Svět utrácí 423 miliard dolarů ročně na dotování fosilních paliv, uvádí výzkum OSN

Vedoucí Rozvojového programu Organizace Spojených národů řekl, že 423 miliard dolarů z peněz daňových poplatníků se každý rok vynaloží na dotování používání fosilních paliv a tím brání přechodu k čistší energii.

Vedoucí Rozvojového programu Organizace Spojených národů řekl, že 423 miliard dolarů z peněz daňových poplatníků se každý rok vynaloží na dotování používání fosilních paliv a tím brání přechodu k čistší energii. Správce UNDP (United Nations Development Programme) Achim Steiner v souvislosti své kampaně "Nevolte zánik" řekl, že se velmi obává, že se nacházíme v okamžiku, kdy máme všechny prostředky k řešení klimatu, ale nikoli přijímání rozhodnutí nezbytných k jeho uskutečnění. 

Nová kampaň UNPD proti dotacím na fosilní paliva znázorňuje dinosaura, vyjádřeného globálními hvězdami v různých jazycích, včetně Jacka Blacka, Eizy Gonzales, Nikolaje Coster-Valdau a další. Kampaň oslovuje OSN v New Yorku a vyzývá svět, aby nečinila taková rozhodnutí, která mohou vést k tomu, že budou následovat dinosaury k vyhynutí. "Je v tom prvek humoru a dobrodružství, ale ve skutečnosti se jedná o předání velmi důležité zprávy širokému publiku," říká Steiner. 

"Má to zaujmout mladé lidi, staré lidi, kteří si myslí, že s tím nemají nic společného a přesto jsou součástí ekonomiky fosilních paliv, která nás přivádí na bod, odkud není návratu, a to i z hlediska klimatické změny," uvedl Steiner. 

Dále Steiner řekl, že utrácení 423 miliard dolarů ročně na dotace na fosilní paliva, není efektivním využitím peněz daňových poplatníků. Tyto peníze jsou oprávněné, aby zajistily levnější energii pro chudší lidi. Je to něco, co spíše prospívá bohatší části obyvatelstva, protože jsou většími uživateli energie. "Pokud máte zájem pomoci chudším lidem získat přístup k energii a palivu, existují jiné způsoby, jak toho dosáhnout a nemusíte deformovat celou ekonomiku, pokud jde o způsob, momentálně vyrábíme fosilní paliva uměle levnější na používání," řekl. Nedávná zpráva OSN zjistila, že vlády zemí jsou na cestě k produkcí více než dvojnásobku množství fosilních paliv v roce 2030, než by bylo potřeba k udržení rostoucích globálních teplot pod 1,5 stupně celsia. 

Na otázku, jak tohle zvrátit řekl Steiner: "Mnoho ekonomů souhlasí s tím, že pokud byste zavedli cenu uhlíku, která by odrážela skutečné náklady na používání tohoto fosilního paliva, tak byste velmi rychle vytvořil trh, kde by výrobci, ale i spotřebitelé rychle opustili toto odvětví."

"Když se podíváme na globální energetickou ekonomiku, již je zahájena energetická revoluce. Za posledních pár let se více investovalo do nové infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, investovalo se do výstavby a jejího uvedení do provozu, než do uhlí, ropy a plynu, " řekl Steiner. "Avšak pohybujeme se stále příliš pomalu," dodal

"Velká tragédie bude v tom, že děti a další generace už nebudou mít tu možnost, protože se přesuneme za bod, odkud není návratu. Jamile překročíme 1,5 stupně a pak 2 stupně celsia, bude trvat 100 až 200 let, než to dokážeme zvrátit," dále uvedl.

Zdroje: cnbc.com; freepik.com

Nejnovější články