Autor: Radka Guzi

Češi šetří s plynem, spotřeba se snížila o 19 %

Vojenský konflikt na Ukrajině odstartoval energetickou krizi, která zasáhla mimo jiné i české domácnosti a firmy. Otázka dostupnosti a ceny plynu se tak dostala do popředí a stala se takřka existenční pro chod firem, domácností nebo státních orgánů.

Vojenský konflikt na Ukrajině odstartoval energetickou krizi, která zasáhla mimo jiné i české domácnosti a firmy. Otázka dostupnosti a ceny plynu se tak dostala do popředí a stala se takřka existenční pro chod firem, domácností nebo státních orgánů.

Podle dostupných dat Česká republika byla aktuálně schopná ušetřit téměř pětinu své běžné spotřeby plynu. Díky nižší spotřebě jsou nyní vyhlídky z hlediska zásobníků plynu skrze pozitivní. K nižší spotřebě plynu přispělo také několik teplých týdnů letošního podzimu. Vzhledem k nižší spotřebě plynu se tak plynové zásobníky a rezervy naplnily téměř na 100 %. Poslední plnění těchto rezerv bylo zkapalněnou surovinou z Norska, protože plyn z Ruska se už aktuálně do České republiky nedováží.

I když jsou výhledy na spotřebu plynu nyní pozitivní, někteří odborníci poznamenávají, že s úsporou by Česká republika rozhodně neměla přestávat. Ideálně by plynová úspora měla být alespoň na 15 %, aby se předešlo nepříznivým šokům a nestabilním situacím. Od naplnění plynových rezerv a zásobníků se nadále budou odvíjet i následné státní nákupy plynu, kdy při stabilní úspoře plynové spotřeby by i stát mohl vládní nákupy realizovat v nižším množství. Plynová úspora bude i nadále rozhodující pro následující rok 2023.

Pokles spotřeby plynu v jednotlivých měsících

V rámci meziročních úsporách hospodaření s plynem byl zaznamenán nejvyšší pokles spotřeby plynu v letošních číslech v měsíci květnu. V květnu se snížila spotřeba plynu o 32,9 %. Druhým nejúspěšnějších měsícem z hlediska nejvyšší úspory plynu byl měsíc říjen. V říjnu Česká republika ušetřila o 27,2 % plynu. Jednalo se tak pro představu o úsporu 200 milionů kubíku plynu. Mezi měsíce s nejnižším poklesem spotřeby plynu pak patřily měsíce září, leden a srpen. V měsíci září byl pokles spotřeby plynu dokonce jen 8,3 %.

Zásluha patří firmám i domácnostem

Čísla jsou dle odborníku velmi příznivá a zásluha patří především zodpovědným firmám a domácnostem. Jsou to právě velké firmy, které dokáží v rámci úspory ušetřit velké množství kubíků plynu. K úsporám plynu samozřejmě pomohla také vysoká cena plynu. Kdy ceny plynu vlivem inflace a energetické krize několikanásobně zdražovaly. Díky zodpovědnosti a finančním úsporám některé české firmy hledají i udržitelná řešení pro jejich podnikání i v budoucnosti. Rozvíjí se například projekt jedné české sklárny, která by měla být úplně první v tom, že pro výrobu skla bude využívat čisté zdroje, konkrétně například sluneční energii.

Ceny plynu dál negativně postihují českou ekonomiku

I když jsou čísla skrz spotřebu pozitivní, neznamená to v žádném případě ekonomickou výhru, spíše vítězství v jedné z bitev. Ceny plynu jsou totiž stále příliš vysoké, a to zasahuje do různých oblastí. Drahý plyn se tak promítá například do kultury, kdy pronájmy jednotlivých sálů se prodražily více než o třetinu. Z hlediska sportu se jedná o různá sportoviště a lední stadiony, které nyní řeší své existenční problémy. Růžové vyhlídky nemají ani bazény nebo lázeňská zařízení, která jsou energetickou krizí velmi silně zasaženy.

Taktéž domácnosti jsou již nyní informovány z tepláren, že budou muset počítat se zdražením pro budoucí měsíce.

Celkové situaci by zřejmě pomohlo uklidnění konfliktu na Ukrajině a ukončení vojenské agrese Ruska. Analytici se ovšem vyhýbají odpovědi na otázku, kdy bychom se mohli dočkat, že se situace s plynem zase uklidní.

Zdroje:

ct24.ceskatelevize.cz

unsplash.com

Nejnovější články