Autor: Radka Guzi

S elektrokoloběžkou na silnici už jen s povinným ručením

Elektrokoloběžky se stávají čím dál tím více součástí provozu nejen po městě, ale i na vesnici. Počet majitelů elektrokoloběžek se zvyšuje a zvyšuje se i počet firem, které nabízejí elektrokoloběžky k zapůjčení. Na tento zvyšující se počet reaguje i evropská legislativa.

Elektrokoloběžky se stávají čím dál tím více součástí provozu nejen po městě, ale i na vesnici. Počet majitelů elektrokoloběžek se zvyšuje a zvyšuje se i počet firem, které nabízejí elektrokoloběžky k zapůjčení, například ve velkých městech. Na tento zvyšující se počet nově také reaguje evropská legislativa. Od roku 2024 musí mít totiž provozovatelé elektrokoloběžek sjednané povinné ručení. Jedná se tak o reakci na unijní legislativu, která provozovatelům elektrokoloběžek ukládá povinnost zřídit pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla.

Elektrokoloběžka je velmi oblíbený dopravní prostředek, bohužel to s sebou přináší i rizika spojená s dopravním provozem. Vyšší počet elektrokoloběžek na českých silnicích se bohužel projevuje také v počtu dopravních nehod či jiných kolizích, které způsobují právě „řidiči“ elektrokoloběžek. Tento názor sdílí také ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek, který situaci hodnotil slovy, že nová legislativa byla pouze otázkou času.

Pravidlo 25/25

Unijní legislativa, respektive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118 přesně vymezuje, kterých elektrokoloběžek se povinnost sjednání pojištění týká. Konkrétně tedy vymezuje, že musí být pojištěná taková elektrokoloběžka, která svým elektrickým motorem překračuje rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo je-li její váha vyšší než 25 kilogramů a zároveň jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu. Pravidlo si lze lehce zapamatovat jako „Pravidlo 25/25“.

Elektrokola

Ovšem elektrokoloběžka není elektrokolo. Řidiči elektrokol jsou tak z povinnosti povinného ručení vyjmuti. Na elektrokolo totiž legislativa pohlíží jako na kolo, které má motor pouze jako doplňkovou část. Je zde ale právní prostor, který může využít každý stát Evropské unie, a otázku elektrokol mohou ještě dodatečně zahrnout do této povinnosti k pojištění, to znamená i nad rámec unijní směrnice. Není tak vyloučeno, že do roku 2024 budou i elektrokola zahrnuta do výčtu „vozidel“, která musí mít být opatřena povinným ručením. Z pohledu odborníků elektrokola ale nepředstavují až tak velké riziko, aby musela být zahrnuta do dané legislativy a poukazují také na složitější situaci ohledně jejich registrace.

Skútry pro zdravotně postižené

Vozidla v podobě skútrů, které využívají provozovatelé, kteří jsou zdravotně postižené nebudou muset mít sjednané povinné ručení. Jedná se především o solidární krok ze strany zákonodárců a jakousi formu určité úlevy. Tito provozovatelé mohou tedy využít pro případné škody pojištění z běžné občanské odpovědnosti, které je zcela dobrovolné. Aby toto pojištění bylo zcela funkční nebo můžeme říct efektivní, tedy aby pokrylo kompletně škody či újmy, které vzniknou, je zapotřebí mít pojištěné správné limity. V případě újmy na zdraví je totiž pojištění odpovědnosti s limitem jednoho miliónu korun českých spíše nedostatečné a zbylou finanční část potom hradí přímo viník nehody, a to ze své vlastní kapsy.

Vyšší ochrana a zjednodušený proces

Nová povinnost pro provozovatele elektrokoloběžek přinese zejména vyšší ochranu pro poškozené a celý proces odškodnění zcela jednoznačně zjednoduší. V současnosti samozřejmě platí, že vzniklou škodu je provozovatel elektrokoloběžky povinen nahradit, problém ovšem nastává u samotného vymáhání. Poškozený vymáhá totiž po viníkovi danou škodu úplně sám. Ve chvíli, kdy v roce 2024 do této situace vstoupí i pojišťovna, celé vymáhání bude jednoznačně snazší. Nová evropská legislativa tak právně posílí stranu poškozeného.

Zdroje:

cap.cz

unsplash.com

Nejnovější články