Autor: Radka Guzi

Patří mobilní telefony do škol? Švédská vláda chce mobilní telefony ve třídách zakázat

Dnešní život je téměř neoddělitelně spjatý s mobilními telefony. Máme je zkrátka všude. Už to spíše vypadá, že k nám doslova přirostly. Nově vzniká diskuse o tom, zda mobil patří také do školní lavice.

Dnešní život je téměř neoddělitelně spjatý s mobilními telefony. Máme je zkrátka všude. Už to spíše vypadá, že k nám doslova přirostly. Přitom to není ani tolik let, kdy mobilní telefon byl velmi drahou a ojedinělou záležitostí. Dnes nám tedy ani nepřipadá podivné, že tuto všednost mobilního telefonu zažívají také naše děti. Je to ale v pořádku? A jde jsou hranice? Švédská vláda v tom má jasno, a proto navrhuje zvýšit bezpečnost při studiu ve školách tím, že ve třídách budou mimo jiné prezentována přísnější pravidla pro mobilní telefony.

Podle slov švédské ministryně školství Liny Axelsson Kihlblom by mělo být soukromé používání mobilních telefonů ve třídách zakázáno. Návrhy švédské vlády budou představeny na tiskové konferenci ještě před víkendem.

Loni na jaře ministerstvo školství vypracovalo nový národní plán bezpečnosti a studia ve školách. Bylo v něm několik návrhů, které vyžadují, aby vláda navrhla změny školského zákona.

Likvidace mobilních telefonů

Jedním z takových návrhů bylo, že mobilní telefony ve výuce mohou být poskytovány pouze po pokynech učitele, a to jen za účelem podpory učení.

Obecně lze konstatovat, že by mobilní telefony měly být používány pouze jako součást výuky a podle pokynů učitelů, podle názoru ministryně.

Učitelé dnes nemají právo preventivně uchovávat mobilní telefony studentů. To ovšem neplatí, pokud studenti telefony používají takovým způsobem, který narušuje výuku. Podle zmiňovaného vládního návrhu se i tato skutečnost má změnit.

Ředitel školy by měl mít nově právo na to, aby mohl rozhodnout o tom, jak se bude s mobilními telefony nakládat. Nutno podotknout, že by se mělo jednat o právo, nikoliv o povinnost. Školy by tak nemusely mít tak svázané ruce ohledně této problematiky.

Přemístění šikanujících studentů

Vláda také předkládá návrhy, které mají usnadnit přemístění studentů, kteří se dopouštějí šikany, nebo kteří opakovaně porušili pravidla, narušili výuku nebo urazili ostatní.

Přemístění by mělo být možné zejména kvůli ostatním studentům ve třídě, kteří byli vystaveni šikaně ze strany přemísťované osoby. To dnes není možné.

Navrhuje se rovněž, aby student mohl být suspendován, aniž by byla nejprve testována méně omezující opatření, pokud je bezpečnost ostatních žáků nebo zaměstnanců školy považována za ohroženou.

„Vítáme vládní návrh na zákaz mobilních telefonů a zvýšenou možnost suspendování studentů, byli to liberálové, kteří přiměli vládu, aby pracovala na problémech prostřednictvím lednové dohody. Nyní je třeba se nadále zaměřovat na studium, aby se švédské školy vydaly správným směrem,“ uvádí Fredrik Malm.

Budeme se inspirovat?

Naše domovina se již inspirovala například státními maturitními zkoušky. I když jsme se velmi odchýlili od původního vzoru, který měl daleko větší a zásadnější přesah i na studium vysoké školy, přesto jsme tento typ maturity zavedli. Budeme se tedy inspirovat i u používání mobilních telefonů? V zásadě tyto návrhy nevzbuzují žádnou velkou vlnu nevole, tak se můžeme jen nechat překvapit, jestli se naši vládní představitelé inspirují i zde.

 

Zdroje:

svt.se

unsplash.com

Nejnovější články