fosilní éra, musí už skončit a aliance, Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), může být prvním krokem k této změně.

 

Zdroje:

svt.se

beyondoilandgasalliance.com

freepik.com

Nejnovější články