Autor: Radka Guzi

Na lyže do Itálie už jen s platným pojištěním odpovědnosti

Pravidla návštěv sjezdovek v Itálii upravila nová legislativa. Jedná se o nový zákon, ze kterého vyplývá povinnost, aby každý lyžař nebo snowboardista měl na sjezdovce sjednané pojištění za škody způsobené třetí osobě.

Pravidla návštěv sjezdovek v Itálii upravila nová legislativa. Jedná se o nový zákon, ze kterého vyplývá povinnost, aby každý lyžař nebo snowboardista měl na sjezdovce sjednané pojištění za škody způsobené třetí osobě. Mezi povinnosti těchto zimních sportovců patří mimo jiné také to, že musí mít u sebe potvrzení, které prokazuje, že jsou pojištěni. Povinnost odpovědnostní pojištění je nezbytné od 1. ledna 2022.

Potvrzení o pojištění

Existenci pojištění musí lyžaři prokázat již zmíněným potvrzením. Legislativa ovšem toto potvrzení uznává jak v tištěné podobě, tak v podobě elektronického dokumentu, například v aplikaci. Toto potvrzení jsou lyžaři povinni předložit v případě policejní kontroly.

Další povinnosti

Legislativa upravuje také další povinnosti a zpřísňuje tak provoz na sjezdovkách. Je zcela nepřijatelné, aby provozovalo lyžování či snowboarding pod vlivem alkoholu či jiným omamných látek. Teplý grog či jiný horký alkoholický nápoj tak může přijít na nemalé peníze a velké nepříjemnosti.

Používání helmy je již dlouhodobým trendem v rámci bezpečnosti při provozování zimních sportů. Legislativa tuto skutečnost ovšem neponechala náhodě a přinesla povinnost pro děti do 18 let v podobě povinné přilby.

České pojišťovny jsou na tuto situaci připraveni a pro své klienty samozřejmě mají již zmíněné potvrzení, ale i veškeré informace a servis v případě nenadálé události.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se někdy slangově označuje jako tzv. „blbenka.“ Ovšem velmi často dochází k určitým záměnám, protože těchto „blbenek“ může být hned několik, a ne každá platí na všechny situace. I povinné ručení je totiž pojištění odpovědnosti, řídí se však jiným zákonem nežli například pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Pokud se budeme bavit o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou lyžováním, pak se bavíme o odpovědnosti z občanského života, která je specifikována mimo jiné v občanském zákoníku.

Aby situace nebyla tak jednoduchá, pojištění odpovědnosti se vzhledem k časovému vývoji může obsahově lišit. Dříve totiž byla běžná praxe, že si zájemci o pojištění mohli pojistit například pouze pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti nebo pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby zvířete. V současné době pojistitelé nabízejí komplexní pojistné produkty, které se snaží pro klienty orientaci v produktu zjednodušit a do pojistného produktu přidávají nová pojistná nebezpečí.

Pojištění odpovědnosti prodělalo významnou změnu s příchodem občanského zákoníku, který od roku 2014 výrazně navýšil výše možných škod, o kterých hovoří jako o újmě. Obecně lze konstatovat, že tato legislativa posílila stranu poškozeného. Důsledkem ovšem může být i taková skutečnosti, že pojištění odpovědnosti sjednané před rokem 2014 nemusí mít sjednány dostatečné limity pro případná pojistná plnění. Ve chvíli, kdy zmíněná škoda přesáhne uvedený pojistný limit, pak si nad tento limit škodu hradí pojistník sám. Pouze v situaci, kdy by měl sjednáno více jak jedno pojištění odpovědnosti, myšleno stejného druhu, pak se limity sčítají do výše vzniklé škody.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat jako:

1)     samostatný produkt,

2)     součást cestovního pojištění,

3)     součást pojištění majetku či nemovitosti

Pojištění odpovědnosti se také velmi často vztahuje na všechny členy společné domácnosti. Pojištění odpovědnosti ochrání pojištěného na sjezdovkách před následky škod, které by způsobil jiným lyžařům. Hradí se z něho například využití vrtulníku, náklady na léčení, na léky, ušlý zisk a další. Kromě lyžování ho lze ale i využít v běžných životních situacích.

Petr Koblížek, gestor pojištění osob v České asociaci pojišťoven hovoří o důležitosti pojištění odpovědnosti takto: „Pojištění odpovědnosti je důležité pro každého občana. Všichni odpovídáme za své jednání a i za případné škody, které způsobíme třetí osobě, nebo které způsobí zvířata, za která odpovídáme či naše děti a shoda náhod může přinést velké nepříjemnosti a vysoké škody. Odpovědnostní pojištění ocení lidé právě v situacích, kdy například jejich dítě shodí drahou vázu v obchodě, pes způsobí škodu na procházce, člověk srazí někoho při jízdě na kole, či když sousedy vyplaví porouchaná pračka. Toto pojištění může mít mnoho podob a je třeba si vždy řádně nastudovat pojistné podmínky pojišťovny.“

Zdroje:

cap.cz

unsplash.com

Nejnovější články