Světová banka poskytne rozvojovým zemím 2 miliardy amerických dolarů

Světová banka schválila poskytnutí finanční pomoci 2 miliard amerických dolarů pro 17 rozvojových zemí. Prostředky budou využity na boj proti COVID-19.

Pro 17 rozvojových zemí bylo schváleno poskytnutí částky 2 miliard amerických dolarů na financování nákupu a distribuci vakcín proti COVID-19. Zdroje jsou čerpány z vyčleněných prostředků v celkové výši 12 miliard amerických dolarů na období 24 měsíců. Chudší země mohou získat finance prostřednictvím grantu nebo velmi zvýhodněných podmínek, aby posílily své systémy očkování. Banka očekává, že do poloviny roku tak finančně podpoří dohromady 50 zemí s částkou 4 miliard amerických dolarů. Podpory očkování obdrží v Afghánistánu, Bangladéši, Kapverdách, Pobřeží slonoviny, Ekvádoru, Salvadoru, Svazijsku, Etiopii, Gambii, Hondurasu, Libanonu, Mongolsku, Nepálu, Filipínách, Rwandě, Tádžikistánu a Tunisku.

Klíčový je přístup k vakcínám

Prezident Světové banky David Malpass zastává názor, že stěžejní pro změnu průběhu pandemie je přístup k očkovacím látkám. Balíček financování na podporu očkování je navržen tak, aby byl flexibilní. Je možné jej využít také na další klíčové aktivity zdravotnických systémů např. pro zdravotnické potřeby, osobní ochranné prostředky, školení zdravotnických pracovníků anebo pro komunikační a informační kampaně klíčovým zúčastněným stranám. Je uváděno, že právě Světová banka je jeden z největších poskytovatelů financí a vědomostí rozvojovým zemím v souvislosti s pandemií COVID-19.

Vlády, Světová banka a partneři (UNICEF, Globální fond, Světová zdravotnická organizace a GAVI) kooperativně zhodnotili připravenost více něž 140 rozvojových zemí z hlediska schopnosti aplikovat vakcíny. Bylo zjištěno, že 85 % z hodnocených zemí má vypracované národní plány očkování. Pouhých 30 % má plány na vyškolení potřebného počtu očkujících osob a 27 % zemí zavedlo strategie veřejné angažovanosti k problematice očkování.

Pomáhá od začátku

Výkonný ředitel Světové banky pro operace Axel van Trotsenburg prohlásil, že pro aplikaci vakcíny je třeba, aby správně fungoval celý systém vzájemně propojených činností. Na urychlení zavádění vakcín proti COVID-19 banka spolupracuje s mezinárodními společenstvími a dalšími partnery. Spolu s tímto také přijímá dalekosáhlá a rychlá opatření, ve snaze pomoci rozvojovým zemím adekvátně reagovat na dopady pandemie. Od začátku krize schválila Světová banka 108,6 miliard amerických dolarů na pomoc zemím v boji proti zdravotním, ekonomických a sociálním důsledkům pandemie. Více než 100 zemím pak pomáhá s projekty krizových situací COVID-19, které ovlivňují 70 % světové populace.

Zdroje: worldbank.org, pixabay.com

Nejnovější články