Autor: Radka Guzi

Zachovat chladnou hlavu je nyní nejvýstižnější rada pro investování

Současná situace, kdy je celý svět vystaven vojenskému konfliktu při ruské invazi je velmi znepokojivým faktem zejména pro investory. Nejdůležitější je nyní zachovat klid a mít chladnou hlavu.

Současná situace, kdy je celý svět vystaven vojenskému konfliktu při ruské invazi je velmi znepokojivým faktem zejména pro investory. Ruské konání totiž působí na trzích zvýšenou volatilitu, a především začínající investoři můžou být vystaveni svým emocím a podlehnout tak určité nervozitě.

Politika jako investiční nepřítel

Politika jako taková se tak snadno může stát pro začínajícího investora doslova nepřítelem číslo jedna. Investoři mají zkušenosti s ekonomickými cykly konjuktury, které střídají recese. Podle určitých aspektů jsou schopni predikovat budoucí vývoj, a navíc mohou již čerpat také ze svých vlastních zkušeností. Jenomže s politikou se takto pracovat nedá. Zejména pak s konkrétními politiky. Jejich chování je jen těžko předvídatelné a jejich rozhodnutí mají velmi často absenci investiční logiky.

Akciové trhy se díky geopolitickým rizikům mohou stát nejvíce náchylné na promítnutí emocí a určité nervozity. Pro takové situace je typické, že se trh má tendenci reflektovat vyvíjející situaci právě podle toho, jaké informace přinášejí jednotlivá média.

Události, ve kterých je zapotřebí užití vojenské síly jsou opravdovou katastrovou, avšak dějiny ukazují, že pro investory je vždy nejlepší za takových podmínek zachovat chladnou hlavu a zachovat klid. Investoři totiž nemusejí nutně mít rozinvestováno do akcí a fondů, které jsou napojené například na ruské firmy. Například u investování prostřednictvím finanční instituce jsou k dispozici portfoliový manažeři, kteří o těchto informací v současné době informují své investory.

Investiční strategie

Jestli investicím něco nejvíce škodí, pak jsou to investorovy emoce a jednání pod jejich vlivem. Pro investování se nejvíce vyplatí chladná logika a racionální úsudek. Důsledky současného vojenského konfliktu je spíše proinflační. Podáváme-li se na investiční prostředí více ze široka, musíme nutně k tomuto konfliktu také zahrnout situaci na trhu energií, pohonných hmot a vysoké inflace.

Akciové indexy například amerických firmem dle očekávání nebudou negativně odrážet vojenský konflikt. Dá se taktéž předpokládat, že akcie a fondy, respektive trhy s nimi, které nejsou přímo propojené s východní Evropou a Ruskem budou stabilní a odolné vůči geopolitickým výkyvům trhu.

Očima investora

Nervozita na trhu při takovém to vojenském dění je zcela přirozená, ale pro investora nebezpečná. Z hlediska dlouhodobého horizontu se ale vždy jednalo spíše o krátkodobé záležitosti, vyjma dvou světových válek. Volatilita na trhu tak vždy spíše přinesla výhodnou příležitost k nákupu investic.

K obchodní příležitosti k nákupu investic je nutné přistupovat obezřetně a racionálně. Investice je možné rozdělit menšími finančními částkami na více nákupů nebo je vhodné využít také pravidelné investice.

Z hlediska dlouhodobého horizontu se ve světě investic de facto nic nemění. Dlouhodobý investiční horizont přináší investorovi vyšší možnost zhodnocení, které se již mnohokrát osvědčilo. Místo časových limitů je lepší, když se investor drží své dlouhodobé strategie. Musíme se uvědomit, že investování například do akcií představuje podnikání, růst a prostor pro inovace. Za každou akcií stojí konkrétní jméno firmy a firmy chtějí především expandovat a zvyšovat své zisky.

Naopak, co přináší investorovi menší zisk a při investičním rozhodování nefunguje je určovat si časové hranice a prodávat akcie. K samotnému prodeji totiž může nastat při samém „dně“ akcie, a to investorovi přinese jen ztrátu.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články