Autor: Radka Guzi

Biden navrhuje reformu těžby ropy a zemního plynu

Návrh nové reformy řeší výši licenčních poplatků a dalších administrativ při těžbě ropy a zemního plynu. Ovšem navrhované řešení s sebou přináší i vlnu kritiky ekologů.

S hledáním řešení v rámci klimatické krize se připojuje také USA. Návrh řešení obsahuje zejména zvýšení sazeb licenčních poplatků a nájemné pro společnosti těžící ropu a zemní plyn. Navrhovaná řešení jsou však velmi kritizována ekology a Bidenovo schvalování nových povolení pro těžbu ropy a zemního plynu jsou v rozporu s Bidenovým závazkem na snížení emisí.

Zpráva ministerstva vnitra

Zpráva zveřejněná ministerstvem vnitra doporučila zvýšit sazby licenčních poplatků a nájemné pro vrtače a upřednostnit pronájem v oblastech se známým potenciálem zdrojů. Zprava taktéž hovoří o zabránění pronájmu v oblastech, které lze rozvinout k ochraně přírodních stanovišť, rekreace a kulturních zdrojů.

Zpráva dokončuje přezkum, který prezident Joe Biden nařídil v lednu letošního roku. Joe Biden také nařídil zastavení prodeje nových federálních pronájmů ropy a zemního plynu na veřejných pozemcích a vodách. Ovšem toto nařízení bylo v červnu zablokováno federálním soudcem v Louisianě.

Zisk vs. klima

Těžba ropy a zemního plynu má pro USA dvě strany mince. Na jedné straně vrty představují pro USA značný zdroj příjmů, ale na straně druhé si touto činností ničí životní prostředí. Znečištění tímto způsobem činí téměř 25 %.

Vrty na veřejných pozemcích generují miliardy dolarů příjmů, ale přispívají zhruba ke čtvrtině emisí skleníkových plynů v zemi. Tyto skleníkové plyny pak vedou k oteplování planety.

Výzva k vyšším licenčním sazbám

Zpráva uvádí, že federální program ropy a zemního plynu, který je zakotven v zákoně, neposkytuje spravedlivou návratnost daňovým poplatníkům a nedostatečně zohledňuje jeho škodlivý dopad na životní prostředí. Vyzvala k přijetí nových pravidel pro zvýšení sazeb licenčních poplatků, kaucí a dalších poplatků pro vrtače. Minimální sazba licenčních poplatků je v současnosti 12,5 % pro těžbu ropy a zemního plynu na federálních územích.

Názory ekologů

Ekologové jsou přesvědčení, že zpráva nenabízí mnoho dopadů vrtů na životní prostředí a je v rozporu s Bidenovým slibem ukončit vrtání na veřejných pozemcích. Spekuluje se, že zpráva byla zveřejněna během dlouhého prázdninového víkendu, kdy si jí mohlo všimnout méně lidí.

Zpráva se ekologům zdá zcela nedostatečná a její zveřejnění považují za zakrývání skutečnosti. Mnozí z nich se taktéž obává, že drobný nárůst licenčních poplatků placených znečišťovateli životního prostředí bude mít téměř nulový dopad na boj s klimatickou krizí. Zvýšení poplatků může vést naopak k větší závislosti vlády na fosilních palivech. Finanční zdroje takto nabyté budou totiž představovat podstatně věší sumu.

Zpráva přichází poté, co prezident v úterý nařídil uvolnění 50 milionů barelů ropy ze strategických ropných rezerv v zemi jako součást globálního úsilí energeticky náročných národů o uklidnění letošního rychlého růstu cen pohonných hmot.

Nová povolení k vrtání

Bidenova administrativa schválila 3 091 nových povolení k vrtání na veřejných pozemcích tempem 332 za měsíc, což je rychlejší tempo než 300 povolení Trumpovy administrativy měsíčně. Administrativa nedávno otevřela více než 80 milionů akrů v Mexickém zálivu k aukci na těžbu ropy a zemního plynu, což je rekordní prodej na moři, který zablokuje roky emisí skleníkových plynů.

Schválení povolení pro výrobu fosilních paliv je tak v rozporu s Bidenovou agendou v oblasti klimatu, která zahrnuje závazek snížit emise skleníkových plynů v USA na polovinu do roku 2030 a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050.

Zdroje:

cnbc.com

freepik.com

Nejnovější články