Autor: Radka Guzi

Co se děje u nás i ve světe a ovlivňuje to akcie?

Při aktivním investování je sledování aktuálního dění v ekonomické a polické sféře více než žádoucí. Ekonomické údaje mohou pomoci investorovi v investičním rozhodování a k efektivnějším výnosům.

Při aktivním investování je sledování aktuálního dění v ekonomické a polické sféře více než žádoucí. Ekonomické údaje mohou pomoci investorovi v investičním rozhodování a k efektivnějším výnosům. Proto vám přinášíme na Jenakcie.cz základní aktuální přehled ekonomických událostí, které mají vliv na vaše akcie.

Inflace

Růst cenové hladiny je makroekonomický ukazatel, který poslední dobou trápí nejednu ekonomiku. Růst inflace s největší pravděpodobností odstartovala pandemie a politická rozhodnutí v době pandemických opatření. V současné době se s inflací potýká téměř celý svět. V naší domovině se míra inflace pohybuje na 14, 3 %. V eurozóně nebo v USA je taktéž inflace dvouciferná a osciluje kolem 10 %. Situace ale stále není tak katastrofická, jako například v Turecku, kde oficiální čísla uvádějí inflaci bez mála 80 %, přičemž odlišné zdroje hovoří již o inflaci trojciferné, například o 160 %.

Očekávání analytiků a ekonomů jsou taková, že vzhledem k měnovým politikám evropských centrálních bank, by mohlo dojít k poklesu inflace, a to už v příštím roce. Podle odhadů by inflace v naší zemi mohla klesnout na zhruba 7 % a v rámci eurozóny dokonce na 5 %. Není, ale vyloučeno, že pro snížení míry inflace budou centrální banky i nadále podnikat kroky v podobě zvyšování úrokových sazeb.

Hrubý domácí produkt

U ukazatele HDP čísla zaznamenala nejdříve zejména snížení, a to opět především kvůli loňským událostem. Nyní jsou zaznamenány mírné nárůsty, ty ovšem nejsou úplně vypovídající hodnotou vzhledem k celkové ekonomické kondici. Nepatrný nárůst HDP totiž nepřekročil ani procentní bod a z hlediska eurozóny se uvádí pouze desetinové procentní změny směrem nahoru.

Úrokové sazby

Úroková sazba, respektive čtrnáctidenní repo sazba, je v současnosti Českou národní bankou držena na 7 %. Dle posledních zpráv Česká národní banka bude tuto hodnotu držet do té doby, než se míra inflace zlepší. Očekává se, že příští rok na podzim by mohlo dojít ke snížení této repo sazby, a to alespoň na 6 %. Odhaduje se také drobné posílení eura oproti české koruně.

Akciové trhy na svých minimech

Zhoršení inflační situace v USA a postoj FEDU poslal akciové trhy na svá nová letošní minima. Jednání FEDU nenechalo analytiky na pochybách, že v rámci boje s inflací, půjde cestou hospodářské recese. Americká ekonomika i přesto všechno vykazuje určitou odolnost, a to může vést k tomu, že se investoři rozhodnou akcie spíše přikoupit.

Energetická závislost

Evropské státy mají před s sebou několik studených měsíců, které prověří i hospodářskou stránku z hlediska energií. Jedná se v podstatě o boj se závislostí na dovážených energií. Například u nás jsme téměř 100 % závislý na dovážení například plynu. Což naší pozici nestaví zrovna do lehké situace. Zkouškou letošní zimy projdou i podniky samotné, na které je kladen politický apel v rámci úspornosti a obezřetnosti s nakládáním s energiemi.

Zdroje:

czso.cz

unsplash.com

Nejnovější články