Autor: Radka Guzi

Nezaměstnanost v Čechách se nezvyšuje, i když zaměstnáváme téměř 150 tis. uprchlíků z Ukrajiny

Očekávána čísla týkající se výše nezaměstnanosti za měsíc říjen zůstávají stejná. Míra nezaměstnanosti je v České republice na 3,5 %, přičemž se snížil počet volných pracovních míst i počet uchazečů na úřadech práce.

Očekávána čísla týkající se výše nezaměstnanosti za měsíc říjen zůstávají stejná. Míra nezaměstnanosti je v České republice na 3,5 %, přičemž se snížil počet volných pracovních míst i počet uchazečů na úřadech práce.

Celkem ubylo 588 lidí na pracovních úřadech, aktuálně je tedy 255 792 uchazečů o práci. Volných pracovních míst je ovšem stále dostatek, i když jich za poslední měsíc ubylo více jak 8 tisíc, nyní se jedná aktuálně o 297 360 volných pracovních pozic. Podle údajů Úřadu práce České republiky, je tak situace příznivá a Česká republika se i nadále v této kategorii drží v popředí ve srovnání s ostatními evropskými státy.

Očekávání

Vzhledem k aktuální hospodářské situaci se ekonomové domnívají, že by mělo dojít především k útlumu ve firemním odvětví. K ochlazení dojde například také kvůli energetické krizi a útlumu sezónních prací. Již před několika týdny firmy avizovaly, že třetina z nich uvažuje také o propouštění svých pracovníků z důvodu vysokých vstupů do jejich výroby. Podniky připustily, že by se mohlo propouštět již letos v prosinci nebo začátkem nového roku.

Útlum již zaznamenávají některá firemní odvětví jako je například stavebnictví, které výrazně zasáhla inflace, vysoké úrokové sazby zdražující hypoteční úvěry a odklad investic do bydlení ze strany domácností.

Naopak firmy, které se například zabývají fotovoltaikou prakticky nevědí kam dřív skočit. Jejich poptávka se několika násobně zvýšila. Majitelé těchto firem si to vysvětlují zejména tak, že domácnosti i firmy se obávají cen a dostupnosti elektřiny a přistupují na řešení fotovoltaiky.

Kolik zaměstnáváme uprchlíků z Ukrajiny

Podle dostupných informací Úřad práce České republiky také zveřejnil, kolik uprchlíků z Ukrajiny u nás našlo pracovní uplatnění. Od začátku válečného konfliktu až do října se jedná celkem o 148 607. 75 % pracujících uprchlíků jsou ženy. K poslednímu říjnu letošního roku u nás pracovalo konkrétně 95 781 uprchlíků z Ukrajiny. Uprchlíkům Česká republika nabízí také například pomoc s financováním jazykového kurzu, aby tak překonali jazykovou bariéru pro svoje zaměstnání v naší domovině.

Stabilita na trhu práce

Jelikož trh práce nezaznamenává žádné výrazné výkyvy, lze konstatovat, že se jedná de facto o velmi stabilní prostředí, jak pro ty, co práci poptávají, tak pro ty, co práci nabízejí. Na pracovním trhu je neustálá a stabilní poptávka po práci ze strany firem. Tato stabilita je významnou oporou pro českou ekonomiku.

V poslední době zaměstnavatelé také více přistupují k zaměstnávání lidí na částečné úvazky nebo na práce téměř celou vykonávanou z domova. Jedná se zřejmě o důsledek z pandemického období, se kterým se podniky velmi dobře vypořádaly a své získané zkušenosti aplikovaly i do následujícího období.

Jednotlivé kraje

Nejvyšší nezaměstnanost je v Ústeckém kraji, kde Úřad práce České republiky uveřejnil hodnotu 5,3 %. Na druhém místě je kraj Moravskoslezský, kde je míra nezaměstnanosti 4,9 %. Tyto dva kraje nejsou žádnou novinkou, jejich „nejhorší“ čísla v oblasti nezaměstnanosti jsou de facto konstantní v porovnání s loňskými obdobími. Nejnižší míra nezaměstnanosti je naopak v kraji Pardubickém. V tomto kraji činí míra nezaměstnanosti pouhých 2,5 %.

Zdroje:

ct24.ceskatelevize.cz

unsplash.com

Nejnovější články