Autor: Radka Guzi

Kdo vás má upozornit, že máte špatně pojištěné havarijní pojištění?

Zdá se, že pojištění vozidla není žádná těžká věda. Ovšem jedná se opravdu o tak banální záležitost, při které se zkrátka nemůže stát to, že pojistník nakonec bude muset stejně pojistnou událost zaplatit ze svého?

Zdá se, že pojištění vozidla není žádná těžká věda. O tomto faktu nás informují například reklamy jednotlivých společností, které zprostředkovávají pojištění pro více pojistitelů a klientům tak nabízí srovnání daných pojistných smluv. Ovšem jedná se opravdu o tak banální záležitost, při které se zkrátka nemůže stát to, že pojistník nakonec bude muset stejně pojistnou událost zaplatit ze svého?

Pojištění vozidla za pár minut

Pojištění vozidla si zájemce o pojištění může dnes zcela běžně zajistit také na internetu. Buď u sjednání pojistné smlouvy u konkrétní pojišťovny nebo prostřednictvím firem, které sjednávání pojistné smlouvy pro více pojišťoven.

Celý proces má dvě podoby, buď si zájemce o pojištění veškeré potřebné údaje zadá sám a emailem mu přijde smlouva i se zelenou kartou, nebo na dané webové stránce zanechá na sebe kontakt a následně ho kontaktuje call centrum dané společnosti.

I když možnost sjednání pojistné smlouvy na pojištění vozidla se rapidně zjednodušila, neznamená to, že se zcela zjednodušily například pojistné podmínky dané pojišťovny, a právě zde může zájemce o pojištění velmi nepříjemně narazit.

Kromě povinného ručení si může zájemce připojistit různá rizika, jako například živelné škody, odcizení a vandalismus apod. Nebo může zvolit tu variantu, že si k povinnému ručení pojistí také havarijní pojištění, které tyto rizika také obsahuje, a navíc budou zaplaceny i ty škody, které jsou nejčastější, jako je srážka auta s autem.

Havarijní pojištění

Pro havarijní pojištění je stěžejní určit hodnotu vozidla, tzv. obvyklou cenu. A zde může nastat poměrně značný problém. Někteří pojistitelé tuto cenu obvyklou již nabízí při samotném sjednání, ovšem většina pojišťoven tuto formu doporučení nemá a určení hodnoty vozidla je tak odkázáno buď na zájemce o pojištění nebo na jednání se zprostředkovatelem pojištění.

Zájemce o pojištění může tak nabýt dojmu, že když si chtěl své vozidlo pojistit pouze 50 tis. korun na živelné pohromy a střet se zvěří, bude pro něho daleko výhodnější, když si pojistí kompletní havarijní pojištění na hodnotu vozidla 50 tis. korun. Právě finanční částka 50 tis. korun mu stačí, protože si na svém autě je zájemce o pojištění schopný vše sám opravit. Pojištění je sjednáno v dobré víře a čas běží.

Ovšem nahodilá událost, krytá pojištěním na sebe nenechá dlouho čekat a pojistník bude potřebovat uplatnit pojistné plnění od pojišťovny. Vše se „tváří“ být v pořádku. Pojistník nahlásí škodu, pojišťovna ho pošle do svého smluvního servisu a za pár dní si pojistník může své opravené vozidlo vyzvednout. Ze strany servisu je přitom pojistník informován, že škoda bude opravdu zhruba ve výši 50 tis. korun. Rozčarování nastává ve chvíli vyzvednutí vozidla, kdy smluvní servis vozidlo nevydá, aniž by majitel auta a v tomto případě zároveň pojistník nedoplatí 25 tis. ze svých vlastních finančních prostředků.

Jak je to možné? Pojistník si totiž dle pojišťovny podhodnotil cenu svého vozu. O tomto hovoří pojem tzv. podpojištěnost, která je konkretizována v pojistných podmínkách dané pojišťovny. V tomto případě je cena obvyklá u vozidla 100 tis. korun, to znamená, že došlo ke krácení pojistného plnění ve stejném poměru, v jakém bylo vozidlo podhodnoceno, tudíž 50 %.

Kdo je tedy na vině? A u koho může podat pojistník reklamaci?

Pojistník musí ve finále 25 tis. korun zaplatit, jinak by byl bez svého vozidla. Podle Asociace pojišťoven je na vině zprostředkovatel pojištění, který měl zájemci o pojištění zdůraznit riziko podpojištěnosti a o této informaci ideálně mít záznam, buď zvukovou nahrávku nebo záznam z jednání.

Stížnost může pojistník podat také na Českou národní banku, která dohlíží a uděluje oprávnění k pojišťovací činnosti.

Pokud pojistníka nikdo o podpojištěnosti neinformoval, dle právního názoru existuje také možnost uplatňovat své odškodnění soudní cestou po zprostředkovateli pojištění.

Zdroje:

unsplash.com

Nejnovější články