Autor: Radka Guzi

Co vše ovlivňuje cenu povinného ručení?

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla neboli pojištění známé pod názvem povinné ručení, je jedno z nejznámějších pojištění. Jaké faktory ovšem vstupují do ceny povinného ručení? Jak je možné, že pojištění na totožné vozidlo různých majitelů má odlišnou cenu pojistného?

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla neboli pojištění známé pod názvem povinné ručení, je jedno z nejznámějších pojištění. Téměř každý s ním přišel již do styku a mnozí majitelé svých vozů, motorek, traktorů či jiných prostředků se nebojí si toto pojištění sjednávat i sami přes internet. Jaké faktory ovšem vstupují do ceny povinného ručení? Jak je možné, že pojištění na totožné vozidlo různých majitelů má odlišnou cenu pojistného?

Povinné ručení je tu více než 100 let

Povinné ručení má velmi zajímavou historii, která je již přes 100 let stará. Pojištění bylo totiž spjaté s dopravou a zejména s nemalými škodami, které se při těchto nehodách stávaly. V dnešní době je povinné ručení tzv. povinně smluvní pojištění, to znamená, že máme povinnost ho mít sjednané za podmínek stanovených zákonem, ale zároveň si můžeme sami vybrat jakého pojistitele si zvolíme. Ovšem nebývalo tomu tak vždy. Povinné ručení zažilo také období, kdy se jednalo o tzv. zákonné pojištění, kdy stát stanovoval například výši pojistného a pojištění se spíše více podobalo dnešnímu sociálnímu pojištění.

Co pojišťovna, to strategie

V současné době je cena pojištění určená vlastní strategií pojistitele. Jednotliví pojistitelé podle vlastních výpočtů, statistik a jiných údajů generují výši pojistného, která se většinou každý rok upravuje. Tyto úpravy jsou někdy v řádech desetikorun, v jiných případech i v řádech tisíců korun. Opět se zde liší různé přístupy jednotlivých pojišťoven. Z toho vyplývá, že existuje nespočet klíčů, které vstupují do cen povinného ručení, ovšem jsou i ty základní, u kterých se lze setkat u většiny pojišťoven.

Technické parametry auta

Do ceny pojistného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spadají též technické parametry vozidla. Cena povinné ručení bude jiná podle druhu vozidla, výkonu motoru, objemu válců, hmotnosti vozidla, stáří vozidla nebo i způsobu užívání.

Bude tedy rozdíl, jestli pojišťujete nákladní nebo osobní vozidlo. Stejně tak jaký výkon vozidlo má. Zde platí pravidlo, že motorově silnější vozidlo mívá zpravidla dražší povinné ručení. Stejně tak příliš staré vozidlo, může začít pojištění spíše prodražovat. Co se týká způsobu užívání tak pojistitelé mají většinou odlišné koeficienty výpočtu pojistného pro užívání vozidel například pro účely taxikaření, provozování autoškol nebo sanitek.

Osoba pojistníka

Vedle technických parametrů hraje významnou roli pro stanovení výše pojistného na povinném ručení také osoba, která si pojištění sjednává. Mezi faktory, které ze strany pojistníka ovlivňují ceny pojištění je například věk pojistníka, jeho bydliště a historie sjednaného pojištění čili jestli má pojistník tzv. bonusy nebo malusy. Důležitým faktorem také je, jestli je pojistník osoba s rodným číslem nebo osoba podnikající s identifikačním číslem. Mezi nejnovější faktory, které mají vliv na výši pojistného je i to, jestli pojistník svoje pojištění platí čas. Právě platební morálka pojistníka může mít buď velmi pozitivní či naopak velmi negativní dopad na konečnou cenu pojištění.

Pojištění bývá zpravidla dražší pro ty, co žijí ve větších městech. Většinou bývá nejdražší lokalita pro povinné ručení Praha, vyplývá to zejména ze statistik nehodovosti.

Historie sjednaného pojištění je známá spíše pod pojmy bonus či malus. Za každý měsíc zaplaceného povinného ručení pojistník sbírá bonus. Za rok sjednaného povinného ručení bez nehod tak pojistník získá 12 měsíců bonus. V případě pojistné události pojistitelé pojistníka „trestají“ a měsíce jim odečítají. V odečtu měsíců se opět jednotlivé pojišťovny různí, některé odečítají za jednu pojistnou událost 36 měsíců jiné například 20 měsíců. Jestliže se pojistník dostane až do mínusu s těmito měsíci, jedná se malus.

Nejdražší povinné ručení z hlediska bonusů mají tedy mladí nezkušení řidiči, kteří si sjednávají teprve své první povinné ručení. Někteří z nich tuto situaci řeší tím, že požádají někoho z rodiny, kdo má „vyježděno“ hodně bonusů, aby pojištění auta sjednal na svoji osobu. Toto zdánlivé ušetření ovšem pouze oddaluje samotný problém. Jinými slovy, jednou se začít prostě musí. A není nic horšího než mít drahé povinné ručení v době, kdy pojistník musí navíc platit hypoteční úvěr a je na něm závislá celá jeho rodina. Daleko jednoduší je si pojištění sjednat na sebe a rozložit si ho například do měsíčních plateb.

Připojištění

K základní ceně povinného ručení se potom připočítají i ceny za připojištění, například pojištění skel, střet se zvěří, živelné pojištění a jiné. Zde potom hraje roli hlavně pojistný limit pojištěného rizika a například zvolená spoluúčast pojistníka.

 

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články